MBB vai Sisäinen teatteri?

WP_20130830_00220130830175259201308320130830180300

Olin loppuvikosta erinomaisella Suomen Mielenterveysseuran järjestämällä Mind-Body Bridging (MBB) kurssilla. Pidin todella paljon sisällöstä. Itse olen persoonaltani luova tyyppi, joten minulle henkilökohtaisesti ehkä tämä menetelmä on liian ”insinöörimäinen”. Voi olla, että keskityn jatkossakin enemmän tähän Ego state -menetelmästä kehittämääni Sisäiseen teatteriin, joka sekin on Keho-Mieli menetelmä (minätiloihin liittyy usein kehollisia kokemuksia, esimerkiksi jännityksiä ja muita fyysisiä oireita). Hypnoterapiamenetelmä eli tämä Ego state -menetelmä, jolle Sisäinen teatteri rakentuu, on perusluonteeltaan myös kehomielimentelmä.

Ego state -menetelmä näyttäisi painottavan enemmän ihmisen spontaania tarinallista mielikuvitusta ja taiteellista luovuutta ongelmienratkaisutaidoissa. Silti olen sitä mieltä, että Stanley H. Block on kehittänyt loistavan menetelmän. Varmasti monelle MBB sopii erinomaisesti. Ei sitä tiedä, vaikka innostuisikin vielä jatkamaan pitemmälle MBB:tä. Kuka tietää? Annan asian muhia. Ehkä minun täytyy kasvattaa itselleni uusi minätila, insinööri sellainen :D.

Uskon, että ne jotka kokevat itsensä vieraaksi liiallisessa luovuudessa ja mielikuvituksessa, voivat saada enemmän Blockin menetelmästä kuin Sisäisestä teatterista, joka voi jonkun mielestä tuntua vieraalta ja lapselliselta peilleilyltä. Olemme erilaisia ihmisiä. Onneksi.

Oli miten oli. Olen äärimmäisen onnellinen siitä kaikesta viisaudesta ja kokemuksesta, jota Stanley H. Block jakoi meille. Pystyn integroimaan monia hänen ajatuksiaan Sisäiseen teatteri-menetelmääni ja sain paljon vahvistusta jo keräämälleni teoreettiselle ja kokemukselliselle ymmärrykselleni. Löysin myös itsestäni henkilökohtaisia kehittämisalueita. Emmehän ole koskaan valmiita.

Seuraavassa vertailen vähän Blockin MBB:tä ja Sisäistä teatteria (sanottakoon vielä, että tämä vertailu perustuu kahden päivän kurssilla saamaani MBB-ymmärryksen asiasta).

 1. Aina kun tunnemme tekemisessä jännitystä kehossamme, kannattaa miettiä, mikä minätila minussa toimii. Olenko varmasti sopusoinnussa sen vaatimusten kanssa? Näin siis Sisäisesessä teatterissa. Blockin teoriassa on kaksi ”tilaa” masentaja (depressor) ja korjaaja (fixer). Myös minätilat Sisäisessä teatterissa voivat olla tällaisia. Esimerkkejä:

  MASENTAJA (itse nimesin omani Sisäisessä teatterissa rva Otsarypyksi): ”En ole mitään”. ”Mitä sinä oikein esität? Luuletko, että ihmiset uskovat sinua?” ”Olet ruma läski” jne.

  KORJAAJA (minulla Simone): ”Sinun täytyy laihtua. Nyt karppaat viikon!” ”Sinun täytyy saada vakuuttavuutta! Mene esiintymistaitojen kurssille!” jne.

  Kun tutustut Sisäiseen teatteriisi, ei varmasti ole huono ajatus miettiä, että onko näistä minätiloista osa masentajia tai korjaajia. Miltä tilat tuntuvat kehossani? Jos jännitystä tuntuu, kyseessä on aidon olemisesi kannalta tila, jota kannattaa korjata.

 2. Toisin kuin Blockin teoriassa, Sisäisessä teatterissa lähdetään liikkelle siitä, että meissä on myös paljon muitakin tiloja, joita kutsutaan minätiloiksi. Blockin teoriassa puolestaan aina kun olet masentajan tai korjaajan puheen vankina, olet kiinni epäterveessä ajatus- ja tunnesyklissä (I-System). Meidän tulisi saavuttaa tavoitettila: luonnollinen syklimme. Sisäisessä teatterissa puolestaan ajatellaan, että näilläkin tiloilla voi olla myönteinen tarkoituksensa. Kun tulemme tietoiseksi niiden myönteistä tarkoituksista kussakin elämän vaiheessa, niiden tarinoista, vapaudumme niiden vallasta. Keho jännityksemme samalla poistuvat. Minätiloista tulee orjiamme emmekä ole enää niiden orjia. Sama muutos tapahtuu MBB:ssä. Stanley Blockin sanoin: Häntä ei heiluta enää koiraa vaan koira heiluttaa häntää. Blockin menetelmässä ei näytetä olevan syvällisemmin kiinnostuneita niinkään näistä tarinoista, vaan jo näiden tilojen tiedostaminen ja yksinkertainen karttatyöskentely (ajatustottumusten kartoittaminen ja ketjuttaminen opastetusti), auttaa meitä vapautumaan kielteisestä syklistä.

