Ken Wilberin ohjaamana kohti integratiivista lääketiedettä nr. 1

Siirtolan Emäntä on tykästynyt Ken Wilberin filosofiaan, jota hän aina silloin tällöin lukee tietoisuutensa aamuvoimisteluksi. Sitähän filosofia Emännälle on, jatkuvaa oman ymmärryksen joustavuuden lisäämistä. Toiset venyttelvät vain lihaksiaan – Emäntä sen lisäksi venyttää myös tietoisuuttaan. Ken Wilber on eräs niitä filosofeista, joka on auttanut Emäntää irrottamaan itsensä fysikalisesta, kaiken materialisoivasta ajattelusta, jonka hän kokikin aikoinaan aikamoisena pakkopaitana.

Toki luonnontieteelläkin on aikansa ja paikkansa, mutta sen tietämyksellä on rajansa. Ken Wilber väittää, että lääketieteen perusongelma on, että se rakentaa konekuvan ihmisestä, vaikka paradoksaallisesti sekä lääkäri että potilas molemmat tietävät, että tämä kuva on väärä. Materialistinen ajattelu olettaa ihmisen olevan syiden – ja seurauksien alainen biologinen laite, jolla ei ole omaa tahtoa. Ihmisen arkikokemus omasta tietoisuudestansa on aivan erilainen; me tunnemme olevamme vapaan tahtomme alaisia, itseämme aktiivisesti luovia ihmisiä.

Tietysti lääkärit yleensä ymmärtävät, että sairauden riskitekijät eivät ole sama kuin sairauden syy. Stressi ei ole esimerkiksi hampaiden narskuttelun syy, vaikkakin se voi olla eräs selittävä tekijä. Tästä huolimatta olemme luoneet kummallisen järjestelmän, jossa potilaat menevät hakemaan lääkäriltä materialistista patenttiratkaisua ongelmaansa ja liian monet lääkärit sellaisen antavat. Eipä lääkärin kiireisessä työssä aina paljon muuta mahdollisuutta jääkään, kun potilaita hoidetaan kauhealla kiireellä. Potilaalle tehdään purentakisko suuhun.

Emäntä kuunteli menneenä päivänä korvat höröllänsä erään terveyskeskuslääkärin tarinointia, joka kertoi parhaina päivinänsä ”hoitavansa” viisikymmentäviisi potilasta päivässä. Mitä tästä seuraa, on oma tarinansa, josta Emäntä ottaa tähän esille nyt erään esimerkin. Meillä on täällä Kuhmossa kuntoutuskoti, jossa kävimme miehemme kanssa pienellä esitellykierroksella. Laitoksen johtaja kertoi kierroksen yhteydessä, että kodin vastaava lääkäri yleensä ensimmäiseksi vähentää vanhuksen lääkityksen kahdestatoista lääkkeestä kolmeen, joista yksi on D-vitamiini. Toki luultavammin kierroksen esittelijä liioitteli, mutta tarina kuitenkin paljastaa materialistisen oravanpyörämme ongelman. Kun lääkäri kiireessä hoitaa potilasta, on nopein ratkaisu antaa lääkeresepti kouraan, jolla on myös oma plasebovaikutuksensa. Aina ei tue pohdittua, mitä kaikkia muita lääkkeitä kyseinen potilas jo syö. Ratkaisu on helppo, nopea ja potilas saadaan tyytyväiseksi. Ja mikä parasta, talouskasvun, lääketehtaiden tuottavuuden, näkökulmasta on erinomaisen hyvä asia, että potilas syö kahtatoista eri lääkettä.

Lääketieteestä on valitettavasti tullut vuosisatojen saatossa luonnontieteellisten ratkaisutehtaitten ”sääntökokonaisuuksia”, käypähoitotehtaita,  joita monet lääkärit liian tunnollisesti noudattavat. Sairauksen sijaan hoidetaan liian usein oireita ja lääkkeiden mukanaan tuomien oireiden sivuvaikutuksia. Esimerkiksi jonkun ihmisen verenpaineen selitys voi olla ensisijaisesti työstressi, ja hoitona ei pitäisi olla tällöin ensisijaisesti verenpainelääkitys. Se, että ongelmaa kutsutaan tälläisessa tilanteessa ylipäätään ”verenpainetaudiksi”, on oikeastaan metafyysinen erhe. Ongelmahan ei tässä tapauksessa ole ensisijaisesti biologinen. Onhan ongelmaa lähestyttävä sen perusluonteen mukaisesti, ajattelee Emäntä, joka on Lauri Rauhalan fenomenologiaa lukenut.

