Kehitä Mindfulness-taitojasi -Itsetuntemusta mielen tiloista ja juurevuutta hieronnasta

Paikka:   Strömforsin Ruukki, Ruotsinpyhtää, Loviisa

Ajankohta:  15.-16.10.2016

Hinta:   185 euroa (sis. alv 24 %) + majoitus

Tunne itsesi!

Tietoinen hyväksyvä läsnäolo ei ole vain meditaatiota, vaan se on myös itsetuntemusta ja -hyväksyntää. Harva tulee ajatelleeksi, että mindfulness-harjoitukset ovat vasta oman henkisen kasvupolun alkupiste.


Tässä työpajassa:

– Edistämme tietoisen hyväksyvän läsnäolon taitoja opettelemalla aistimaan, havainnoimaan ja nimeämään kokemustilojemme.

– Harjoittelemme juurruttamaan itseämme ja samalla säätelemään omaa ”tunteiden sietoikkunaamme”.

– Pohdimme, kuinka kokemustiloja voi hyödyntää itsetuntemuksessa.

Itsetutkimus eli oman mielen havainnionti, aistiminen ja erilaisten tunnetilojen nimeäminen sekä kyky oman tietoisuuden peilaamiseen, muodostavat  tärkeän osan tietoista hyväksyvää läsnäoloa eli mindfulnessia.  Kun opimme tuntemaan ja kohtaamaan itsessämme olevaa moniäänisyyttä, helpottuu myös toisen ihmisen kohtaaminen hyväksyvästi läsnäollen.

img_1312

Luoviin taideterapeuttisiin menetelmiin on sisään kirjoitettuna tietoinen hyväksyvä läsnäolo. Sisäisessä teatterissa opit  rohkeasti, myötätuntoisesti, luovasti ja leikillisesti tekemään tuttavuutta erilaisten kokemustilojesi, “puoliesi” kanssa. Opit havainnoimaan taitavammin itseäsi ja opit nimeämään tilojasi, tulet tietoiseksi omasta ”aivotalostasi”.

Kati Sarvela käyttää opetuksessaan hyväksi australialaisen hypnoterapeutin HTT:tä (hallitsevan tilan tunnistus eli ESI). Teet oman karttasi tietoisuutesi  keskeisistä osista, kokemustiloistasi.

Kuuntele kehoasi!

Tilasi ovat aina myös kehollisia. Esimerkiksi viha on myös fysiologinen tila.  Itsesi juurruttaminen, rauhoittaminen mielikuvin ja kehollisesti ovat tärkeä osa hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Tällä mindfulness kurssillamme edistämme yhteyttämme kehoomme  Pia Mustosen ohjaamalla hieronnalla. Yhdistämme mielen ja kehon huoltoa toinen toisiinsa. Juurtumista kehoon ja sen kuuntelua annamme itsellemme itsehieronnasta. Lisäksi opettelemme hieromaan toinen toisiamme.

Opettele toteuttamaan itseäsi monipuolisesti!

Kurssilla otamme ensi askeleet eri puoliemme tunnistamiselle ja taiteelliselle, luovalle ilmaisulle. Kuinka usein elämän ongelmamme johtuvat siitä, että otamme itsemme ja ajatuksemme liian vakavasti!

On valtava askel eteenpäin oman tietoisuuden ohjauksessa, kun tunnistat tilasi (jaa… Vilma Vihainen on taas paikalla), ja suhtaudut niihin myötätuntoisesti. Et automaattisesti samaistu tiloihisi (Olen hemmetin vihainen!), vaan löydät tarkkailijatilasi avulla paremman, läsnäolevamman tilan ja kokonaisvaltaisesti viisaamman tavan reagoida tapahtumiin.

Kun tunteelle annetaan taiteellinen ilmaisu, mahdollistuu tilojen “integraatio” eli esteetön sisäinen vuorovaikutus turvallisesti ja pehmeästi. Jokainen tilasi haluaa tulla kuulluksi. Tilojesi torjunta ei vie sinua eteenpäin. Löytämällä hyväksyvän suhteen itseesi, itsetuntemuksesi lisääntyy, mielesi ohjauskyky lisääntyy  sekä kasvat joustavammaksi ja tasapainoisemmaksi ihmiseksi.

Ilmottautuminen:  terapiahierontasofia (at) gmail.com

 

 

IRT – Olennainen tietoisuustaito

Psychology Today-lehdessä on mielenkiintoinen artikkeli IRT:stä eli itsereflektiivisestä tietoisuudesta.  Artikkelin mukaan IRT:tä opetetaan nykyään tohtorin koulutuksessa psykologeille, mutta artikkelin kirjoittaja Gregg Henriques pitää sitä kansalaisille opetettavana perustaitona.  IRT on tärkeä tietoisuustaito, jonka avulla pääset kiinni oman tietoisuuteesi tutkimuksseen, jota myös introspektioksi kutsutaan. 

Sisäinen teatteri ei siis näytä  tässäkään valossa olevan mitään ”huu-haata”, vaan sen sisältämä IRT on olennainen minuutta peilaava tietoisuustaito. Ehkä muutaman kymmenen vuoden kuluttua harvat enää kantavat selässään painavia ajatusreppujaan. He kun kykenevät vapautumaan kehomieltä kuormittavista reppusisällöstä erilaisin itsehypnoottisin ja meditatiivisin harjoituksin ja IRF:n avulla, luovasti ja peilaavasti ilmaisten omaa sisäistä kokemustaan. Terapeutit ovat tukijoina, kun prosessi ei ota sujuakseen.


