Sunnuntaisia sateenkaariajatuksia

On haavojen parantamisen aika. On hetki sillata kuilut, jotka erottavat meidät toinen toisistamme. On rakentamisen aika … Astumme liittoon, luomalla yhteiskuntaa, jossa kaikki eteläafrikkalaiset, mustat ja valkoiset, pystyvät kävelemään pää pystyssä, pitkin katuja ilman pelkoa sydämessään, vaan sen korvaa varmuus, että kaikilla kansalaisilla on luovuttamaton oikeus ihmisarvoon – elää sateenkaarikansana itsensä ja maailman kanssa sovussa.- Nelson Mandela –

SATEENVARJO KANSANA OLEMINEN – MITÄ KAIKKEA SE VOISI OLLA?

Keskityn nyt tähän sateenvarjo ajatteluun näkökulmasta, jossa se on sopua itsen kanssa.

Sateenkaarta vertauskuvana tietoisuuden laajenemista ovat käyttäneet käyttäneet monet ajattelijat sekä lännessä että idässä. Idästä voisi ottaa esimerkiksi joogafilosofian ja lännestä vaikkapa Ken Wilberin tietoisuuden spektrin. Hän yhdistää taitavasti sekä idän että lännen filosofiaa, psykologiaa ja psykoterapiaa.

Jostain luin, että Ken Wilberin filosofiset kirjat ovat eniten maailmassa tällä hetkellä eri kielille käännettyjä. Hän ei ollut silti ensimmäinen länsimainen, joka käytti tietoisuuden spektriä hyväkseen ajattelussaan. Esimerkiksi William James 1800-luvun lopulla käytti tätä spektrikäsitettä, samoin esimerkiksi Carl Jung.

Se on sisäisen värisilmämme kehittymistä

Tietoisuutemme on laajimmillaan silloin, kun näemme, tunnemme ja koemme itsessämme olevan koko sateenkaaren. Tutustumme sen kaikkiin väriin. Eri värit edustavat eri tietoisuutemme tasoja. Sateenkaaremme yhden värin hienous paljastuu, vasta toisten värien rinnalla.

Sateenkari-ihminen elää sovussa itsensä kanssa ja tunnistaa ja erottaa yhä yksityiskohtaisemmin tietoisuutensa koko väriskaalaan. Pahuus ei ole jossain sateenkaaren tuolla puolen; ulkomaalaisissa, homoissa, kukkahattutäideissä, muslimeissa, kapitalisteissa, kommareissa, persuissa saatikka idealistisissa ekohörhöissä.

Värisilmäänsä tietoisuustaitojen avulla kehittänyt kansalainen tietää, että meissä on sisällämme koko sateenkaaren kirjo erilaisia egon osia tunnetiloineen ja niihin liittyvine kehollisine kokemuksineen. Tietoisuutemme on moniosainen ja kerroksellinen.

Se on pelottomuutta kohdata toiseutta ja itseyttä

Kun pelkäämme ulkomaalaista tai toisen uskonnollisen perinteen edustajaa, pelkäämme itsessämme olevaa vierautta. Kun pelkäämme tai vihaamme homoseksualisuutta, pelkäämme omaa seksuaalisuuttamme. Kun vihaamme kukkahattutätejä, saatamme torjua itsessämme olevaa pehmeyttä ja suvaitsevaisuutta. Kun vihaamme kapitalisteja tai kommareita, kenties kieltäydymmekin näkemästä itsessämme olevaa ahneutta. Kun vihaamme persuja, emme ehkä näe itsessämme olevaa paikallisuutta ja tavallisuutta. Kun vihaamme ateistia, vihamme itsessämme olevaa pikku pakanaa. Kun vihaamme ekohörhöjä, ehkä kiellämme itsessämme asuvan ekologisen omatunnon. Kun näemme toisissa olevan typeryyden, emme näe emmekä tunnista itsessämme olevaa moninäkökulmaisuutta ja -kerroksellisuutta.

