Leikillisyys, intentionaalisuus ja tietoisuuden näyttämö

Johdantoa kokemustilojen maailmaan

🎼

Jos järkevä mielemme kykenisi rikkomaan huonot tapamme, olisimme kai kaikki terveesti eläviä, tietoisesti läsnäolevia, onnellisia ihmisiä. Tosiasia on, pidämme siitä, tahi emme, käyttäytymistämme ohjaa hyvin usein tietämättämme tunnistamattomat, tiedostamattomat, kokemustilamme.

🎀

Oman tietoisuuden ohjauksen puute pätee yhtä hyvin akateemiseen ihmiseen kuin vähemmän koulutettuun. Onneksi kouluissa nykyään opetetaan draamaa ja tietoisuustaitoja, joten tilanne saattaa olla aivan toisenlainen muutaman kymmenen vuoden kuluttua. Tulevaisuudessa osaamme varmasti jo valmentaa huomattavan paljon paremmin ihmisiä terveempään, tasapainoisempaan elämään.

Esimerkiksi tupakoijilla voi olla järkevä osa, “kokemustila”, joka tietää, että tupakointi vahingoittaa terveyttä. Hänellä on kuitenkin myös alitajuinen toinen kokemustila, joka haluaa polttaa jostain syystä savukkeita. Tämä osa on tavallisesti opittu, kehollinen, huonosti sanoitettu, tunnelatautunut kokemustila , ja siihen liittyvä käyttämismalli. Muistimme on varastoituneena tietoisuutemme erilaisiksi kehomielitiloiksi.  Hienosti sanottuna muistimme on tilasidonnaista. Ristiriitaiset tilamme saattavat soutaa meitä vastakkaisiin suuntiin, mikä vaikeuttaa elämän päämääriemme saavuttamista.

🎀

Sisäisessä teatterissa nimeämme ja integroimme tilojamme 

On tärkeää erottaa toisistaan:

1) Muuntuneet tajunnantilat 

– keskittynyt meditatiivinen transsitila (flow-, itsehypnoosi, meditaatio, mietiskely)

2) Minuuden, egon,  erilaiset kokemustilat

– Ne ovat minuutesi osia, kehomielellisiä tiloja. Sisäisen teatterissasi ne leikillisesti nimeämisiä persoonasi, egosi  “osia” (minulla on esimerkiksi masentunut rouva Otsaryppy, hypnoterapeutti Anna, pelkäävä, arka Tyttönen jne.)

🎀

Sisäisessä teatterissa hyödynnämme kokemustilojen nimeämiseen mielitajutyökalua, ESI:ä (HTT – hallitsevan tilan tunnistus). Katalysoimme mielitajukartan avulla esiin erilaisia puoliasi. Niiden annetaan sitten lähteä leikillisesti elämään omaa elämäänsä taiteellisessa, luovassa,  itsetuntemusprosessissa. Tavoitteena on tilojen yhä parempi integraatio.

Tästä linkistä löytyy Dan Siegelin TED-video tietoisuuden integraatiosta. Integroidessasi tietoisuuttasi, tulet tutuiksi eri puoliesi kanssa, ja yrität saattaa tilasi yhä vapaammin virtaavaksi minuudeksesi. Jos ihmisellä on vakavia mielenterveysongelmia, prosessi kannattaa tehdä yhdessä kokeneen terapeutin kanssa.  Jotta prosessia pystyy itseohjaamaan, täytyy persoonassa olla kehittyneenä vakaita, turvallisia tiloja. Mikäli lähdet luovaan itsetuntemusprosessiisi, joudut ottamaan itse vastuun itsestäsi. Tästä huolimatta on hyödyllistä, että voit jakaa kokemuksia jonkun toisen aikuisen, hyväksyvästi läsnäolevan, ihmisen. esimerkiksi toisen kirjoittajan,  työnohjaajan tai terapeutin kanssa.

🌺

Ajattelen Dan Siegelin tavoin aivojemme olevan koko kehossa. Se on koko viisas informaatio- ja energiamolekyylivirta, vaihteleva kokemustilojemme informaatioverkosto,  joka sykkii ja vaihtelee, ulkoisten ja sisäisten ärsykkeiden stimuloimana. Aivomme ovat oikeastaan ennakointikone. Mieti vaikka sitä, kuinka ruumiiseemme on kätketty käsikirjoitus siitä, kuinka kävely tapahtuu. Kun haluat mennä jääkaapille, ”kävelyskriptisi”  aktivoituu. Olet oppinut sen vuoden parin ikäisenä, sitkeän harjoittelun kautta,  ja tämä käsikirjoitus on kätketty aivoihisi. Kävely on automatisoitunut helpoksi ja tiedostamattomaksi. Opimme monia muitakin tapoja, myös huonoja tapojamme, fokusoituneena tiettyihin ajatuksiin ja niiden ohjaamaan, toistettuun, automatisoituneeseen käyttäytymiseen. Usein niihin yhdistyy joku tietty tunnetila. Esimerkiksi tunnesyöminen kätkee ruumiiseemme lohdutuksen tunteen, opittuna automaattisena lohtusyömisenä, mitä toistat transsissasi.

