Lääketieteellisessä kulttuurissa tuulee

Elämme modernissa ajassa ja myös lääketieteessä kulttuurissa maailmankatsomusksellisen murroksen aikaa. Moni lääketieteen ammattilainen, muiden kansalaisten mukana, on alkanut tajuta modernin kulttuurin yksipuolistavuuden ja sen rajat.

Jotkut lääketietelijät (esim. Lewis Mehl-Madrona) itseni tavoin ovat havainneet ruohonjuuritasolla meissä kansalaisissa tapahtuvan levottoman liikehdinnän. Mehl-Madrona puhuu vielä postmodernismista, mutta itse käytän mieluiten termiä transmoderni. Olemme ylittämässä vanhan tietämyksemme rajoja ja olemme siirtymässä uuteen kokonaisvaltaisempaan, vähemmän hierarkiseen, dialogiseen aikaan.

Itse toivon, että säilytämme nykylääketieteestä sen hyvän, mikä siinä on. Lisäksi yhdistämme siihen yhä enemmän täydentäviä,  meitä ”eheyttäviä” (healing)  perinteitä. Puhumme integratiivisestä lääketieteestä, jonka harjoittaja kykenee näkemään ihmisen useammasta eri perspektiivistä käsin sosiaalisena kehomielenä.

Tämän transmodernin liikehdinnän näen tällä hetkellä  parhaiten Amerikoissa. Tällä mantereella on lukemattomia lääkäreitä, jotka jo kyseenalaistavat lääketieteen perinteisiä yksipuolisia ajattelumalleja. Ei liene sattumaa, että näiden joukosta löytyy kulttuurisia vähemmistöjä ja perinteitä edustavia lääkäreitä, kuten Lewis Mehl-Madrona sekä Emmet Miller. Ja tietysti runsaasti on edustettuina myös meitä naisia, kuten Jean Shinoda Bolen ja eräs lempparilääkäreistäni: Rachel Naomi Remen. Toki myös vauhdikkaita integratiivisia -erilaisia viisausperinteitä yhdistäviä – miespuolisia lääkäreitäkin löytyy, kuten Jon Kabat-Zinn (tietoinen läsnäolo), Dan Siegel (mielitaju), Larry Dossey (erityisesti ihmisen henkisyyttä korostava) ja Andrew Weil. Suomen ilopilkku on Olli Sovijärvi, joka on opiskellut Ken Wilberin Integraali teoriaa. Ja tietysti meiltä löytyy myös ainakin yksi integratiivinen hammaslääkäri: luovaa kirjoittamista ja tietoisuutaitoja opettava hypnoterapeutti Kati Sarvela. 🙂

Rachel Naomi Remen on muuten näitä haavoittuneita parantajia, mihin ryhmään oikeastaan itsenikin luen (rintasyöpä). Remen on kärsinyt lähes koko elämänsä Chronin taudista ja hänet on leikattu ties kuinka monta kertaa. Hänen kirjansa ”Kitchen Table Wisdom” alkaa olla jo integratiivisesti ajattelevien kansalaisten klassikko. Remen on kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka monet terveydenhuollon ammattilaiset itse voivat huonosti nykyisessä tunnekylmässä modernissa järjestelmässään (YLE:ssä oli eilen mielenkiintoinen uutinen terveydenhuollon ammattilaisten addiktioista).

