Muista päivittää softasi!

…Totuuden löytämiseksi on kuljettava jokaisen negatiivisen tilan kautta; sillä tässä yhteydessä pätee kansantarun opetus, että pahan taian hälventämiseksi koko sävelmä on soitettava takaperin, muutoin taika ei raukea. – Sören Kierkegaard –

+

Irti elämänhallinnan kulttuurista

+

Ihmistietoisuus on kiehtova maailma. Sitä voi yrittää valjastaa erilaisin vertauskuvin. Vaikka jokaisella sellaisella on omat puutteensa, kirjoitan tänään ihmismielestä tietokoneena.

Meidät ohjelmoidaan lapsuudessa tietämättämme esimerkiksi kiintymyssuhteissamme sekä koulussa opetuksen kautta tietyihin tapoihin nähdä maailma. Osasta kansaa kasvaa vähitellen sitten ihmisiä, jotka sitten ”tietävät”, millainen maailma on, ja heillä on (näennäinen) kontrollin tunne elämästään.

Minun sisälleni kaikesta koulutuksestani huolimatta tämänkaltaista elämän hallintaa ei ole koskaan kasvanut. Olen kokenut aina maailman toisenlaisena, aikoinani kaoottisenakin.  Nykyään ajattelen, että elämää ei voi kukaan koskaan kontrolloida, vaan voimme parhaimillamme elämänvirrassamme nöyrinä vain ohjata itseämme läsnäolevasti,  pienin liikkein. Harhaisessa elämänhallinnan kulttuurissa yksi pieni elämäntapahtuma voi rikkoa koko korttilinnamme. Sen sijaan, kun sielumme koti on rakennettu hyväksyvälle läsnäololle ja kaiken epävarmuudelle, ei se hajoa yhtä helposti.

Yksi puoli minua kadehti aikoinaan noita taitavia,  elämänsä hallitsevia ihmisiä, mutta toinen puoli puolestaan kyseenalaisti näiden ihmisten koko elämäntavan.  Jälkimmäinen nimittäin tuli siihen lopputulokseen, että näiltä kaiken tietäviltä asiansa tuntevilta ihmisiltä, mahtaa puuttua kyky itsensä uudelleen ohjelmoitiin. He ottavat kulttuurinsa heihin ohjelmoimat uskomukset vastaan  jäykästi ja itsestään selvyyksinä.

Elämänsä hallitsevat kansalaiset ovat kuin tietokoneita, joita ohjaa jonkun  heihin asentama softa.  Koneihmiset eivät halua kysenalaistaa oman maailmankuvansa perusteita, vaan he ottavat vastaan ohjelmointinsa mukisematta,  valmiiksi annettuna.

Meidän, itse kunkin, softaan on ohjelmoitu kaikki ne asiat, jotka ilmenevät elämässämme tekoinamme ja sanoinamme. Siellä on varhaislapsuutemme kokemukset, traumamme, suhteemme vanhempiimme, optettajiimme, ystäviimme jne. Moni ihminen jää loppuiäkseen satunnaisen softansa vangiksi. Hänen elämäänsä ohjaa softa, jonka sisältöä hän ei kyseenalaista eikä tiedosta.

+

Minätilat  ja luova kirjoittaminen tietoisuustaitona

+

Minätilojen kielellä voitaisiin kuvata sitä, kuinka softat ilmenevät meissä seuraavasti:

+

Kun joku ulkoinen tapahtuma tai henkilö (esimerkiksi puoliso) painaa jotakin kuumaa pistettä meissä (moittii vaikkapa ruuanlaittotaitoamme), aktivoituu tietty lapsuudessa syntynyt minätila (marttyyritila). Lukemattomat ihmiset elävät perheriidoissaan ja työpaikkakonflikteissa satunnaisten softiensa ohjaamien minätilojen draamaan keskellä. Työpaikoilla eivät riitele autenttiset tietoisuustaitoja omaavat ihmiset, vaan heidän satunnaiset minätilansa. Oletteko sitä mieltä, että Timo Rädyn ja Hilkka Ahteen riidassa oli kysymys kahden autenttisen, toisilleen hyväksyvästi läsnäolevan ihmisen, välisestä riidasta?