 3. Persoonallisuusteorettiinen lähtökohta Blockin teoriassa näyttäisi olevan toinen kuin Sisäisessä teatterissa. Block korostaa tervettä, luonnollista, ajattelusykliä (yhteys viisauteemme) ja viallista (default I-System) sykliä (masentaja, korjaaja). Sisäisessä teatterissa autetaan henkilöä puolestaan tulemaan tietoiseksi (itse)hypnoositilassa minätiloistansa, ja hän saa itse ne nimetä haluamallaan tavalla. Jokaisella on siis oma ainutkertainen teatterinsa. Perusluonteeltaan minätilat ovat yleensä sekä hyviä että pahoja. Ne ovat esimerkiksi vanhoja opittuja käyttäytymismalleja, jotka eivät ole enää ajankohtaisia. Todellisuus on pluralistinen ja meillä jokaisella on loppumaton määrä silmiä, joita avaamalla paljastamme tarinoittemme juonirakenteita. Samalla vapaudumme yksipuollistavista minätiloista ja niiden kapeista totuuksista. Minätilojamme ohjaamalla voimme saavuttaa luovuutemme ja  virtaavan minuutemme. Sisäinen teatteri ei ole viholliemme vaan ystävämme. Tätä muuten Blockin korosti. Myöskään I-systeemi on tehtävä ystäväksi.

 4. Yleensä ihmisellä on Sisäisessä teatterissaan vain kaksi arkkityyppistä tilaa (jotka yleensä kaikilla on). Ne ovat Sisäinen lapsi ja Sisäinen Viisaus (niitä kukin nimeää omalla tavallaan). Myös Block puhui sisäisestä viisaudesta, mutta MBB:ssä siitä ei tehdä minätilaa, vaan olemme yhteydessä Sisäiseseen viisauteemme silloin, kun tietoisuutemme on normaalissa, luonnollisessa syklissänsä. En tiedä, voisiko Korjaajaa ja Masentajaa kutsua arkkityyppisiksi tiloiksi – niiltä ne minusta ainakin näyttävät. Sisäisessä teatterissakin ajatellaan Sisäisen viisauteemme olevan tärkeä identiteettiämme ohjaava tila. Tämä tila voidaan kuitenkin myös  ”animoida”, tehdä hahmoksi, minätilaksi, jolloin mahdollistuu sen kanssa käyty luova keskustelu kirjoittaen tai vaikkapa hyödyntämällä muuta taiteellista itse-ilmaisua. Työskentely tapahtuu itsehypnoosissa tai ”meditatiivisessa tilassa” (kutsun tätä tajunnan tilaa ”psykodraamalliseksi transsiksi”).

  Tuotamme paljon sairautta itsellemme sillä, että pakotamme itsemme tekemään asioita, jotka eivät tule sisäisestä viisaudestamme ja historiallisten tilojemme muodostamasta koherentista minuudestamme, vaan ovat tällaisten korjaajatilojen, fiksereiden, vaatimuksia. Tällöin tekemisemme ei ole sopusoinnussa kehomme eikä viisautemme kanssa, vaan myös ruumiimme oireilee. (Kahvipöytäkeskustelussa mietimme muutaman uuden tuttavuuden kanssa, että onko koko valtakulttuurimme korjaajien – suorittajien ja piiskaajien- hallussa. Nuoria patistetaan mahdollisemman nopeasti suorittamaan opintonsa loppuun jne. Toivottavaa olisi, että tulevaisuudessa yhä useamman elämää ohjaisi levollisuus ja sisäinen viisaus, jolloin olisimme myös fyysisesti terveempiä.)

 5. Miten saavutan sisäisen viisauteni kanssa sopusointuisen elämäntavan

  A) Erilaiset mindfulness-harjoitukset. Meidän täytyy juurruttaa itsemme. Näin tehdään Sisäisessä teatterissa. Block korosti: ”You have to come to your senses”. Tämä oli hyvin sanottu. Suomeksi tätä on hankala kääntää, koska lauseella on kaksi merkitystä. ”Tulla järkiinsä” ja ”Palata aisteihinsa” – olemmaan läsnä todellisuudelle kaikeilla aisteillansa.

