Jungilaista hengellistä näkökulmaa sisäiseen teatteriini

Länsimainen sivilisaatio on tuskin tuhatta vuotta vanha, ja sen olisi nyt ensimmäiseksi vapautettava itsensä sen barbaarisesta yksisilmäisyydestä. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että sen tulisi saavuttaa syvempi ymmärtämys ihmisestä itsestään. Tämä näkemys ei synny kontrolloimalla tai tukahduttamalla tiedostamatonta…. Tässä kehityskulussa länsi synnyttää tulevien vuosisatojen aikana oman joogansa, ja sen perusta tulee lepäämään kristillisyydessä… Jung, CW 11

Carl Jungin analyyttinen prosessi ei ole pelkästään terapeuttinen prosessi vaan se on myös hengellinen prosessi. Jung ikään kuin palauttaa Jumalan ihmisen psyykeeseen. Ihminen voi olla omassa itsessä tapahtuvan inkarnoitumisen myötä vaikuttamassa siihen yhteiskunnalliseen myyttiin, millaisena Jumala itseänsä ilmaisee kollektiivisesti. Jumalan valtakuntaa ei siis jungilaisittain ole olemassa ilman ihmisen psyykettä, vaan Jumala ilmenee ja täydellistyy ihmismielen toiminnan kautta.

Pyhyyden kokemukset, joita myös omassa prosessissani kutsuin epifanisiksi hetkiksi, ovat jungilaisen analyyttisen työskentelyn keskiössä. Jung kutsui näitä hetkiä nimellä pyhyydellä latautunut hetki (numinous moments). Jungin ajattelun mukaan, ihmisen psyykeen ehytyttävää muodonmuutosta ei tapahdu ilman näitä pyhyyskokemuksia. Eli tässä mielessä jungilaisen analyysin ja hengellisen eheytymisen välinen raja katoaa. Epifaninen kokemus on autonominen, ei tahdonalainen kokemus, jossa ihmismieli eheytyy ja sen tietoisuus laajenee hyppäyksinä. Tämä ”pyhyyskokemus” on siis ikään kuin väliainetta, jossa Jumala tulee ilmaistuksi egolle.

Klassinen jungilainen analyysi on siis hengellinen prosessi. Koin oman sisäisen teatterini kautta tapahtuneen dialogisen prosessini vahvasti olevan juuri tätä. Perinteisessä jungilaisessa analyysissä unityöskentely on ollut prosessin ytimessä. Analyytikko toimii analysoitavan heijastavana pintana ja hän avustaa prosessia, jossa analysoitavan itseys syntyy. Oikeastaan hänen roolinsa on siis sama kuin papin. Latentti, pyhä osa itseä, aito itseys, autetaan syntymään. Minä työskentelin oikeastaan eräänlaisten ”valveunien” eli aktiivisen mielikuvitukseni luomien ajatusten ja mielikuvien kanssa. Analysoija oli minun oma aikuinen hypnoterapiakoulutuksen saanut Anna, joka toimi sisäistä prosessiani ohjaavana ”analyytikkona” tai ”pappina”, joiden kanssa sitten sisäinen ristiriitoja täynnä oleva  mielentilojeni ryhmä työskenteli. Kyseessä oli siis oikeastaan tällainen sisäisten osieni dialoginen ryhmäterapia, jossa synnytin omaa uutta itseyttäni, ja loin uutta tarinaa itsestäni kirjoittaen. Skriptoterapia, eheyttävä kirjoittaminen, onkin muuten viime vuosikymmeninä alkanut nostamaan päätään muiden terapioiden rinnalle.

Meistä jokainen syntyy keskelle kulttuurisia myyttejä, joita voimme myös kutsua yhteisöllisiksi tarinoiksi tai narratiiveiksi . Itseytemme paljastuu, kun uskallamme lähteä rakentamaan omaa aitoa yksilöllistä tarinaamme. Ne myytit, jotka olemme omaksuneet sosiaalisesta ympäristöstämme voivat olla joko yksilöitymisemme edistäjiä tai hidastajia. Prosessissa ikään kuin paljastuu oma aito sen hetkinen tarinamme, joka vastaa parhaiten sen hetkistä itseyttämme. Narratiivisessa prosessissa tulee siis käytyä läpi sisällämme ristiriitoja aiheuttavat erilaiset kansalliset, uskonnolliset ja etniset tarinat ja itseys valitsee tai luo uuden tarinan, joka vastaa parhaiten aitoa itseyttämme. Näin tein myös minä. Paljastin mielikuvitustani hyväksi käyttäen sisäiset ristiriitaiset tarinani, ja loin itselleni uutta tarinaa, jossa koin oloni kotoisammaksi. Yksilöityvä ihminen tavallisesti hylkää valmiiksi hänelle ”annetun” tarinan, ja hän siis luo itselleen oman henkilökohtaisen tarinansa, jonka kanssa hän tuntee olonsa sopusointuisaksi. Jung väittää, että sitten  kun ihminen on luonut omaa henkilökohtaista uutta myyttinsä, yksilö voi olla vaikuttamassa kollektiiviseen uuteen syntyvään yhteiskunnalliseen myyttiin. Suurin panos, minkä yksilö voi antaa kollektiiviselle uudelle yhteiskunnalliselle myytille, on siis oman yksilöitymisensä läpivieminen.