Moni meistä luulee toimivansa järkevästi, vaikka suurin osa toimintojamme tapahtuu alitajuntamme eli tiedostamattoman mielemme  ohjaamana. Kävelemme, ajamme pyörällämme, usein myös ajattelemme spontaanisti, sen kummemmin tietoisesti ohjaamatta toimintojamme. Bruce Lipton väittää, että yleisisesti 95 % ihmisten toiminnoista tapahtuu alitajuisten tilojen ohjaamana.

Monen koko elämän kohtalo riippuu siitä, kuinka hänet on lapsena ohjelmoitu toimimaan yhteisössään. Valitettavasti monella nämä epäajankohtaiset softat ovat täynnä rajoittuneita, toisia ihmisiä ja itseä vahingoittavia uskomuksia. Tällöin satunnaiset minätilamme mellastelevat miten sattuu. Ne saavat paljon pahaa ja sairautta aikaiseksi.

Mielemme on kummallinen. Kun joku tunnelatautunut minätila valtaa mielennäyttämömme, vaikkapa tämä marttyyritila, se houkuttelee paikalle monia muita tähän tilaan liittyviä menneitä muistoja. (Puolisoni viime pääsiäisenä käyttäytyi juuri näin, samalla tavalla, ja kuinka minua silloin kolme vuotta sitten kohdeltiin törkeästi työpaikalla, ja kuinka opettajani ei koskaan huomannut kiittää minua, vaikka pidin kiusatun kaverini puolta jne.  Sen sijaan sain jälki-istuntoa.)  Epäedullisen tunnetilamme vallatessa mielemme, samalla myös koko kehomme joutuu meitä vahingoittavaan fysiologiseen tilaan.  Tunnetilamme eivät ole erillisiä kehostamme!

Se, haluammeko olla softamme vankeja loppuelämämme, on tänä päivänä yhä enemmän oma valintamme. Tähän saakka koulutusjärjestelmässämme on kovin vähän opetettu softamme uudelleen ohjelmointia.  Tämä ei ole vain koluttamattomien ihmisten ongelma: Moni akteeminenkin ihminen on epäajankohtaisen softansa vanki.

+

Kohti transmodernia maailmankuvaa

+

Salaliittoteorioihin mieltynyt  minätilani, rouva Otsaryppy paasaa, että tämä on ollut tarkoituksellinen, yhteiskunnallista valtaa pitävien, tietoinen hämäys. Kun ihmisten itseohjautuvuus lisääntyy tietoisuustaitojen kautta, eivät he välttämättä valitse itselleen softia, jotka ovat valtaapitävien hierakioille ja kuluttamiselle elämänsä rakentavien modernistien mieleen. Tiedostavissa kansalaisissa kun tapahtuu  usein syvällinen henkistyminen ja arvomuutos: siirtyminen dialogiseen ja kohtuullisempaan elämäntapaan. Tämän jälkeen heitä kiinnostaa muunkinlainen elämä kuin vain kuluttaminen.

Transmodernissa maailmassa ihmiset tekevät uusia erilaisia elämäntapavalintoja. Voimme ohjelmoida itsemme uudelleen. Moni softansa päivittänyt tiedostaa, että hän voi tietoisuustaitoja vaalimalla vaikuttaa kehomielemme hyvinvointiin.  Moderni tiede leikkasi kehon irti mielestä. Transmodernisti yhdistää ne jälleen yhteen. Tunnetilamme ohjaavat kehomme fysiologiaa.

Elämän aineellista puolta ja ulkoisia asioita ylikorostava moderni elämäntapamamme ei ole enää välttämättä tiedostavalle ihmiselle ajankohtainen softa. Sen sijaan hän kykenee näkemään, kuinka moderni yksipuolinen elämäntapamme on tuottanut sairautta ja henkistä pahoinvointia (esimerkiksi stressi, addiktiot ja siitä seuraavat fyysiset sairaudet) . Ihmiset eivät halua uhrata kehomieltään tehokkuuden alttarille.