Sateenkaarikansalainen on kansalainen, joka ei torju tiedostamattoman mielensä materiaalia. Hän tietää, että sisällä itse kunkin sydämessä asuu siemeninä kaikki mahdolliset ajattelumallit, tunnetilat ja maailmankatsomukset. Sateenkaaren itsessään näkevä kykenee laajentamaan tietoisuuttaan siten, että hän kykenee vähitellen katsomaan maailmaa useammasta eri perspektiivistä käsin samanaikaisesti. Tietoisuuden tiloja voi vaihdella aluksi  rinnakkain. Transpersonaalisissa kokemuksissa kaikki sulautuvat toinen toisiinsa. Ei ole enää mitään teoriaa, on vain valkoinen valo, joka valaiseen kaiken.

Se on päivittäistä tietoisuustaitojen harjoittamista

Sateenkaari ihmisessä ajattelu tietoisuustaitojen kautta koko ajan jalostuu. Hän ei elä tämän jälkeen symbioottisessa ihmissuhteessa tai satunnaisten impulssiensa mukaan. Hän näkee vähitellen itsessään olevat kulttuuriset ehdollistumat yhä kirkkaammin ja siirtyy yhä globaalimpaan ajatteluun. Kun koko spektri on käyty läpi, kykenee ihminen saavuttamaan Wilberin mukaan kosmosentrisen ajattelutason ja joskus edelleen transpersonaalisia kokemuksia (valkoinen valo).

Sateenkaaren värikirjoa hän tekee tutuksi itselleen tietoisuustaitoja harjoittaen: ollen hyväksyvästi ja arvostavasti läsnä itselle (tiloilleni ja niiden kehollisille kokemuksille) ja toiseudelle. Tätä työtä voi tehdä esimerkiksi meditoiden, harjoittamalla mietiskelyä (esim. Lectio Divina), kokeilemalla luovia menetelmiä, kuten Sisäistä teatteria, kehomeditoiden, harjoittamalla terapeuttista tanssia tai maalausta. Polku ei ole lyhyt ja kivetön. Joskus eteenpäin pääsemme vain toisen ihmisen läsnäolon ja  kompurointiemme kautta.

Se on jatkuvaa kokemuksellista oppimmista

Sateenkaarikansalaiselle tärkeää on kokemuksellinen oppiminen. Sillä sitähän tietoisuustaidot perimmiltään on. Tietoisuustaitojen harjoittaminen, kuten meditaatio ja luova kirjoitaminen tietoisuustaitona ovat parhaimmillaan on ”kontemplatiivista pedagogiikkaa” – syvällistä kokemuksellista oppimista. Emme saavuta kokonaisvaltaista eettistä viisautta yksipuolistavalla järjellämme vaan siitä hetkiksi irti päästämällä.

Eri värit ja niihin liittyvät minuutemme tilat voivat olla oppaitamme parempaan elämään, jotka vapauttavat tiedostamattomasta ajattelumme ja käyttäytymisemme autopilottiohjauksesta. Voimme oppia olemalla auki sisällämme oleville erilaisille maailmankatsomuksille. Meidän ei tarvitse antaa kulttuuristamme ehdollistettujen ajatustemme määritellä meitä, vaan voimme itse valita mitkä ajatukset määrittelevät meitä. Toiset ajatuksistamme ovat lapsellisten tilojen, toiset voivat olla hyvinkin kehittyneitä. Ne kaikki kuitenkin ovat arvokkaita. Mikä parasta, voimme rakentaa sisällämme olevista siemenistä, uusien kulttuurien edustajia. Voimme sekä kehittää realiteettitajuamme että aavata sydämemme moneudelle.

Se on rakkauden harjoittamista

Ihmiseltä vaaditaan suurinta rohkeutta vastata epäoikeudenmukaisuuteen rakkaudella. Vain tietämätön ihminen samaistuu vihatiloihinsa ja käyttää sitä pahan lietsomiseen. Tietoisuustaitojen avulla meistä voi kasvaa sateenkaari-ihmisten muodostamia rakkaudellisia yhteisöjä, joissa viha voi olla energiaa rauhanomaiseen liikehdintään, jossa maailmaa yritetään viedä oikeudenmukaisempaan suuntaan.