Jumala tulee luoduksi koko ajan uudestaan ihmisen mielen toiminnan kautta. Jos siis onnistun käymään sisäisiä dialogejani onnistuneesti ylittäen itseyteni rajoja, teen samalla koko ajan Jumaluutta tietoiseksi sekä itselleni että samalla myös kollektiivisesti. Jung suhtautui kielteisesti ajatukseen, jossa Jumala olisi jokin ihmisen ulkopuolella oleva ulkoinen auktoriteetti, vaan tämän kaltainen uskonto merkitsi hänelle systemaattista ihmisten sokeuttamista. Jumala ilmaisee itseään ihmisen tiedostamattoman mielen kautta, jonka kanssa siis aktiivisesti työskennellessä, Hän voi ilmaista itseään. Ihmisessä itsessään on siis potentiaalisena sekä jumaluus että humaanisuus. Inkarnaatio merkitsi Jungille siis ihmisen jatkuvaa tiedostamattoman ja tietoisen mielen yhteistyöprosessia. Eli inkarnaatio voisi merkitä samaa kuin terapeuttinen dialoginen prosessi, jossa ihminen nousee jatkuvasti uudelle laajentuneelle tietoisuuden tasolle. Kun siis ihminen tutustuu omaan sisäiseen teatteriinsa, ja antaa heille tilaisuuden lähteä improvisoimaan, voi tapahtua samalla Jumalan inkarnoitumista. Omassa prosessissani aloitin menneisyyspainotteisista keskusteluista ja siirryin vähitellen teleologisiin, transsendenttisiin, vanhoja tietoisuuteni rajoja ylittäviin, keskusteluihin.

Jungille, kuten minullekin, inkarnaatio merkitsee siis sitä, että ihmisessä potentiaalisena oleva jumaluus yhtyy ihmisen egoon, ja näin voisi ajatella, että arkkityyppinen Kristus muuttuu tätä kautta koko ajan yhä enemmän ihmisen kautta vereksi ja lihaksi. Kristus on siis arkkityyppinen jumalihmisen malli. Kristus on tiet, totuus ja elämä, eli kun ihminen löytää suhteensa häneen, hänen nälkänsä tyydyttyy. Toisin sanoen ajattelen sen merkitsevän sitä, että kun ihminen onnistuneesti yksilöityy, pystyy hän koko ajan toteuttamaan omaa rakkaudellista potentiaaliaan paremmin ja paremmin. Tämän potentiaalin toteuttamisen ei tarvitse olla suurta taidetta tai suuria filosofisia aatoksia. Joskus yksinkertaisessa käden työssä, kuten puutöissä tai käsitöissä ihminen voi nähdä Hänen jälkensä. Ja hänet voit kuulla joskus laulussa tai tarinoivien ihmisten puheessa. Jumala voi siis voi paljastaa itseänsä kussakin ihmisessä yksilöllisellä ainutlaatuisella luovalla tavalla, kun ihminen opettelee työskentelemään oman tiedostamattoman mielenosansa kanssa. Tämä työskentely tapahtuu rukoilemalla. Minun rukoiluni on sisäistä teatteria – keskusteluja osieni kanssa, myös Jumalan kanssa. Inspiraationi haen tarinoista, Raamatusta, myyteistä ja filosofiasta. Seuraan jungilaisessa ajattelussani siis Augustinuksen jalanjälkiä: Kun ihminen tuntee itsensä hyvin, tutustuu hän samalla myös Jumalaan. Tämä Jumalan kanssa työskentely ei ole rationaalista työskentelyä, vaan se on nimenomaan rohkeutta päästää irti järjen kontrollista.

Uskon oman, huomattavasti jo vähentyneen, ja yleensäkin länsimaisen ihmisen addiktiivisen käyttäytyminen johtuvan tyydyttämättömästä suhteesta Jumalaan. Ihminen ei voi saada koskaan tarpeekseen sellaisesta asiasta, jota hän ei oikeasti tarvitse. Ajattelen siis länsimaisen ihmisen neuroottisen materialistinen janon olevan merkki puutteellisesta Jumalsuhteesta. Ehkä institutionalisoitunut kirkko ei ole riittävän hyvin pystytynyt tyydyttämään ihmisen hengellisyyden tarpeita, koska se on naulannut Jumalan ihmisen ulkopuolelle taivaalliseksi auktoriteetiksi. Jumala edustaa minulle sisäistä auktoriteettia. Ajattelen Jungin tavoin, että institutionalisoitunut kirkko on myös yrittänyt rationalisoida itsensä, jolloin se on menettänyt ihmisen muodonmuutosta katalysoivan energiansa. Toisaalta kuulun mielelläni kirkkoon, koska olen huomannut kirkkoon kuuluvan eri tavoin ajattelevia ihmisiä ja mitenpä muuten sen tulkinnat muuttuisivat kuin sitä kautta, että se on jatkuvassa dilaogisessa suhteessa omaan jäseniinsä.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s