Tällä hetkellä näyttää muuten, että sekä meditaatio, että hypnoosi elävät renesanssiansa. Monet tutkijat pohtivat parhaillaan kuinka menetelmiä voitaisiin yhdistää (Hypnosis and Meditation – Towards and Integrated Science of Consciouss Planes).   Hypnoterapeuttina ja mindfulnessohjaajana,  minua kiinnostaa erityisesti se, kuinka muuttuneita tajunnantiloja voi käytää ”itsehoidollisesti” lisäämään oman elämän ohjausta. Kun ihmiset alkaisivat ottaa vastuuta yhä enemmän omasta terveyskäyttäytymisestään, olisi se valtava askel eteenpäin terveydellisen ja sosiaalisen kärsimyksen vähentämiseen. Ja tietty toisi myös säästöjä sosiaali- ja terveyssektorilla.

Gregg Henriques määrittelee IRT (Self Reflective Awareness)  metakognitiiviseksi taidoksi, jossa ihminen kykenee itse ajattelemaan ja reflektoimaan, peilaamaan, omia ajatuksiaan. Sisäinen teatteri on varsin simppeli tapa saavutat nopeasti meta-asema oman tietoisuuden kokemustiloihin, ja niiden sisältämiin (kehollisiin) tunteisiin ja ajatusmalleihin.  Jan Skyn kehittämä ESI – hallitsevan tilan tunnistus – on Sisäisessä teatterissa hyödynnettäviä näppärä ja nopea tapa astua metakognitiiviseen,tietoisuutta  tarkkailevaan asemaan.  Löydät nopeasti ESI mielitajukarttaasi luodessasi nimiä erilaisille ainutkertaisille tiloillesi. Tämän jälkeen voit lähteä havainnoimaan niitä. Se, että et samaistu tunnetilaasi (esim. Viha), vaan nimeät sen leikillisesti (katkera Rouva Otsaryppy), on valtava  harppaus eteenpäin omassa itsetuntemuksessasi. Onnistuneesta prosessissa vihatila lakkaa ohjaamasta elämääsi, sen sijaan sinä alat ohjaamaan sitä. Energiasyöpöt tilat lakkaavat kuormittamasta sinua ja vapaudut yhä enemmän luovuutesi ja  tähän hetkeen. 

IRT:llä rakennat varsin nopeasti monisärmäisen tarinan elämästäsi ja sen tapahtumista.  Itsekin olen muuten joskus koulutuksiani varten harrastanut tätä. Olen antanut erilaisten tilojeni kirjoittaa erilaisia leikillisiä tarinoita elämästäni.  Olen päästänyt tilani leikkimään syy- ja seuraussuhteilla, erilaisten merkitysten maailmoilla. Katkeroitunut Draama Queenini kirjoittaa hyvin erilaisen tarinan henkilöhistoriastani kuin esimerkiksi Anna, sivistynyt  hypnoterapeutti puoleni tai filosofinen puoleni Simone.  Uudistuva terveydenhuolto sivustolla olen kirjottanut oman elämäni tarinanaa, käyttäen hyväksi luovaa kirjoittamista ja reflektiivistä tietoisuuttani.  Tämä tietty on oivallusta tuottavaa leikkiä, eikä sitä pidä ottaa liian vakavasti.

Perusasenne IRT:ssa on omaa tietoisuutta havainnoivan, tarkkailijatilan löytäminen sekä  C.A.L.M  -asenne (Curious, , Loving, Motivated to Growth) eli  suomeksi utelias, hyväksyvä, rakastava asenne sekä motivaatio uuden oppimiseen.  Lisäisin tähän vielä leikillisyyden.  Ei pidä ottaa omia ajatuksiaan ja tunnetilojaan liian vakavasti.  Prosessia helpottaa, jos itse kukin saa kokemusta terapia-asiakkaana tai terapeuttisessa ryhmässä olemisesta. 

Vaikeat traumat kannattaa käsitellä ammattiauttajan kanssa yhdessä.  Suositteleekin Sisäisen teatterin harjoittajille terapiaa/terapeuttista ryhmää, mikäli on vakavia mielenterveysongelmia tai tuntee epävarmuutta ja pelkoa oman itsen tutkimukseen. Jos tulet mukaan Sisäisen teatterin leikkiin, kukaan muu ei ole vastuussa oman tietoisuuden tilojen prosessista kuin sinä itse.  Pyrimme kuitenkin luomaan mahdollisimman turvalliset puitteet prosessille erilaisin juurruttamis- ja egon vahvistusharjoituksin. Sinä kuitenkin otat viime kädessä vastuun itsestäsi. 

PS. Seuraava kurssiini löytyy tietoa täältä.   Tällä kurssilla saat kokemusta Sisäisen teatterin  IRT:stä ESI-työkalun avulla. 