Toki on selvää, että on ideaalista kuvitella yhteisöä, jossa vain rakkaus roihuaisi. Konfliktit ovat inhimillisiä ja ne voivat olla olla opettajiamme. Suuri osa yhteisöllisistä ristiriidoistamme johtuu ihmisistä, jotka juuttuvat kiinni jotakin yksittäistä väriä edustaviin yksipuolistaviin tunnetiloihinsa. Silti, kukaan ei ole täysin vapaa tällaisistä tiloista. Ne ovat osa inhimillisyyttämme. Varo gurua, joka esittää olevansa täysin valaistunut ja vapaa tunnetiloistaan.

http://www.loanministries.com

Se on juurtumista ja työn tekemistä yhteisen hyvän eteen

Sateenkaari- ihminen on juurruttanut itsensä maailmaan. Hän kokee yhteyden toisiin ihmisiin ja luontokappaleisiin. Hän saa edelleen tuntea tunteitansa, mutta hän hyödyntää ja kanavoida niiden energian eettisesti.

Kun siirrymme kulttuuriin, jossa ihmisillä on tietoisuustaitoja, heitä ei enää ohjaa omistusidentiteetti (mitä enemmän tavaraa, sitä tärkeämpi ihminen olen) eikä satunnaiset tunnetilat. Sen sijaan häntä ohjaa ilo siitä, että hän voi luoda ja jakaa hyvää toisten ihmisten kanssa.

Yrittäjä voi tuntea iloa siitä, että tuottaa merkityksellistä työtä ja toimeentuloa itselle ja muille ihmisille. Taiteilija voi iloita jakamistaan taidekokemuksista (jokaisessa meissä asuu pieni taiteilija). Tavallinen työntekijä voi iloita siitä, että tuottaa lisäarvoa työllään vaikkapa asiakkaiden, omaan ja lapsiensa elämään. Tämä tietysti edellyttää sitä, että työtä tehdään itseyttä, arvoja ja ydinuskomuksia sekä kehomielen rytmejä kunnioittaen. Sateenkaarikulttuuri ei yksipuolista ihmistä yhden maailmankatsomuksen tuotantovälineeksi.

Se on monikulttuurisuudessa viihtymistä

Minulle sateenvarjokansalaisuus merkitsee siirtymistä kulttuuriin, jossa kaikki ihmiset voivat uskonnostaan, ateismistaan, kulttuurisista taustastaan ja ihonväristään riippumatta käyskennellä ja tehdä työtä maapallolla samanarvoisina. Länsimaiselle ihmiseltä tullaan vaatimaan paljon hyvää tahtoa, jotta siirrymme elämäntapaan, jossa muillakin maailmankansalaisilla ja luontokappaleilla on samat elämisen ja olemisen oikeudet kuin meillä.

Sateenkaari ihmiselle elämä on taideteos. Hän herää hämmästelämään joka päivä sateenkaaren hämmentäviä ja kiehtovia värisävyjä. Hän tunnistaa ja käyttää elämänsä taideteoksen rakentamissa koko tietoisuuden värikirjon.

Se on naamioiden tunnistamista ja valitsemista

Elämän koko värikirjoa voi myös kutsua toisella vertauskuvalla naamiokokoelmaksi (persona tarkoittaa alunperin naamiota). Sateenkaari-ihminen viihtyy yhä paremmin myös hetkittäin ilman niitä. Silti, hän tietää, että  naamioitta emme tule arjen haasteissa toimeen. Maallinen elämämme ja sen arkinen työ ja sosiaaliset tilanteet vaativat meitä niitä käyttämään.

Voimme itse myötävaikuttaa siihen, minkä naamion valitsemme itsellemme kulloisenakin päivänä. Annammeko päivämme tai sen osan järkevälle ammattiparantajalle, luovalle lapsellemme vai kiukutelevalle sellaiselle. Ja luovuutemme avulla, kas, löydämme joka päivä itsellemme uusia naamioita. Silti juurtuneina ihmisinä, emme ajalehdi puettuina satunnaisiin naamioihimme.

