Hypnoterapian lääketieteteellinen käyttö, nr. 3

Kärsimys voi muuttaa muotoaan

Kaksi kertaa syöpädiagnoosin saaneena kokemusasiantuntijana ja hypnoterapeuttina tiedän myös oman kokemuksen kautta sen, miltä diagnoosin saaminen tuntuu. Ihminen jää liian usein ahdistuneena tyhjän päälle, mikä ei edistä syövästä paranemista.

On hienoa, että tänä päivänä ihminen voi saada itselleen toiselta ihmiseltä terapeuttisia työkaluja, joiden avulla hän voi onnistua yhdistämään kipu- ja sairauskokemuksen merkitykselliseksi osaksi oman elämänsä tarinaa. Tässä tarinassa meitä voi auttaa monenlaiset viisausperinteet: mm. hypnoterapia, meditaatio ja erilaistet luovat terapiat. Tiedän, etten olisi tämä nykyinen minä, ilman sairauskokemuksiani.

Tällä hetkellä olen sairauksilleni kiitollinen. Ne ovat olleet opettajia uuteen tietoisuuteen. Olen löytänyt itselleni elämää kannattelevan tarinan, jota kutsun luovassa prosessissani Elämäni eepokseksi. Tässä tarinan rakentamisprosessissa voimme käyttää hyväksi halutessamme globaalin maailmamme erilaisten viisausperinteiden koko kirjoa. Voimme oppia paljon asioita vaikkapa alkuperäiskansoilta kuten shamanismista, kojoottilääketieteestä (amerikkalainen lääkäri Lewis Mehl-Madrona) ja miksei myös omasta vienankarjalaisista loitsuperinteestä.

”Piäty, veri, vuotamasta,
Hurme huppelehtamasta,
Päälleni päräjämästä,
Riuskumasta rinnoilleni,
Veri, seiso kuni seinä,
Asu, hurme, kuni aita,
Kuin miekka meressä seiso,
Saraheinä sammalessa,
Paasi pellon pientaressa,
Kivi koskessa kovassa!”

Tuleepa tässä mielen erään ystäväni hauska tarina, jossa hän kertoi parantaneensa oman lapsensa hikan loitsulla.  Kokemus oli ollut kuulemma humoristinen ja  hämmentävä.

Omaa identiteettitarinaamme kannattalevassa epoksessamme saamme olla sieluja. Sen rakentaminen voi olla koko elämän läpi tapahtuva luova prosessi.  Rakennamme sitä – tiedämme sitä tekevämme tahi emme – jokaisen päivän jokaisena hetkenä. Identiteettitarinassamme voimme rohkeasti hyödyntää muuntueita tajunnan tilojamme ja yhteisöjemme erilaisia viisausperinteitä. Hyvä tarina syntyy kokemalla, mielikuvituksella ja kuuntelemallla sisäisiä kehomielen kuiskauksia, eikä roikkumalla kiinni autoritaarissa tavoissa hahmottaa maailmaa.

 

Sairaasta elämäntavasta kohti kokonaisvaltaista viisautta

Terveyttä ei ole se, että sopeudumme sairaaseen elämäntapaan. Sen sijaan terveyttä on se, että mietiskelemme ja uskallamme kyseenalaistaa koko länsimaista elämäntapaamme. Olisiko kenties länsimaisen kulttuurin luoma massateollinen ruokatuotanto, biologinen ihmiskuva materialistisine ratkaisuineen, sokeri- ja vehnäpitoinen ruokavalio, stressaava tehokkuusihannointi, ekologinen välinpitämättömyys, yltiörationaalisuus ja muuntuneiden tajunnantilojen mitätöinti itseasiassa pahoinvointia ja kärsimystä tuottavaa? Olemmeko olleet stooalainen kulttuuri, jossa olemme rajoittaneet ihmisen sisäisen kokemuksen kuuntelua ja sen itseilmaisua?

Terveydenhoitoa ei ole se, että ihminen sopeutetaan sairaaseen järjestelmään. Voimme fyysisesti paremmin kun opimme kuuntelemaan omia sisäisiä ääniämme ja elämme aidosti itsemme näköistä elämää.

Lääketieteen helmasynti on ollut takertuminen vain biologisiin malleihin, joissa ruumis ja mieli on erotettu toisistaan. Tämä ei ole tietenkään lääkäreiden vika.  Koko kulttuurimme on ollut pirstotun ihmiskuvan läpäisemä.  Myös terveydenhuollon asiakkaat liian usein menevät edelleen käsi ojossa terveyskeskuksiin hakemaan reseptejä.