Medikalisaatio on prosessi, jossa lääketieteen, ihmistieteen, luullan erheellisesti olevan lähinnä vain luonnontiedettä. Emäntä muistaakin nähneensä erään hammaslääkärin vastaanoton, jonka nimi oli Hammaspaikkaamo, ja se symbolisoikin erinomaisesti perinteistä lääketiedettä ja sen esineellistävää ajattelutapaa. Eihän hammaslääkärin vastaanotolla käy ihmisiä, vaan sinne tulee ihmisten kuljettamina hampaita, joita sitten hoidetaan ja paikataan. Tällainen ajattelutapa kertoo lääketieteilijöistä, jotka eivät tunne tiedon maantiedettä.

Emännän mielestä osoittaa oikeastaan ihmisten kypsyyttä, että monet kansalaiset hakevat omiin ongelmiinsa ratkaisuja myös vaihtoehtoisista hoidoista ja miksei myös sielunhoidosta, joissa ihminen nähdään tuntevana ja kokevana ihmisenä. Pappi ei tietenkään (onneksi) paikkaa hammasta, eikä myöskään homeopaatti, mutta he voivat olla parhaassa tapauksessa auttamassa ihmistä elämäntapaan, jossa hampaat pysyvät terveempänä. Emäntä uskoo, että onneksi esineellistävän lääketieteen huippukausi on mennyt ohi, mutta rakentamaamme orvanpyörää on vaikeaa purkaa. Siitä on tullut rakenteellinen osa kulttuuriamme. Länsimainen ”hapatus”,  tiedon maantieteen vääristymä, läpäisee kaikki instituutiomme ja olemme levittäneet esineellistävää ajattelutapaamme ja siihen erottamattomasti kiinnittyvää kuluttamisen ”ilosanomaamme” myös muihin kulttuureihin.

Patologia onkin Wilberin mukaan pikemmin jonkinlainen valtava kausaalisten syiden ja seurausten verkosto. Kaikki asiat liittyvät mysteerisesti toinen toisiinsa. Ihmisterveys ei ole sitä, että koneen osat toimivat moitteettomasti. Ihmisen terveydessä on paitsi biologinen puolensa, myös emotionaalinen, mentaalinen ja henkinen ulottuvuutensa, joista kolme jälkimmäistä taipuvat huonosti materialistisiksi luonnontieteelliseksi toiminnoiksi, huolimatta siitä, että niillä on tietysti on vastineensa biologiassa. Ihminen on lisäksi myös aina kulttuurinen, ”intersubjektiivinen”, hänen syvyytensä avautuu suhteessa toisen kasvoihin ja luontoon. Onneksi meillä on kokonaisvaltaisesti ajattelivia viisaita ihmisiä. Esimerkiksi suomalainen psykologi ja fenomenologi Lauri Rauhala on rakentanut oman tapansa ajatella ”holistisesti” ja Ken Wilber omansa. Heitä kuitenkin on kuunneltu vähemmän, ehkäpä juuri siksi, että heidän ajattelunsa ei tue materialistista valtakulttuuria.

Tietoisuuden ilmiöiden perusolemus, ihminen aktiivisena itseään luovana ihmisenä,  ja sen merkitys osana ihmisterveyttä, paljastuu huomattavasti syvällisemmin luonnontieteestä poikkeavista tieteenfilosofisista näkökulmista. Ihminen saa näissä näkökulmissa olla luova, omaa tietoisuuttaan, tunteitaan ja kogniitioitaan, sekä samalla myös omaa terveyttään aktiivisesti muovaava ihminen. Amerikkalainen fysiologi Candace Pert väittää, että ruumiimme on alitajuntamme. Tietoisuutemme toiminta voi aktivoida geenejämme.