Se on avautumista dialogiin

Minulle sateenvarjokansalaisuus merkitsee siirtymistä globaaliin maailmankansalaisuuteen, jossa kaikki ihmiset uskonnosta, ateismistaan, kulttuurisista taustastaan ja ihonväristään riippumatta voivat kävellä maapallolla samanarvoisina. Emme yritä pakottaa toiseutta kanssamme samuuteen. Se on siirtymistä oikeassa olemisen ”juupas-eipäs” väittelynkulttuurista ”sekä-että” dialogiseen kulttuuriin.

Avaudumme draamalliseen dialogiin, kutsumme tervetulleeksi vierauden toisessa ihmisessä ja itsessämme. Juhlimme sisäisessä draamassamme värien loistoa ja erilaisuutta.

Se on siirtymistä vastuullisuuteen, moniuskonnollisuuteen ja iloiseen jakamiseen

Länsimaiselle ihmiseltä tullaan vaatimaan paljon uusia innovaatioita ja hyvää tahtoa siirtyäksemme elämäntapaan, jossa muillakin maailmankansalaisilla ja luontokappaleilla on huomioon otettava äänensä annettavanaan. Me joudumme avaamaan itsemme erilaisille maailmankatsomuksille ja viisausperinteille.

Itse ennustan, että maailma tulee muuttumaan ihmisten tietoisuustaitojen kehittymisen myötä.  En tarkoita sitä, että tulevaisuus on pelkkää rakkautta ja rauhaa.  Vaikeitakin takapakkeja voi vielä tulla. Siirtymävaiheet sekä ihmiskunnan että yksilön historiassa ovat pääsääntöisesti vaikeita aikoja.

Mieltäni hallitsee kuitenkin optimistitila. Ihmiskunnan historiassa ihmisen kokonaisvaltainen viisaus koko ajan lisääntyy. Näen ympärilläni paitsi nurinaa, paljon myös yhteistä hyvää tahtoa.

Se on siirtymistä modernista ja jälkimodernista ajasta transmoderniin aikaan

Toisen maailmansodan jälkeinen moderni aika on ollut paitsi elintason nousun ja  demokratian kehittymisen aikaa. Se on ollut myös epäterveen ulkonaisuuden ja materian, sekä itsen ulkopuolella olevan asiantuntijuuden, ylikorostamisen aikaa. Ehkä juuri jälkimmäiset, materian palvonta ja ulkopuolisen asiantuntijuuden ylikorostaminen, ovat tuottaneet yksilöissä kaiken tavarapaljouden keskellä pahoinvointia, kuten depressiota, syömishäiriöitä ja addiktioita. Olemme alistaneet itsemme asiantuntijoiden määrittelyille.

Joka päivä kasvava määrä ihmisiä hakee nyt sisältään oman elämänsä sisäistä asiantuntijaa. Ihminen toisensa jälkeen tiedostaa, että onnellisuutta muistakin kuin aineellisista elämyksistä kuten sisäisistä henkisistä kokemuksista ja olemalla osallisina taide-elämyksissä.

Tämä itseohjautuvuuden tie on pitkä ja vaikea, monelta katoaa matkalla realiteettitaju. Silti suuntaus on mielestäni hyvä. Ihminen ei elä hyvää elämää vain leivästä.

Jotta tietoisuus voi jatkaa evoluutiotaan, tarvitsevat kaikki maailmankansalaiset aineellisen perusturvan. Silti, emme ole täällä kilpailemassa keskenämme vaan tekemässä yhteistyötä. On ollut hauskaa seurata, kuinka lähiympäristössäni näen koko ajan enemmän ja enemmän iloisia veronmaksajia. Jospa onkin niin, että vain vanhan modernin maailmankuvan edustajat pakenevat verojaan ulkomaille. Ehkä he pakenevat samalla myös itseään, kuka tietää.

Transmoderni ihminen tuntee itsensä. ( Trans tarkoittaa ylittämistä, siltaamista). Hän on sateenkaari-ihminen, jonka tietoisuuden värispektri muuttuu välillä valkoiseksi valoksi valaisemaan maailmaa intuitiivisesti yhä kirkkaammin ja selvemmin, vapaana kaikista yksittäisistä näkökulmista.

Tietoisuustaidot facebookissa.

 

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s