  B) Sekä MBB:ssä että Sisäisessä teatterissa merkitään ajatuksia (thought labeling). Sisäisessä teatterissa vielä pohditaan, minkä minätilan ajatuksia ajattelemme, joista sitten luodaan hahmot, minätilat.

  C) Itserelfektiolla. Voimme tutkia Sisäisen teatterin luovassa (itse)hypnoottisessa tilassa mielikuvituksen avulla, tutkia itsessämme olevia tarinoita, ja näin löytää identiteettiämme kannattelevan väkevän jatkuvassa muutoksessa olevan tarinan. Vapaudumme uhritarinoista. Voimme työstää tietoisuuttamme hyödyntäen eri psykoterapiasuuntauksia ja niiden metaforia. Blockin menetelmässä itsereflektio tapahtuu kognitiivisten karttojen avulla.

 6. Ehkä kliseisestikin ilmaistuna: Tarvitsemme sekä juuret että siivet. (Itse pääsin huomattavan askeleen omassa prosessissani sairastuiseni ja maalle muuton jälkeen. Minulla oli aikaisemmin pää täynnä masentajia ja näitä korjaajia. En ollut näiden tilojen ohjaaja, vaan ne elivät spontaania elämää minussa. Tiedän, että minun täytyy vielä kasvattaa itselleni vahvemmat juuret. Tällä hetkellä Sisäinen teatterini on kääntynyt luovaksi, ja olen nykyään sen ulkopuolinen tarkkailija. Harvemmin kirjoitan enää dialogeja, samaistun minätiloihini, vaan nykyään minätilani toimivat synergiassa suht eheänä ryhmänä yhdessä Sisäisen viisauteni kanssa. He ovat luovuuteni lähde. Tarvitsen kuitenkin vielä lisää näitä juurruttajia. Lennän liikaa. Voi, voi sentään, sieltä se fixeri taas ilmaantui :D. Itse asiassa olenkin tässä jo pitemmän aikaa tehnyt myös mindfulness-harjoituksia.)

 7. Molemmissa menetelmissä, sekä MBB:issä että Sisäisessä teatterissa pyritään saavuttamaan ”observoiva minuus”. Sisäisessä teatterissa kutsun tätä teatterin ohjaajaksi. Emme ole erilaisten tilojemme orjia vaan ohjaamme sisäistä puhettamme ja sen tuottamaa luovaa prosessia haluamaamme suuntaan. Opimme käyttämään hyväksin tajuntamme muuuntuneita tiloja. Kykenemme säätelemään tietoisuuttamme siten, että vaikka toinen provosoisi meitä ikävään tunnetilaan, kykenemme olemaan maatuneita ja onnistumme säilyttämään yhteyden sisäiseen viisauteemme. Vaikka toinen olisi kuinka ilkeä, ei pitäisi katkaista omia juuriaan.

 8. Päämäräämme on olla mahdollisimman paljon tässä ja nyt, luonnollisessa ihmisen läsnäolevassa virtaavassa tilassa. Tekemisemme ei tulisi rakentua itsemme piiskaamiselle ja vaatimuksille. Sen sijana meidän tulisi avata itsestämme tekemisen ja olemisen  ilo. Block kertoi esimerkin siitä, kuinka koko olemisemme, vaikkava vessansiivouskin, voi olla ihmisen ”rukousta”. Tämä läsnäolo voi olla myös luovaa prosessia, eli olemme auki myös itsessämme olevaan luovuuden lähteeseen. Osaamme olla avoimena ”tyhjän pään tilassa” sekä suhteessa ulkoiseen että sisätodellisuutemme. Tässä kohden MBB ja Sisäinen teatteri ovat samalla linjalla.

Mainokset

4 thoughts on “MBB vai Sisäinen teatteri?

 1. Kiitos, tosi hyvä vertailu! Jotakin tiedän minätiloista ja jotakin (vähemmän) MBB:stä…
  Eräs ystäväni on ollut mukana järjestämässä Suomen MBB-koulutuksia 🙂 Sisäinen teatteri vaikuttaa todella mielenkiintoiselta, kehomieli-työskentelytavat kiinnostavat minuakin 🙂
  Hyvää syksyä Kati!

 2. Kiitos palautteesta. Kirja Sisäisestä teatterista on painossa. Mielenkiinnolla odotan, lisääntyykö kiinnostus sitä kohtaan. Hyvää syksyä sinullekin, Karita :D.

   1. Kiva! Laitatko yhteystietosi sähköpostiini: sarvela.huotari(at)gmail.com. Ilmoitan hinnan ja toimituksen, kun saan vahvistuksen, koska kirja tulee painosta.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s