Leikillisyys, intentionaalisuus ja tietoisuuden näyttämö

Johdantoa kokemustilojen maailmaan

🎼

Jos järkevä mielemme kykenisi rikkomaan huonot tapamme, olisimme kai kaikki terveesti eläviä, tietoisesti läsnäolevia, onnellisia ihmisiä. Tosiasia on, pidämme siitä, tahi emme, käyttäytymistämme ohjaa hyvin usein tietämättämme tunnistamattomat, tiedostamattomat, kokemustilamme.

🎀

Oman tietoisuuden ohjauksen puute pätee yhtä hyvin akateemiseen ihmiseen kuin vähemmän koulutettuun. Onneksi kouluissa nykyään opetetaan draamaa ja tietoisuustaitoja, joten tilanne saattaa olla aivan toisenlainen muutaman kymmenen vuoden kuluttua. Tulevaisuudessa osaamme varmasti jo valmentaa huomattavan paljon paremmin ihmisiä terveempään, tasapainoisempaan elämään.

Esimerkiksi tupakoijilla voi olla järkevä osa, “kokemustila”, joka tietää, että tupakointi vahingoittaa terveyttä. Hänellä on kuitenkin myös alitajuinen toinen kokemustila, joka haluaa polttaa jostain syystä savukkeita. Tämä osa on tavallisesti opittu, kehollinen, huonosti sanoitettu, tunnelatautunut kokemustila , ja siihen liittyvä käyttämismalli. Muistimme on varastoituneena tietoisuutemme erilaisiksi kehomielitiloiksi.  Hienosti sanottuna muistimme on tilasidonnaista. Ristiriitaiset tilamme saattavat soutaa meitä vastakkaisiin suuntiin, mikä vaikeuttaa elämän päämääriemme saavuttamista.

🎀

Sisäisessä teatterissa nimeämme ja integroimme tilojamme 

On tärkeää erottaa toisistaan:

1) Muuntuneet tajunnantilat 

– keskittynyt meditatiivinen transsitila (flow-, itsehypnoosi, meditaatio, mietiskely)

2) Minuuden, egon,  erilaiset kokemustilat

– Ne ovat minuutesi osia, kehomielellisiä tiloja. Sisäisen teatterissasi ne leikillisesti nimeämisiä persoonasi, egosi  “osia” (minulla on esimerkiksi masentunut rouva Otsaryppy, hypnoterapeutti Anna, pelkäävä, arka Tyttönen jne.)

🎀

Sisäisessä teatterissa hyödynnämme kokemustilojen nimeämiseen mielitajutyökalua, ESI:ä (HTT – hallitsevan tilan tunnistus). Katalysoimme mielitajukartan avulla esiin erilaisia puoliasi. Niiden annetaan sitten lähteä leikillisesti elämään omaa elämäänsä taiteellisessa, luovassa,  itsetuntemusprosessissa. Tavoitteena on tilojen yhä parempi integraatio.

Tästä linkistä löytyy Dan Siegelin TED-video tietoisuuden integraatiosta. Integroidessasi tietoisuuttasi, tulet tutuiksi eri puoliesi kanssa, ja yrität saattaa tilasi yhä vapaammin virtaavaksi minuudeksesi. Jos ihmisellä on vakavia mielenterveysongelmia, prosessi kannattaa tehdä yhdessä kokeneen terapeutin kanssa.  Jotta prosessia pystyy itseohjaamaan, täytyy persoonassa olla kehittyneenä vakaita, turvallisia tiloja. Mikäli lähdet luovaan itsetuntemusprosessiisi, joudut ottamaan itse vastuun itsestäsi. Tästä huolimatta on hyödyllistä, että voit jakaa kokemuksia jonkun toisen aikuisen, hyväksyvästi läsnäolevan, ihmisen. esimerkiksi toisen kirjoittajan,  työnohjaajan tai terapeutin kanssa.

🌺

Ajattelen Dan Siegelin tavoin aivojemme olevan koko kehossa. Se on koko viisas informaatio- ja energiamolekyylivirta, vaihteleva kokemustilojemme informaatioverkosto,  joka sykkii ja vaihtelee, ulkoisten ja sisäisten ärsykkeiden stimuloimana. Aivomme ovat oikeastaan ennakointikone. Mieti vaikka sitä, kuinka ruumiiseemme on kätketty käsikirjoitus siitä, kuinka kävely tapahtuu. Kun haluat mennä jääkaapille, ”kävelyskriptisi”  aktivoituu. Olet oppinut sen vuoden parin ikäisenä, sitkeän harjoittelun kautta,  ja tämä käsikirjoitus on kätketty aivoihisi. Kävely on automatisoitunut helpoksi ja tiedostamattomaksi. Opimme monia muitakin tapoja, myös huonoja tapojamme, fokusoituneena tiettyihin ajatuksiin ja niiden ohjaamaan, toistettuun, automatisoituneeseen käyttäytymiseen. Usein niihin yhdistyy joku tietty tunnetila. Esimerkiksi tunnesyöminen kätkee ruumiiseemme lohdutuksen tunteen, opittuna automaattisena lohtusyömisenä, mitä toistat transsissasi.