Siitä ei ole kauan kun New York Timesissa oli artikkeli Remenistä. Hän on tehnyt läpinäkyväksi lääketieteellisien tiedekuntien ikäviä piirteitä, mm. sitä, että kyseenalaistaminen ja suru eivät ole sallittuja asioita sen ilmastossa. Remen korostaa koulutuksissaan sitä, että lääketiede on osa ihmistä eheyttävää ja parantavaa perinnettä, osa vuosituhansista jatkumoa. Lääketieteen opiskelijoille on tärkeää, että he sisäistävät terveet parantajan ydinarvot: myötätunnon, palveluhalun, kaiken elämän kunnioituksen sekä sen, että etteivät he vahingoita ihmisiä toiminallaan. Remen on opettanut ”Parantajan käytännöntaitoja” (Healer’s Art) monissa tiedekunnissa ympäri USA:ta. Hän on mm. auttanut tiedekuntia luomaan ryhmiä, jossa opiskelijat sekä opettajat keskustelevat kokemuksistaan dialogisesti, ilman hierarkioita. Tämä hierarkioiden latistuminen onkin tyypillistä uudelle transmodernille dialogiselle ajalle.  Kaikilla on ääni, myös marginaalissa olevilla. Perinteinen lääketieteellinen kulttuuri , modernien muiden instituutioiden mukana, on ollut hierarkista.

Transmodernit lääkärit eivät heitä pois lasta (biolääketieteellistä tietämystä) pesuveden mukana, vaan he auttavat lääketieteilijöitä ylittämään vanhoja yksipuolistavia ajattelumallejaan. Itse puhun mieluiten filosofian käsittein siitä, että olemme siirtymässä juuri tähän transmoderniin aikaan, joka yhdistää pirstoutuneen postmodernin ajattelun ja modernin tieteellisteknisen tieteen parhaat puoleet. Trans-liitehän viittaa juuri siihen, että ylitämme jotakin vanhaa.

wikipedia

Vanhan ylittäminen tapahtuu siten, että kykenemme kuuntelemaan marginaalista, yhteisöllisistä vähemmistöistä, kuuluvia ääniä. Lisäksi kehitämme itsetuntemustamme (tunnistamme itsemme variaatiot ja varjomme) ja olemme kuuntelevassa, kunnioittavassa, dialogisessa suhteessa kaikenlaisiin kulttuureihin ja niiden ihmisiin. Lopetamme ylimielisen suhtautumisemme muihin elämäntapoihin.

Integratiivinen lääkäri saa toimia kokonaisena ihmisenä. Erään lääketieteellisen tiedekunnan rehtori Joseph McDonnell kertoi samaisessa New York Timesin jutussa, että hänen tiedekunnassa lääketieteen tiedekunnan opiskelijat ja kokeneet lääkärit saavat piirtää liiduilla kuvia itsestään ja sen osista, jotka heidän täytyy sulkea pois lääkärin työstä. Paperille piirroksina ilmaantuvat tavallisesti kuvat ”myötätunnosta”, ”kiltteydestä” ja ”luovuudesta”.

Integratiivinen lääkäri toimii kokonaisena ihmisenä: Hän voi käyttää hyväkseen kaikkia minätilojaan, koko variaatioittensa kirjoa.  Hän osaa tarpeen tullen ottaa tunne-etäisyyttä asioihin, mutta hän saa olla myös herkkä, leikkillinen, myötätuntoinen, kiltti ja luova. Mikä parasta, tämä oleminen kokonaisempana omana itsenämme, auttaa itsemme lisäksi myös potilaitamme. Integratiivinen lääkäri saa myös itkeä, hän voi halata ja koskettaa (aistien tietenkin jokaista potilaasta, ja kenen kohdalla tämä on miten sopivaa).  Hyvä perussääntö esimerkiksi itksemisestä on se, ettei pitäisi itkeä ensin ja enemmän kuin potilas. Joskus näinkin voi käydä, koska olemme inhimillisiä ihmisiä.

Kulttuurimme läpinäkyväksi tulemisen kautta on havaittavissa yhä selvemmin ne epäterveet kaupalliset puolet, jotka ovat kytköksissä moderniin lääketieteeseen. Valitettavasti Suomen hammaslääkäripäivät ja lääkäripäivät näyttävät tulleen yhä enemmän lääkäriasemaketjujen rekrytointimarkkinoiksi. Näillä päivillä haisee enemmän raha kuin parantaminen ja siihen liittyvä myötätunto. Minusta ei ole mitenkään kummallista, että usko tällaiseen lääketieteeseen alkaa olla hiipumassa.