Tavallisesti potilaat eivät halua olla ”luulotautisia”, jollaiseksi usein ihmiset leimataan, jos esille tuodaan kärsimyksen biososioemotionaalinen luonne. Itse väitän, että kaikessa kivussa on mukana myös tunteemme ja sosiaalinen tilanteemme. Voimme vaikuttaa kipuun monella eri tasolla, mitätöimättä potilaan kärsimystä.

Otetaan nyt ihan sellainen yksinkertainen asia kuin flunssa, jota lääkärit yleisesti pitävät viruksen aiheuttamana sairautena. Toki virus on tärkeä tekijä flunssassa, mutta nykyisten tutkimusten mukaan myös ihmisen emotionaalinen tila, esimerkiksi stressi sekä hänen kulttuurisidonnaiset uskomuksensa ja sosiaalinen tilanteensa vaikuttavat sairastumiseen ja hänen sairautensa ainutkertaiseen kuvaan.  Jokainen sairaus on ainutkertainen tarina.

Länsimaisella lääketieteellä on tietenkin omat ansionsa. Itse suosittelen, että kannattaa kuunnella länsimaista lääketiedettä, erityisesti akuuteissa terveysongelmissa. Kuten aivosyöpään kuollut ranskalainen psykiatri Servant-Schreiber kirjoitti, kroonisissa sairauksissa monet muut viisausperinteet, kuten tiibettiläinen lääketiede voivat auttaa pehmeämmin sairaudesta kärsivää ihmistä (vähemmän sivuvaikutuksia). Itse lisäisin tähän myös hypnoterapian ja hyväksyvä läsnäolon sekä erilaiset luovat terapiat. Ne tarjoavat erinomaisia metodeja kokonaisvaltaisemmalle paranemiselle.

Jos minä saisin päättää, opettaisin kaikille lääkereille ja hammaslääkäreille sekä hyväksyvää läsnäoloa että hypnoterapiaa. Tällaisen vapaan ajattelijan ja tietokirjailijan ajatuksilla ei tietenkään ole hirveästi merkitystä valtaa pitävissä instituutioissa. Jotta ääntäsi kuunnellaan, tarvitset medikalisoivan kulttuurin vallankäytön tittelin ja aseman hierarkiassa. Keskiarvoille rakentuvassa nk. normaalien ihmisten kulttuurissa kun on ollut melkoisen vähän tilaa luovalle ajattelulle ja henkilökohtaisen ihmisen ainutkertaisuuden huomioon ottamiselle.

Itse ajattelen, että pluralismille rakentuvassa globaalissa maailmassa normaali voi olla monella tavalla. Tunnen itseni huomattavan paljon normaalimmaksi täällä Kuumun yliopistossa (= metsäpirttimme kaukana kaikesta) kuin yliopistojen tarjoamassa nk. normaalien ihmisten maailmassa.  Tietokirjailijana olen sopeutunut jo tähän ajatukseen, ja sanon tämän ilman katkeruutta. Uskon nimittäin, että meitäkin tarvitaan. Sitäpaitsi transmodernissa luovuutta, mielikuvitusta ja kokonaisvaltaista viisautta arvostavassa maailmassa titteleiden merkitys vähenee.

Länsimaisessa lääketieteessä on ammuttu tykillä kärpäsiä, minkä seurauksena elmistön harmonia voi pahasti häiriintyä. Alkuperäisiltä kulttuureilta ja muista viisausperinteistä voimme oppia harmonisempaa elämäntapaa. Terveelliset elämäntavat harvoin ovat seurausta vain nk. järkevistä ratkaisusta. Sen sijaan hyvä ja harmoninen elämä seuraa hyvää itsetuntemusta ja itsensä kuuntelua.

Hetkittäin minusta tuntuu siltä, että tämän päivän asiantuntijat haluavat elää näyttöön perustuvaa hyvää elämää. Minulle tämä on kauhistuttava ajatus. Ikään kuin ihmiset eivät uskalla elää ja kokea asioita epävarmuudessa. Elämä kun on jatkuvaa kokemuksellista oppimista, jossa ihminen joutuu heittäytymään hetkiksi ei-tietämisen epävarmoihin ja luoviin tiloihin.