Emännän mielestä taitavat lääkärit ovat oivaltaneet tämän ihmisen holistisen olemuksen kautta aikojen. He ovat kyenneet soveltamaan luovasti, intuitiivisesti, lääketieteestä ja elämästä saamaansa kokemusperäistä tietoa. Nykyisen materialistisen valtakulttuurimme tapa kutistaa ilmiöt materiaan on ollut Emännän mielestä oikeastaan elämän puoskarointia. Wilberin mukaan ihmiset ajautuvat vaihtoehtoisiin lääketieteiden hoitoihin juuri siksi, että lääketiede mitätöi ihmisen omaa henkilökohtaista, subjektiivista, kokemusta. Perinteinen lääketiede ei ole ottanut huomioon ihmisen tunteita; ihmisten tunteet myönteiset tai kielteiset, vaikuttavat hänen terveyteensä sekä hyvässä että pahassa. Ne liittyvät hyvin läheisesti myös hänen hoitomyöntyvyyteen. Toki humanististissa tieteissä on ajat sitten oivallettu se, että tieto ja ymmärrys ovat kaksi asiaa, mutta johtuen materialistisesta kulttuuristamme, talouskasvun yli-ihannoinnista, rahavirrat ohjataan tietysti ensisijassa materialistista maailmankatsomusta palveleviin ja tukeviin, esineellistäviin tapoihin tulkita todellisuutta, mikä valitettavasti samalla riistää ihmistä ja luontoa.

Hampaiden paikkaus kaikkien lääketieteen oppien mukaan on oikeastaan turhaa työtä, mikäli ihminen ei muuta ruokavaliotaan ja hoida hampaitaan. Huonohampaisen ihmisen ongelman selitys harvoin on hampaissa. Onneksi hammaslääketieteessä on suuhygienistien ammattikunta ”paikkaamassa” materialistisen näkökulman puutteita. Yleensä sairauden taustalla on sosiaalisten, emotionaalisten, kognitiivisten ja biologisten syiden vyyhti. ”Joo, joo, kyllä me tää tiedetään”, sanoo lääketieteen harjoittaja ehkä tarinani lukemisen tässä vaiheessa. Emäntä kysyy vain, että miksi silti edelleen ihmiselle tyrkytetään jo kouluissa ensisijaisesti vasaraa käteen (Pisa testeissä täytyy pärjätä!) , ja he alkavat nähdä vain nauloja ympärillään. Nuoret on äkkiä saatava työhön palvelemaan talouskasvua hinnalla millä hyvänsä! Instrumentaalista tietoa ja määrällistä tutkimusta ylikorostetaan edeleen muodonmuutoksellisen oppimisen ja laadullisen tiedon kustannuksella.

Siirtolan Emäntä miettii, että tämä instrumentaalisen tiedon ylikorostus onkin tehokas tapa estää ihmisten emansipoitumista, joka onneksi kaikesta huolimatta vaikuttaa parhaillaan olevan meneillään. Joskus Emännästä tuntuu jopa siltä, että merkittävä osa kansaa on tänä päivänä valtaapitäviä viisaampia. Yhteiskunnalisen eliittimme Nalleille on luultavasti itsetunnon kolaus, kun kulttuurissamme tulee päivä päivältä yhä näkyvämmäksi egon materialististen statussymbolien tyhjyys ja turhuus. Miksi turhaa rataa ihmisluonnon ja luonnon vastaisesti sellaisten kulutushyödykkeiden saavuttamiseksi ja näennäistarpeiden tyydyttämiseksi, joita ihminen ei oikeasti edes onnelliseksi kasvamiseksi tarvitse? Koko talouskasvun illuusio rakentuu sille, että ihmiset palavasti yrittävät saada itselleen asioita, joita he eivät tarvitse.

Muutama päivä sitten facebookissa kiersi mediatutkija Johanna Sumilan blogi siitä, kuinka taspainoinen ihminen on markkinoiden pahin vihollinen. Emäntä onkin miettinyt jo pitkään sitä, että haluavatko kulttuurimme valtaapitävät oikeasti, että ihmisistä tulisi terveitä ja tasapainoisia ihmisiä? Kun ihmiset toisensa jälkeen oivaltavat onnellisuuden riippumattomuuden statussymboleista, niin tämän jälkeenhän koko tämä statusstressille rakentuva kulttuurimme lätsähtää kuin Emännän epäonnistunut kohokas.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s