🌺
Luovat ongelmanratkaisutaidot kehittyvät keskittyneissä, kokemuksellisen oppimisen muuntuneissa tajunnantiloissa: flow-, meditaatio- itsehypnoositiloissa. Näissä tiloissa kykenet irrottautumaan yltiörationaalisesta, kriittisestä puolestasi. Jos sinulla nousee prosessissa ahdistusta ja epävarmuutta, kannattaa olla yhteydessä valmentajiin tai muihin ammattiauttajiin. Terapeutti/valmentaja voi antaa sinulle tarvitsemasi turvan ja peilin. Jos tämä ei ole mahdollista, kannattaa tehdä mahdollisimman paljon egonvahvistusta (vahvistat aikuisia turvallisia tiloja) sekä erilaisia juurruttamisharjoituksia, joilla säätelet tunteittesi sietoikkunaa. Ei kannata missään nimessä lähteä työstämään, inhorealistisesti samaistumalla, yksin vaikeaa elämän tapahtumaa. Sinun on vahvistettava egoasi terapiassa/harjoituksin niin kauan, että kykenet kannattelemaan itse kipeitä muistojasi ja haastavia tunnetilojasi.

💝

Silloin kun  olet luonut elämäsi varrella kokemustiloja, olet ollut keskittyneessä transsissa. Tälla tarkoitetaan sitä, että olet ollut huomio suuntautuneena esimerkiksi uuden käyttäytymismallin luomiseen ja oppimiseen.  Ihmismieli on mielenkiintoinen. Jotta kykenet päästämään irti tehdasasetuksistasi, on sinun taas oltava keskittyneessä tilassa, meditaatioon, luovan flow-tilan tai itsehypnoosin transsissa. Purat tässä keskittyneessä tilassa vanhoja ehdollistumia ja luot uusia mahdollisia käyttäytymismalleja, joita sinun on toistettava käytännön elämässäsi, jotta saat tehdasasetuksesi purettua.

🌹

🎀

Elätkö autopilotilla vai valitsetko kokemustilasi?

❤️

Automatisoitunut toiminta toistaa itseään opittuina erilaisten tilojemme kapeissa transseissa, toistettuina käyttäytymismalleina. Meissä on kuin pieniä itsenäisiä ihmisiä sisällämme. Elämme  vuodesta toiseen ärsykeen aktivoimaa mielihyvä/mielipaha käyttäytymissykliä. Lohtusyöminen, ”sisäisen lapsen” käyttäytymismalli, tuottaa alkajaiseksi mielihyvää, mutta jo syömisen aikana tunnetila jo vaihtuu yleensä itseinhoksi. Silti toistamme tätä käyttäytymistämme transsissa vuodesta toiseen. Lapsuuden aikana meissä luodaan kokemustilojemme kokoelma, “tehdasasetukset”. Vain yksi opittu tila kerrallaan voi olla pääosassa mielennäyttämölläsi.

💕

Hyviä uutisia on se, että voimme oppia murtamaan halutessamme oppimiamme tilasidonnaista käyttäytymismalleja. On mahdollista oppia säätelemään tietoisesti tehdasasetuksiamme. Voimme mennä meitä päivittävään leveään ”panoraama transsiin”.  Kykenemme näkemään kokemustilojemme lavean kirjon. Tietoisuustaitojemme karttuessa oppimme tietoisesti valitsemamme yhä läsnäolevamman ja ”integroituneemman” eli eheämmän tilan, mielennäyttämöämme hallitsevaksi tilaksemme. Otollisissa olosuhteissa tilamme vaihtuvat, kasvavat, kehittyvät ja yhdistyvät.
🎀

Voimme siis oppia katalysoimaan itsestämme esiin uusia tiloja ja voimme oppia tietoisesti valitsemaan kuhunkin tilanteeseen sopivia tiloja. Omaamme ikään kuin neurologisen, hermostollisen maiseman, joka elää ja muuttuu jatkuvasti. Sisäisellä teatterillamme teemme tästä kartan.  Kognitiivisesti jäykkä ihminen takertuu tehdasasetuksiinsa, kun taas joustava ja kimmoisa tietoisuus kykenee säätelemään itse itseään. Opimme itseohjautuvuutta. On mahdollista tietoisesti, toiston kautta, oppia vahvistamaan tiettyjä valitsemamme kokemustiloja, ja voimme saattaa lempeästi  sivuun epäajankohtaisia tiloja, ja niiden vanhentuneita ajattelu- ja käyttäytymismalleja. Itseohjautuvuutemme ja myötätuntomme lisääntyessä, valitsemme yhä taitavammin hallitsevan tilamme. Päivitämme tietoisesti luovuudellamme ja läsnäolollamme tehdasasetuksemme.
🌹

“Neurons that fire together, wire to gether” (hermosolut, jotka laukaistaan yhtaikaa, toiston kautta, alkavat linkittyä toinen toisiinsa). Uudelleen linkittyminen ei kuitenkaan tapahdu vain järkevällä ajattelulla, vaan myös muuntuneissa tajunnan tiloissa, tarkkailijatilastamme käsin. Sieltä käsin  osaamme ajatella ajatksiamme ja hyödyntää luovasti erilaisia tajunnan tilojamme. Niitä ovat leikillinen flow-tila, meditaatio ja (itse)hypnoosi erilaisine mielikuvaharjoituksineen. Jotta pystymme saavuttamaan uutta ymmärrystä itsestämme on meidän kyettävä päästämään irti kriittisestä, ylirationaalisesta puolestamme. Meidän on opittava tekemään epävarmuudesta kotimme ja tietoisuudestamme leikkipaikkamme.
🎺