🌺
Luovat ongelmanratkaisutaidot kehittyvät keskittyneissä, kokemuksellisen oppimisen muuntuneissa tajunnantiloissa: flow-, meditaatio- itsehypnoositiloissa. Näissä tiloissa kykenet irrottautumaan yltiörationaalisesta, kriittisestä puolestasi. Jos sinulla nousee prosessissa ahdistusta ja epävarmuutta, kannattaa olla yhteydessä valmentajiin tai muihin ammattiauttajiin. Terapeutti/valmentaja voi antaa sinulle tarvitsemasi turvan ja peilin. Jos tämä ei ole mahdollista, kannattaa tehdä mahdollisimman paljon egonvahvistusta (vahvistat aikuisia turvallisia tiloja) sekä erilaisia juurruttamisharjoituksia, joilla säätelet tunteittesi sietoikkunaa. Ei kannata missään nimessä lähteä työstämään, inhorealistisesti samaistumalla, yksin vaikeaa elämän tapahtumaa. Sinun on vahvistettava egoasi terapiassa/harjoituksin niin kauan, että kykenet kannattelemaan itse kipeitä muistojasi ja haastavia tunnetilojasi.

💝

Silloin kun  olet luonut elämäsi varrella kokemustiloja, olet ollut keskittyneessä transsissa. Tälla tarkoitetaan sitä, että olet ollut huomio suuntautuneena esimerkiksi uuden käyttäytymismallin luomiseen ja oppimiseen.  Ihmismieli on mielenkiintoinen. Jotta kykenet päästämään irti tehdasasetuksistasi, on sinun taas oltava keskittyneessä tilassa, meditaatioon, luovan flow-tilan tai itsehypnoosin transsissa. Purat tässä keskittyneessä tilassa vanhoja ehdollistumia ja luot uusia mahdollisia käyttäytymismalleja, joita sinun on toistettava käytännön elämässäsi, jotta saat tehdasasetuksesi purettua.

🌹

🎀

Elätkö autopilotilla vai valitsetko kokemustilasi?

❤️

Automatisoitunut toiminta toistaa itseään opittuina erilaisten tilojemme kapeissa transseissa, toistettuina käyttäytymismalleina. Meissä on kuin pieniä itsenäisiä ihmisiä sisällämme. Elämme  vuodesta toiseen ärsykeen aktivoimaa mielihyvä/mielipaha käyttäytymissykliä. Lohtusyöminen, ”sisäisen lapsen” käyttäytymismalli, tuottaa alkajaiseksi mielihyvää, mutta jo syömisen aikana tunnetila jo vaihtuu yleensä itseinhoksi. Silti toistamme tätä käyttäytymistämme transsissa vuodesta toiseen. Lapsuuden aikana meissä luodaan kokemustilojemme kokoelma, “tehdasasetukset”. Vain yksi opittu tila kerrallaan voi olla pääosassa mielennäyttämölläsi.

💕

Hyviä uutisia on se, että voimme oppia murtamaan halutessamme oppimiamme tilasidonnaista käyttäytymismalleja. On mahdollista oppia säätelemään tietoisesti tehdasasetuksiamme. Voimme mennä meitä päivittävään leveään ”panoraama transsiin”.  Kykenemme näkemään kokemustilojemme lavean kirjon. Tietoisuustaitojemme karttuessa oppimme tietoisesti valitsemamme yhä läsnäolevamman ja ”integroituneemman” eli eheämmän tilan, mielennäyttämöämme hallitsevaksi tilaksemme. Otollisissa olosuhteissa tilamme vaihtuvat, kasvavat, kehittyvät ja yhdistyvät.
🎀

Voimme siis oppia katalysoimaan itsestämme esiin uusia tiloja ja voimme oppia tietoisesti valitsemaan kuhunkin tilanteeseen sopivia tiloja. Omaamme ikään kuin neurologisen, hermostollisen maiseman, joka elää ja muuttuu jatkuvasti. Sisäisellä teatterillamme teemme tästä kartan.  Kognitiivisesti jäykkä ihminen takertuu tehdasasetuksiinsa, kun taas joustava ja kimmoisa tietoisuus kykenee säätelemään itse itseään. Opimme itseohjautuvuutta. On mahdollista tietoisesti, toiston kautta, oppia vahvistamaan tiettyjä valitsemamme kokemustiloja, ja voimme saattaa lempeästi  sivuun epäajankohtaisia tiloja, ja niiden vanhentuneita ajattelu- ja käyttäytymismalleja. Itseohjautuvuutemme ja myötätuntomme lisääntyessä, valitsemme yhä taitavammin hallitsevan tilamme. Päivitämme tietoisesti luovuudellamme ja läsnäolollamme tehdasasetuksemme.
🌹