Ei ihminen opi elämään terveellisesti vain siten, että hänelle luetellaan faktoja,. Tavallinen Virtuaali Ville elää epätervellisesti, koska hän on epäajankohtaisen softansa vanki.  Niin kauan kuin emme kykene tietoisesti ohjelmoimaan itseämme uudelleen, ohjaavat satunnaiset tunnetilamme elämän valintoja, valitettavan usein epäterveellisiä sellaisia.

Minun on vaikea uskoa, että Tallinnan laivojen kaljatölkkilaatikoiden hamstraajia tai muihin epäterveisiin addiktioihin itsensä hukuttavia ihmisiä ohjaisivat ajankohtaiset softat.  Tämä ei kuitenkaan ole vain heidän itsensä vika.  Sen sijaan kylmä kulttuurimme ei ole opettanut meille aikaisempina vuosikymmeninä  henkisyyttä ja  itsensä tiedostamista.

Se kulttuurinen softa (moderni materialistinen maailmankatsomus), jota meille on itsestään selvyytenä pitkään myyty, on ollut monilta osilta hyvä, ja sillä on ollut paikkansa ihmiskunnan historiassa. Varmaankin maailmansodan jälkeisessä yleisessä aineellisessa puutteessa ihmiset tarvitsivat kipeästi aineellista hyvinvointia ja materialistista kasvua.

Nykyään on yhä suurempi globaali ongelma se, että maapallon aineelliset resurssit hupenevat ja hyvinvointi on epätasaisesti jakautunutta (85 ihmistä omistaa yhtä paljon omaisuutta kuin kolme miljardia köyhintä). Myös monet niistä, jotka ovat keränneet itselleen maallista mammoonaa, voivat huonosti.  Kulttuurinen softamme tarvitsee kipeästi uudelleen päivitystä, ja siinä onkin sitten poliitikoille haastetta kerrakseen, kuinka vaihtaa vanha softa siten, että koko systeemi ei romahda. Ei käy kateeksi poliitikkojen työ!

+

Tietoisuustaidot lähtökohta uudelle elämäntavalle

+

Itseäni lohduttaa kovasti se, että lapseni voivat hyödyntää tietoisuustaitoja ja oppia itse ohjelmoimaan omaa tietoisuuttaan uudelleen. En ollut täydellinen äiti, ja tein omat virheeni. Epäkypsä äityteni on eräs asia, joka on  ohjelmoituna omiin lapsiini. Nykyään vain tuen lapsiani, jotta he kykenisivät uudelleen ohjelmoimaan itsensä hyvään elämään. Ihmiskunta menisi suuren askeleen eteenpäin tietoisuudessaan, kun jokainen lapsi saisi sen kaiken hyväksyvän läsnäolon, joka hänelle kuuluu.

Minätiloja voidaan käyttää hyväksi paitsi hypnoterapiassa myös luovasti kirjoittaen (Sisäinen teatteri) oman itsensä uudelleen ohjelmointiin. Voit kehittää tietoisuustaitojasi myös muilla terapeuttisilla luovilla menetelmillä ja tietoisen läsnäolon harjoituksilla. Kun olet minätilojesi kanssa luovassa kirjoittamisen tilassa, ”psykodraamallisessa transsissa”, voit saavuttaa yhteyden syviinkin tiedostamattoman mielesi minätiloihisi. Sitten sinun on vain soitettava kirjoittaen softasi takaperin, niin sen sen taika vähitellen hälvenee. Vapaudut vanhasta softasi, jonka jälkeen voit tehdä tietoisempia valintoja.