Vaikka lääketieteilijöistä löytyy runsaasti suurisydämisiä ammattinsa harjoittajia, lääketiede instituutiona on vielä markkinatalouden juoksupoika. Jaksan uskoa, että elämme solmukohtaa tässäkin asiassa. Jos epäterveet rakenteet eivät muutu, valuvat ihmiset yhä enemmän vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin, joissa parantamisen perinteisiä arvoja hyvin usein kunnioitetaan. Kuten tiedämme, tältäkin hoitamisen alueelta löytyy valitettavasti omat riskinsä.

Muutos transmoderniin lääketieteeseen ei välttämättä ole nopea, koska hierarkioiden latistuminen merkitsee tietysti myös vallan uudelleen jakoa. Perinteisten modernin instituutioiden Baabelin torneissa istuville tämä uusjako ei tietenkään ole mieluisaa. Moni meistä rakastuu niin herkästi oman egoonsa ja sen omaamaan valtaan. Tunnistan itsestänikin tällaisen variaation, jota kuitenkin yritän olla ruokkimatta. (Tämä minätila eli Tyttönen minussa tuntee lapsellista ylpeyttä siitä, että viime viikon aikana blogejani on käynyt lukemassa lähes tuhat lukijaa. Voi pientä ressukkaa!).

Elämme postkoloniaalista aikaa, jossa länsimaisen ihmisen identiteetit ovat monikulttuurisessa maailmassa muutumassa erilaisten minuuksien variaatioiksi. Samoin yhteisönä olemme alkaneet kuunnella marginaalissa olevien ihmisten erilaisia viisausperinteitä. Aborginaalit, Afrikan heimot, Amerikan alkuperäisväestö ja omat suomalaiset esi-isämme eheyttävine traditioineen eivät ole olleetkaan niin primitiviistä ja  typeriä kuin luulimme heidän olevan.

Tavallinen, riittävän laajan tietoisuuden saavuttanut, kansalainen näkee jo modernin elämäntapamme heikkoudet, mm. ahneen ympäristön hyväksikäytön, jopa luonnon raiskaamisen sekä sen kuinka kaiken materialisoiva tieteellistekninen elämäntapamme ajaa ihmisiä addiktioihin ja alakuloon. Lääketieteen meneillään oleva muurros on osa suurempaa yhteiskunnallista muutosta, jossa vanha moderni elämäntapamme ja sen materiakeskeinen elämäntapa muuttuu. Paitsi köyhät, myös monet rikkaat linnoissaan, sekä auttajat että autettavat, voivat henkisyyden puutteessaan kokonaisvaltaisesti huonosti. (Tästä teemasta Bruce Alexander on kirjoittanut mielenkiintoisen kirjan: The Globalization of Addictions).

Kun moderni aika yksipuolisti meidät, minkä jälkeen postmoderni pirstoi meidät, olemme nyt kutomassa itseämme kasaan transmodernin luovasti. Ihminen voi kokonaisvaltaisesti hyvin silloin, kun hän on harmoniassa sekä ympäristönsä että itsensä kanssa. Voimme koota pirstaleitamme päivittäin henkisyyttämme harjoittaen.  Sivutuotoksena tuotamme onnellista elämää. Vielä itsensä tiedostavat, aidosti itseohjautuvuuten kykenevät ihmiset, ovat marginaalissa.

Mikäli systeemimme  pysyy murroksen tuulissa kasassa, näitä ihmisiä tulee koko ajan lisää. Jotkut puhuvat meneillään olevasta poikkeuksellisesta ruohonjuuritason vallankumouksesta, joka siirtyy viimeiseksi poliittista ja tietellistaloudellista valtaa käyttävien hierarkioiden ylimpiin kerroksiin. Hiljaista, ja toivon mukaan mahdollisimman rauhanomaista, vallankuousta ruokkii humanistinen tieteenperinne, siis se perinne, johon modernit vallankäyttäjät ja sen sijoittajat eivät kaada rahojansa.