Sisäisessä teatterissa korostan nimenomaan leikillisyyttä, mutta yhtä lailla myös hyvää realiteettitajua.  Ei pidä ottaa omia oppimiaan kokemustiloja liian vakavasti. Ne ovat vain mielikuvituksemme intentionaalisen kyvyn itsestä tekemiä ”tuplia”. Ongelmamme johtuvat usein siitä, että olemme samaistuneita kokemustiloihimme; otamme ne liian vakavasti.  Sisäinen teatteri kuljettaa meidät itsetuntemukselliseen leikkiin. Luomme sisällämme avaruuden tilan, jolloin lakkaamme ottamasta itseämme ja ajatuksiamme liian vakavasti. Ne kun ovat vain ajatuksia, eivätkä tosiasioita.  Kutsuukin Sisäistä teatteria aikuisten leikkikouluksi. Hyödynnämme leikissämme kokemuksellisen oppimiseen liittyvää aivojen intentionaalisuutta.

🌺

Intentionaalisuus mielikuvituksellisesti kokemuksellisissa oppimisessa

🎀

Intentionaalisuudella tarkoitetaan mielemme kykyä osoittaa johonkin. Ajattelen nyt vaikka Helsinkiä. Mieleeni nousee rakkaat ystäväni ja läheiset, entisessä kotikaupungissani. Helsinki on hieno kulttuurikaupunki ja on ihana käydä pääkaupungissamme säännöllisesti. Majapaikastani näkyy Kallion kaunis kirkko. Sitten voin ottaa intentionaaliseksi  tietoisuuteesi kohteeksi ShangriLan. Oi että, siellä jossain kaukana on paratiisi, josta voi löytää ikuisen onnen ja levollisuuden. Maisemaksi mieleeni nousee kaunis, rehevä, hedelmällinen vihreä laakso, jossain kaukana, vuoriston keskellä. Levollisuuden sininen joki virtaa läpi tämän paratiisilaakson. Mielikuvissani ja leikillisissä harjoituksissa nämä molemmat ovat minulle yhtä todellisia, vaikka järkevä, rationaalinen puoleni minua tietää, että paikoilla Helsinki ja ShangriLalla on tärkeä ero. Toinen on todellinen kaupunki Suomessa ja toinen on satujen kaupunki.  Sisäisessä kokemuksellisen  oppimisen prosessissa tämä ero on kuitenkin merkityksetön.

Sisäisen teatterin leikissä, nämä kaksi kaupunkia Helsinki ja SangliLa mielikuvineen, ovat siis tosia, siihen saakka, kun olen peilannut niiden mielikuvat rationaaliseen, järkevään puoleeni. Mielikuvituksessamme, kokemuksellisesti, nämä molemmat ovat olemassa. Kokemuksellista oppia hakiessamme, sisäisessä itsetuntemusprosessisasi, flow-tilassa, tarkkaileva minuutemme  ei välitä, tapahtuuko kokemuksellinen oppiminen mielikuvitusmaailmassa vai todellisuudessa. Voimme värittää menneisyyttämme vertauskuvallisilla fantasiatarinoilla, joiden avulla voimme tuottaa kokemuksellista uutta oppia – itsetuntemusta –  itsellemme.  Voin muuttaa sisäistä kokemustani elämällä kokemuksiamme taiteen, uskonnollisten symbolien  ja luovuuden maailmassa. SangriLasta voin löytää kokemuksellisesti levollisuutta itselleni, vaikka järkevä puoleni tietää, että se on vain fantasiamaailmaani.

Voin symbolisoida runoilla ja kuvilla sieluuni SangiLan levollisuutta. Helsinki on reaalimaailman paikka, ja SangriLa on mielikuvitukseni paikka, mutta niistä molemmista voin löytää ja ammentaa  kokemuksellista rauhaa mielelleni.  Helsingissä voin tehdä sitä olemalla reaalisesessa peilaavasti suhteessa ihmisiin, sisäisessä todellisuudessa olemalla peilaavasti luovassa suhteessa sisäisen maailmani kokemustiloihimme. Ollakseni vakaa persoona, tarvitsen näiden kahden intentionaalisen kokemuksen erottamista toinen  toisistaan. Mielikuvitusmaailma tarvitsee rinnalleen hyvän ja turvallisen, aikuisen ihmisen,  realiteettitajun.

Sisäisessä teatterissa huomioidaan tietysti se, että meidän on opittava peilaamaan mielikuvituksemme tuottama materiaali järkeemme. Jotta Sisäinen teatteri onnistuu ja hyödyt siitä, sinulla täytyy olla kohtuullisen turvallinen kokemus itsestä ja hyvä realiteettitaju. Muuten erinäiset mielesi ristiriitaiset tilat voivat ohjata sinut ikäviin todellisuuksiin, turvattomuuteen  ja typeriin käyttäytymismalleihin. Itseinhosi saattaa vain lisääntyä, epäonnistumisten kautta. Älä tunne tästä huonommuutta. Minullekin kaksikymmentä vuotta sitten meditaatioharjoitukset olisivat ahdistavia. Hae apua terapiasta/terapeuttisesta ryhmästä  ja tee mahdollisimman paljon egonvahvistamis- ja juurruttamisharjoituksia.
Neurosculptning – aivojen muovaamista