Lopuksi

Hypnoterapia ja itsehypnoosi mielikuvaharjoituksineen tarjoavat erinomaisia apuvälineitä lääketieteilijälle itsensä ja asiakkaansa kuunteluun. Alitajuntaiset äänemme kun kuuluvat meissä tavallisesti vain hiljaisina kuiskauksina. Herkistämällä itsemme äänillemme muuntuneissa tajunnan tiloissa, on mahdollista löytää parempaa sopua itsemme kanssa. Tällöin voimme löytää paitsi tasapainoisemman ja kokonaisvaltaisesti terveemmän elämäntavan myös avoimemman suhteen toiseen ihmiseen.

Tämän päivän haaste lääketieteelle on se, kuinka yhdistää täydentäviä hoitoja perinteisiin koululääketieteellisiin metodeihin potilasturvallisesti. Tässä hallinnollisessa tärkeässä työssä ei tietenkään voi ahtaa kaikkia viisausperinteitä lääketieteen empiirisanalyyttiseen maailmankuvaan. Tällainen toiminta on juuri tätä ongelmien medikalisaatiota. Tarvitsemme dualismin ylittäviä monitieteellistä tietoa integroivia teorioita ja teoreetikkoja.

Tämän hetkiset hallinnoinin rakenteet edustavat käsittääkseni edelleen vanhakantaisia, autoritaarisia, dualistisia ratkaisuja. Mikäli tätä hallinnollista laivaa ei luotsata nyt transmoderninpaan suuntaa, tulee lääketieteelliset asiantuntijat menettämään yhä enemmän uskottavuuttaan. Tiedämme, että tällä hetkellä monet kansalaiset hoitavat itseään yhä enemmän myös täydentävillä hoitomentelmillä.

On lukuisia länsimaista tiedettä edustavia lääkäreitä, jotka ylittävät parhaillaan perinteisten kapeiden lääketieteellisten ajattelumallien rajoja. Tarvitsemme kipeästi monitieteellistä ja tiivistä erilaisten viisausperinteiden yhteistyötä: kuinka yhdistää terveydenhuollossa kokemusperäistä viisautta määrällisen tutkimuksen tietoon.  Mikä parasta, nykytietämys mahdollistaa rittävän sosiaalisen tuen ja hyväksynnän saaneen ihmisen, yhdistämään sisällään sen,  minkä länsimaiset ehdollistetut ajattelumallit ovat hänessä pirstoneet.

Myös lumeen ja hypnoterapian suhde on mielenkiintoinen. Oma nykykäsitykseni on, että hypnoterapiassa olemme lumekysymysten äärellä. Muuntuneissa tajunnantiloissa voimme aktivoida ihmisen – sekä auttajan että autettavan –  omia parantavia voimia. Lumeessahan on kysymys juuri tästä aktivoinnista.  Hypnoterapiassa  ikään kuin boostaamme tätä lumetta.

Kysymys transmodernissa kulttuurissa on medikalisoivan vallan uudelleen jaosta, ja tämä ei tietenkään miellytä kaikkia nykyisten hierarkioiden yläpäässä olevia. Aidosti integratiivisessa ihmisen kokonaisvaltaisessa hoitamisessa, lääketiede lakkaa olemasta vain materialistisen maailmankatsomuksen juoksupoika. Romantikkopuoli minua ilmaisee asian seuraavasti:  Pidämme sen hyvän, mitä tämä valistuksen tuoma lääketieteen kehitys on tuonut tullessaan, mutta palaamme lääkärin ja hammaslääkärin työssä sen historiallisiin juuriin, asemamme käsityöläisstatukseen.  Olemme tasavertaisessa emmekä hierarkisessa suhteessa asiakkaisiimme.

Transmodernissa potilaslähtöisessä hoitamisessä lääkäri suhteuttaa metodinsa dialogisesti asiakkaan maailmankuvaan eikä vain asiakasta omaan maailmankuvaansa. Tässä kehityksessä instituutioiden hierarkiset rakenteet latistuvat ja tulevat tasa-arvoisemmiksi. Oma mielipiteeni on, että tästä kehityksestä hyötyvät sekä potilaat että myös lääketieteen ammattilaiset itse.  Myös jälkimmäisillä itsellään on ollut ilkeän paljon työuupumusta, alkoholismia, lääkkeiden väärinkäyttöä ja itsemurhia.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s