Tietoisuustaidot ja erilaiset terapeuttiset menetelmät (esim. jooga, terapeuttinen kirjoittaminen) ovat itseohjautuvan ihmisen henkisen eheytymisen välineitä. Voimme käyttää mielemme osia hyväksemme luovasti. Käytän mielelläni sanaa ”eheytyminen” (heal), vaikka sillä on ikäviäkin sävyjä, erottaakseni sen tästä lääketieteen parantamisesta (cure). Sinänsä uskon, että nämä kaksi asiaa tulevat tulevaisuudessa jälleen sulautumaan toinen toisiinsa. Ne tarkoittivat menneinä aikoina samaa asiaa, ja transmodernina aikana ne ovat jälleen oleva sama asia. Hyvinvoiva transmoderni ihminen hyödyntää biolääketieteellistä tietämystä ja elää, erilaisia terapeuttisia metodeja hyväksi käyttäen, harmoniassa ihmisluontonsa ja luonnon kanssa. Tällaista hyvää elämää ihminen voi elää aineellisesti kohtuullisissa olosuhteissa. Hänen ei tarvi uhrata kehomieltään aineellisuuden alttarille.

En ole ainut joka kiinnittää huomionsa siihen, kuinka moderni lääketiede instituutiona edustaa vanhaa modernia elämäntapaa, sitä jossa rahasta ja kaupallistettavuuudesta tuli kaiken mitta. Moniin, ei lääketeollisuutta ja teknisiä apuvälineitä hyödyntäviin, parantamis- ja eheyttämismenetelmiä hyväksi käyttämiin tutkimusprojekteihin (esimerkiksi paastoaminen, psyykkisten sairauksen psykososiaainen hoitaminen), rahoitusta on edelleen usein vaikeaa, jopa mahdotonta saada. Lääketieteetämme kasvoi historian saatossa osa arvoiltaan sairasta yhteiskunnallista kaiken kaupallistavaa elämäntapaa. Moderni lääketiede ylikorostaa elämän materialistista, tieteellisteknisiä ulottuvuutta, minkä vuoksi tällä yksipuolistavalla parantamistavalla on omat sivuvaikutuksensa.

Ennen mieltäni hallitsi minätiloistani, minäni lukemattomista variaatioista, rva Otsaryppy, hän, joka näkin ihmiskunnan tulevaisuuden pessimistisesti. Nykyään hallitsevana tilanani on enimmäkseen Itkijänainen, joka näkee tulevaisuuden levollisemmin, jopa toiveikkaasti. Ihminen viisastuu. Joskus muutos tapahtuu kaaoksen ja kärsimyksen kautta, mutta ihmiskunnan tulevaisuuden suunnassa näkyy jo valoa.

Kunpa yhdessä löytäisimme riittävästi vauhtia ja luovia ratkaisuja arvojemme muutosprosessiin ja sitä seuraavaan uuteen, kohtuullisempaan, elämäntapaamme.

PS.  Miksi muuten itse ole tuotteistanut Sisäisen teatterin® ja Elämän eepoksen®? Vastaukseni on, että näin arvostamani viisaat ihmiset neuvoivat minua tekemään. Tämän päivän kaupallisessa maailmassa, jos et rekistöröi käsitteitäsi, joku toinen tekee sen. Sitten et enää käytä luomiasi käsitteitä.Tällainen on vielä nykyinen pelinhenkemme. Valitettavasti.

Mainokset

3 thoughts on “Lääketieteellisessä kulttuurissa tuulee

  1. Kiitos, hieno kirjoitus! Elämme mielenkiintoisia aikoja, kun vanha (erillisyyden oletukseen perustuva) paradigma alkaa tulla tiensä päähän. Healing-koulukunnan lääkärien kasvavaan joukkoon lukeutuu tietysti myös Deepak Chopra.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s