Sisäisen teatterin kirjoitus-, mielikuva- ja meditaatioharjoituksilla harjoittelemme muovaamaan aivojamme. Aloitamme vahvistamalla ja juurruttamalla kehomieltämme. Hyödynnämme  luovuudella ja parantavilla mielikuvilla aivojemme muovautuvia ominaisuuksia. Sisäinen teatteri antaa meille työkalut siihen, että voimme tehdä kimmoisuuttamme edistävää aivojemme muovaustyötä. Menetelmä muistuttaa oikeastaan hyvin paljon Lisa Wimbergerin Neurosculptning -menetelmää. Näissä molemmissa  ongelmanratkaisutaitoja synnytetään keskittyneissä, muuttuneissa tajunnantiloissa, flow-, meditaatio- itsehypnoositiloissa.

🎀

Kun työstät tilojesi, kannattaa tätä työtä tehdä aluksi pieninä annoksina. Prosessi voi imaista sinut mukaasi, ja on tärkeää, että osaat säädellä tunteiden sietoikkunaasi. Ja muista leikillinen suhde itseesi! Asioita kannatta käsitellä vaikkapa asuttamalla minätilojen SangriLahan, jossa leikit erilaisilla tilojesi todellisuuskäsityksillä.

👼🏿

Lisäät Sisäisen teatterin luovalla menetelmällä  tietoisuustaitojasi ja vapaudut yhä enemmän epäterveistä, opituista, automatisoituneista, vahingollisista tunnetiloista ja  kehomielen tavoista. Opit aistimaan, havainnoimaan ja nimeämään lempeästi, minkälaisia kehomielitiloja käyttäytymisesi takana on. Eri osasi, kokemustilasi, ovat oikeastaan “egosi osia”. Jotta kykenet irtaantumaan nistä, on sinun ensiksi rakennettava vahva ego (joskus terapiassa).

🎀

Opit tietoisuustaidoillasi ohjaamaan sisäistä puhetta itseäsi integroivaan ja kehittävään suuntaan. Vapaudut epäterveestä itsekritiikistä tai uhriutumisesta, ja enemmän tai vähemmän elämääsi rajoittavista uskomuksista. Löydät identiteettiäsi kannattelevan tarinan, ”narratiivin”,  jonka jälkeen vapaudut menneisyytesi haamujen kivusta.  Läsnäolon taitosi lisääntyvät. Vahvistat tietoisuustaidoillasi toimivia kokemustiloja, ja opit lempeydelläsi ja hyväksynnälläsi ohjaamaa sivuun epäajankohtaiset, reaktiiviset kokemustilasi. Oman epätäydellisyyden myöntämistä on se, että kaikilla meillä on monenlaisia tiloja. Jotkut ovat näiden reaktiivisten tilojen uhreja koko elämänsä ja toiset puolestaan valmennuksen ja/tai terapian kautta löytävät oman tietoisuutensa ohjauksen.

 

❤️

Kun työstät tilojesi, kannattaa tätä työtä tehdä aluksi pieninä annoksina. Prosessi voi imaista sinut mukaasi, ja on tärkeää, että osaat säädellä tunteiden sietoikkunaasi. Ja muista leikillinen suhde itseesi! Asioita voi käsitellä vaikkapa asuttamalla kokemustilasi SangriLahan, jossa leikit erilaisilla tilojesi todellisuuskäsityksillä.

Opit tietoisuustaidoillasi ohjaamaan sisäistä puhetta itseäsi kehittävään, ja kokonaisvaltaista hyvinvointiasi sekä ympäristösi hyvinvointia edistävään suuntaan. Tunnetaitosi, erityisesti mielitajusi kehittyy. Vapaudut epäterveestä itsekritiikistä tai uhriutumisesta, elämääsi ja läsnäoloasi rajoittavista uskomuksistasi. Opit leikillisyydellä vahvistamaan toimivia kokemustiloja, ja opit lempeydelläsi ja hyväksynnälläsi ohjaamaan sivuun epäajankohtaiset, reaktiiviset kokemustilasi. Oman epätäydellisyyden myöntämistä on se, että kaikilla meillä on näitä tiloja. Jotkut ovat näiden reaktiivisten tilojen uhreja koko elämänsä ja toiset, onnekkaat, puolestaan saavuttavat valmennuksen ja/tai terapian kautta tietoisuutensa ohjauskyvyn.

Tietoisuustaidoilla tehdasasetukset uusiksi

Jokaisessa meissä on olemassa ydinminuus.  Jotkut kutsuvat sitä Sisäiseksi viisaudeksi. Voit kutsua sitä ihan miksi haluat, jos olet huomannut omaavasi sellaisen.  Ydinviisautesi  on se viisas, kypsä puoli sinua, joka tietää intuitiivisesti,  miten sinun tulisi kussakin tilanteessa toimia.

image
#tietoisuustaidot #sisainenteatteri #toivovalmennus #ellenlanger #dansiegel


Monet tutkijat kuvaavat, että sisäinen viisautemme sijaitsee rationaalisen, järkevänmielen ja tunnetilojemme välitilassa.  Emme kasva kypsiksi ihmisiksi seuraamalla vain tunnetilojemme viestejä. Meidän on kyettävä peilaamaan tunnetilojen tuottama sisäinen oivallus arkijärkeen. Mielikuvituksemme kun ei tuota vain helmiä, vaan myös paljon kaikenlaista moskaa. Intuitiivinen viisaus on kyettävä tunnistamaan moninaisten egon naamioiden takaa.