Tämä käytännössä merkitsee sitä, että luovasti kirjoittaen käyt ongelmiesi lähteisiin kiinni. Käyt kirjoittaen  spontaanisti ongelmallista käyttäytymistä tuottavan minätilan muistot läpi. Lähdet leikkimään minuutesi osilla.  Mitä poeettisemmin kirjoitat, sitä turvallisempaa kirjoittaminen on. Vaikeisiin tapahtumiin kannattaa ottaa runollinen fiktiivinen ote. Niin kuin Olavi Moilanen kirjoittaa, totuus on unissa, saduissa ja tarinoissa.  Mielikuvituksemme voimaa on kulttuurisessa valtasoftassamme mitätöity.

Voit säilyttää kokemuksesi tunteen, vaikka kirjoitat vertauskuvallisella kielellä. Psykoanalyysiä voi käyttää hyväksi rakentavasti! Inhorealismi ja samaistuminen tragedian päähenkilöön (joka sekin aina on tietty mielikuvituksen värittämää) voi olla sielua rikkovaa ja raastavaa.

Joskus tarvitset terapeuttia, päästäksesi käsiksi minätilojesi leikkiin. Epäedullisissa lapsuuden olosuhteissa ihmisille ei kasva kypsiä aikuisia minäiloja, joita tarvitset kipeästi avuksesi ja tueksesi sisäiseen draamaasi.

Kun purat vanhoja mielesi ohjelmointeja, vapautuu prosessissa lopputuotoksena luovuuden energiaa. Jotkut kutsuvat tätä elämän energiaksi. Löydät uuden myönteisen ja hyväksyvän suhteen itseesi, itsetuntosi ja omanarvon tuntosi kasvavat ja levollisuutesi lisääntyy. Softasi taian purettuasi pystyt  yhä paremmin olemaan itsellesi ja toisille ihmisille hyväksyväsi läsnä. Idän uskonnoissa puhutaan itseoivalluksen (self-realization) tilasta. Myös kristinuskon ystävä voi hyvin käyttää samaa sanaa. Kristityn vaellus -kirja, yksi eniten historian kulussa myytyjä kristillisiä romaaneja, kertoo oman tulkintani mukaan vertauskuvallisesti henkilöstä, joka kohtaa henkisellä vaelluksellaan levollisuutta häiritsevät minuutensa osat.

Kun opit soittamaan softaasi etu- ja takaperin, huomaat oppivasi elämään päivä päivältä paremmin tätä hetkeä. Vanhat haamusi jättävät sinut rauhaan! Kun kohtaat jonkin hankalan tilanteen, ei epäajankohtainen softasi enää ohjaa satunnaisesti toimintaasi.

Paradoksallisesti, jotta kykenet irroittamaan itsesi egosi minätiloista, juuri niistä,  jotka häiritsevät läsnäolevaa minuuttasi, on sinun ensin tutustuttuva niihin aktiivisesti kuunnellen. Vasta tämän jälkeen  toimit  yhä tietoisemmin ja läsnäolevammin,  yhä enemmän vain oman sisäisen intuitiivisen viisautesi ohjaamana.

Länsimainen psykoterapeuttinen perinne, kuten hypnoterapian viisaus, ei ole turhaa. Oma hypoteesini tällä hetkellä on, että hypnoosiperinne,  ja erityisesti minätilojen terapia, on teoria, joka voi toimia siltana erilaisten maailmankuvien välillä. Sen pluralistisen maailmankuva mahdollistaa idän ja lännen meditaatioperinteiden sekä  länsimaisen terapeuttisen viisauden yhdistämisen toinen toisiinsa. Ei ole olemassa yhtä normaalia minuutta vaan meitä on moneksi.

Parhaillaan maailma muuttuu kovaa vauhtia. Ruohonjuuritasolta on leviämässä arvomuutos myös yhteiskunnallisiin ylärakenteisiin.  Toivokaamme, että onnistumme yhdessä luotsaamaan laivamme turvallisille vesille ilman suurempia ongelmia. Tähän tarvitsemme paljon yhteistä hyvää tahtoa ja toinen toisilleen hyväksyvästi läsnäolevia ihmisiä.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s