Tietoisuustaitojen puutetta on se, ettemme kuule, tai osaa kuunnella, mielen hälinän keskeltä, ydinminuuttamme. Se kun on viisautta, joka on haastavaa sanoittaa, koska se ilmenee meissä kehollisin tuntemuksin, spontaanein mielikuvin ja mielleyhtymin, esimerkiksi unissa ja taiteessa. Kun intuitiivinen viisautemme lisääntyy, kehittyy myös mielitajumme. Se on sitä, että tulemme tietoiseksi erilaisista kehomielemme tiloista ja niiden viesteistä. Opimme olemaan takertumatta reaktiivinen tiloihimme. Mielitajumme kasvaessa, kehittyy myös kykymme aistia muiden ihmisten tiloja. Intuitiivinen viisautemme lisääntyy.

WP_20150103_001[1]
kuva psykiatri Dan Siegelin ”Nuoruuden aivomyrsky” -kirjasta

On kahden tyyppisiä tietoisuustaitoharjoituksia  – panoraamaharjoituksia (esim. Sisäinen teatterikirjoittaminen ja monenlaiset muut luovat harjoitukset) ja keskittämisharjoituksia (esim. keskittyminen hengitykseen/kynttilään jne.). Näillä molemmilla vahvistamme itseohjautuvuuttamme ja autonomiaa, kykyä toimia omana itsenämme.

Panoraamaharjoituksissa hajotamme fokuksemme tasaisesti mielemme erilaisiin tiloihin. Emme samaistu johonkin yksittäiseen tilaan, vaan annamme arvostavalla asenteella ja luovuudellamme spontaania vauhtia ja muotoa erilaisille ristiriitaisille tunnetiloillemme ja  puolillemme”. Näin vapaudumme erilaisten merkitysten maailmoihin.  Emme harjoita vain ”mindfulnessia” vaan myös ”playfulnessia”. Emme tällöin päästä yksipuolisia kriittisiä tai muita tiloja dominoimaan tunne- ja ajattelumaailmaamme. Palautamme leikin elämäämme.

Kriittiset ja järkevät puolet meitä ovat tuiki tarpeellisia, itseasiassa  välttämättömiä, esimerkiksi lääkärin työssä. Jos alistamme itsemme ainoastaan näille puolillemme, kadotamme helposti tunneyhteyden, raportin,  itseemme ja potilaaseemme. Tunneyhteymme katoaa, ja hukkuu hallitsevan tilan, sen oikeassa olevan, yksipuolisen puolemme, tuottamaan hälinään. Tällä ylläpidämme etäisyyttä, paitsi itseemme ja tunne-elämäämme, myös potilaisiimme.

Sisäisessä teatterissa luova kirjoittaminen yhdistettynä omaan mieltymyksen mukaiseen taiteelliseen ilmaisuun ja meditaatioon, on prosessi, jolla tuotetaan itsetuntemusta.  Voimme harjoittaa  kehomielen kuuntelua sekä panoraama- että keskittämisharjoituksin. Näin kasvamme tietoisemmaksi sisäisestä hälinästämme ja sen taakse piiloutuneesta kehomielellisestä, intuitiivisesta,  viisaudesta.

Mikko Taskinen kirjoitti Sisäisen teatterin facebookin sivustoillani oivalluttavasti kansalaistentehdasasetuksista”.  Monet ihmiset ovat jämähtäneinä koko elämänsä läpi tehdasasetuksiinsa. Tietoisuustaidoissa, joita on hyvä täydentää erilaisilla luovilla hyväksyvän läsnäolon menetelmillä, tulemme tietoiseksi niistä ja opimme itse säätelemään asetuksiamme. Olemme omaksuneet kulttuuriset tehdasasetuksemme ehdollistamalla, kyseenalaistamatta asioita, vanhemmiltamme ja opettajiltamme. Lisäksi jotkut reaktiiviset tilamme ovat syntyneet, toiston kautta, selviytymisstrategiana vaikeissa elämäntilanteissa (esim. pakenemme lapsuudesta oppimalla tavalamme aikuisenakin ristiriitoja).  

Sisäisen viisautemme johdattelemana, voimme säädellä, erilaisin (luovin) hyväksyvän läsnäolon harjoituksin, itsemme aidon itsemmetodellisten arvojen ja tiedostettujan uskomustenmukaisiin, uusiin asetuksiin. Päivitämme tietoisuutemme vastaamaan tämän päivän tarpeita ja opimme luottamaan omaan sisäiseen viisauteemme. Siirrymme yhä enemmän ulkopuolelta tulevasta ohjauksesta sisäiseen, vastuulliseen, oman tietoisuuden ja terveyskäyttäytymiseen ohjaukseen.

Olen huomannut, että useimmiten taito oman tietoisuuden panoraamanäkymän avaamiseen, avaa luovemman, mutta myös läsnäolevamman, tyytyväisemmän, elämäntavan.  Itselläni panoraamani, mieleni monet tilat, räjäytti auki  luovuuteni, sisäisen kokemuksen ilmaisutarpeen. Se ilmenee kirjoittaen, mutta myös maalaten ja työstäen valokuvia.

Sillä, että opimme hiljentämään mielemme esimerkiksi erilaisin meditaatio-,  mielikuvaharjoituksin ja  luovin aktiviteetein, kuten luovasti kirjoittaen, teemme tilaa sisäiselle viisaudellemme. Opimme kuuntelemaan ruumiimme viisautta. Monet meistä voivat huonosti, ihan sen vuoksi, että jyräämme välinpitämättömänä omien ruumiin viestiemme yli. Olemme tavallisesti paljon viisaampia kuin itse tiedämme.

Viisauttansa täytyy vain oppia käyttämään.

 

LUETTAVAA:

Mindfulness and Mental Health, Therapy Theory and Science, Chris Mace et al, 2008 (täältä tietoa erityisesti ”panoraama tietoisuudesta)

Mended by the Muse, Creative Transformations of Trauma, Sophie Richman, 2016

Mindfulness and Art, ed. Laury Rappaport, 2014

Sisäinen teatteri – Luova kirjoittaminen tietoisuustaitona, Kati Sarvela, 2013

 

 

 

Kehitä mindfulness-taitojasi – Itsetuntemusta mielen tiloista ja juurevuutta hieronnasta

 

Paikka:   Strömforsin Ruukki, Ruotsinpyhtää, Loviisa

Ajankohta:  15.-16.10.2016

Hinta:   185 euroa (sis. alv 24 %) + majoitus

 

Tunne itsesi!

Tietoinen hyväksyvä läsnäolo ei ole vain meditaatiota, vaan se on myös itsetuntemusta ja -hyväksyntää. Harva tulee ajatelleeksi, että mindfulness-harjoitukset ovat vasta oman henkisen polun alkupiste.


Tässä työpajassa:

– Edistämme tietoisen hyväksyvän läsnäolon taitoja opettelemalla aistimaan, havainnoimaan ja nimeämään kokemustilojemme.

– Harjoittelemme juurruttamaan itseämme eri säätelemään omaa tunteiden sietoikkunaamme.

– Pohdimme, kuinka kokemustiloja voi hyödyntää itsetuntemuksessa.

Itsetutkimus eli oman mielen havainnionti, aistiminen ja erilaisten tunnetilojen nimeäminen sekä kyky oman tietoisuuden peilaamiseen, muodostavat  tärkeän osan tietoista hyväksyvää läsnäoloa eli mindfulnessia.  Kun opimme tuntemaan ja kohtaamaan itsessämme olevaa moniäänisyyttä, helpottuu myös toisen ihmisen kohtaaminen hyväksyvästi läsnäollen.

Luoviin taideterapeuttisiin menetelmiin on sisään kirjoitettuna tietoinen hyväksyvä läsnäolo. Sisäisessä teatterissa opit  rohkeasti, myötätuntoisesti, luovasti ja leikillisesti tekemään tuttavuutta erilaisten kokemustilojesi, “puoliesi” kanssa. Kati Sarvela käyttää opetuksessaan hyväksi australialaisen hypnoterapeutin HTT:tä (hallitsevan tilan tunnistus eli ESI). Teet oman karttasi tietoisuutesi  keskeisistä osista.

Kuuntele kehoasi!

Tilasi ovat aina myös kehollisia. Esimerkiksi viha on myös fysiologinen tila.  Itsesi juurruttaminen rauhoittaminen mielikuvin ja kehollisesti ovat tärkeä osa hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Tällä mindfulness kurssillamme edistämme yhteyttämme kehoomme  Pia Mustosen ohjaamalla hieronnalla. Yhdistämme mielen ja kehon huoltoa toinen toisiinsa.

Opettele toteuttamaan itseäsi monipuolisesti!

Kurssilla otamme ensi askeleet eri puoliemme tunnistamiselle ja taiteelliselle, luovalle ilmaisulle. Kuinka usein elämän ongelmamme johtuvat siitä, että otamme itsemme ja ajatuksemme liian vakavasti!

On valtava askel eteenpäin oman tietoisuuden ohjauksessa, kun tunnistat tilasi (jaa… Vilma Vihainen on taas paikalla), ja suhtaudut niihin myötätuntoisesti. Et automaattisesti samaistu tiloihisi (Olen hemmetin vihainen!), vaan löydät tarkkailijatilasi avulla paremman, läsnäolevamman tilan ja kokonaisvaltaisesti viisaamman tavan reagoida tapahtumiin.

Kun tunteelle annetaan taiteellinen ilmaisu, mahdollistuu tilojen “integraatio” eli esteetön sisäinen vuorovaikutus turvallisesti ja pehmeästi. Jokainen tilasi haluaa tulla kuulluksi. Tilojesi torjunta ei vie sinua eteenpäin. Löytämällä hyväksyvän suhteen itseesi, itsetuntemuksesi lisääntyy, mielesi ohjauskyky lisääntyy  ja kasvat joustavammaksi ja tasapainoisemmaksi ihmiseksi.

Ilmottautuminen:  terapiahierontasofia (at) gmail.com