“Neurons that fire together, wire to gether” (hermosolut, jotka laukaistaan yhtaikaa, toiston kautta, alkavat linkittyä toinen toisiinsa). Uudelleen linkittyminen ei kuitenkaan tapahdu vain järkevällä ajattelulla, vaan myös muuntuneissa tajunnan tiloissa, tarkkailijatilastamme käsin. Sieltä käsin  osaamme ajatella ajatksiamme ja hyödyntää luovasti erilaisia tajunnan tilojamme. Niitä ovat leikillinen flow-tila, meditaatio ja (itse)hypnoosi erilaisine mielikuvaharjoituksineen. Jotta pystymme saavuttamaan uutta ymmärrystä itsestämme on meidän kyettävä päästämään irti kriittisestä, ylirationaalisesta puolestamme. Meidän on opittava tekemään epävarmuudesta kotimme ja tietoisuudestamme leikkipaikkamme.
🎺

Sisäisessä teatterissa korostan nimenomaan leikillisyyttä, mutta yhtä lailla myös hyvää realiteettitajua.  Ei pidä ottaa omia oppimiaan kokemustiloja liian vakavasti. Ne ovat vain mielikuvituksemme intentionaalisen kyvyn itsestä tekemiä ”tuplia”. Ongelmamme johtuvat usein siitä, että olemme samaistuneita kokemustiloihimme; otamme ne liian vakavasti.  Sisäinen teatteri kuljettaa meidät itsetuntemukselliseen leikkiin. Luomme sisällämme avaruuden tilan, jolloin lakkaamme ottamasta itseämme ja ajatuksiamme liian vakavasti. Ne kun ovat vain ajatuksia, eivätkä tosiasioita.  Kutsuukin Sisäistä teatteria aikuisten leikkikouluksi. Hyödynnämme leikissämme kokemuksellisen oppimiseen liittyvää aivojen intentionaalisuutta.

🌺

Intentionaalisuus mielikuvituksellisesti kokemuksellisissa oppimisessa

🎀

Intentionaalisuudella tarkoitetaan mielemme kykyä osoittaa johonkin. Ajattelen nyt vaikka Helsinkiä. Mieleeni nousee rakkaat ystäväni ja läheiset, entisessä kotikaupungissani. Helsinki on hieno kulttuurikaupunki ja on ihana käydä pääkaupungissamme säännöllisesti. Majapaikastani näkyy Kallion kaunis kirkko. Sitten voin ottaa intentionaaliseksi  tietoisuuteesi kohteeksi ShangriLan. Oi että, siellä jossain kaukana on paratiisi, josta voi löytää ikuisen onnen ja levollisuuden. Maisemaksi mieleeni nousee kaunis, rehevä, hedelmällinen vihreä laakso, jossain kaukana, vuoriston keskellä. Levollisuuden sininen joki virtaa läpi tämän paratiisilaakson. Mielikuvissani ja leikillisissä harjoituksissa nämä molemmat ovat minulle yhtä todellisia, vaikka järkevä, rationaalinen puoleni minua tietää, että paikoilla Helsinki ja ShangriLalla on tärkeä ero. Toinen on todellinen kaupunki Suomessa ja toinen on satujen kaupunki.  Sisäisessä kokemuksellisen  oppimisen prosessissa tämä ero on kuitenkin merkityksetön.

Sisäisen teatterin leikissä, nämä kaksi kaupunkia Helsinki ja SangliLa mielikuvineen, ovat siis tosia, siihen saakka, kun olen peilannut niiden mielikuvat rationaaliseen, järkevään puoleeni. Mielikuvituksessamme, kokemuksellisesti, nämä molemmat ovat olemassa. Kokemuksellista oppia hakiessamme, sisäisessä itsetuntemusprosessisasi, flow-tilassa, tarkkaileva minuutemme  ei välitä, tapahtuuko kokemuksellinen oppiminen mielikuvitusmaailmassa vai todellisuudessa. Voimme värittää menneisyyttämme vertauskuvallisilla fantasiatarinoilla, joiden avulla voimme tuottaa kokemuksellista uutta oppia – itsetuntemusta –  itsellemme.  Voin muuttaa sisäistä kokemustani elämällä kokemuksiamme taiteen, uskonnollisten symbolien  ja luovuuden maailmassa. SangriLasta voin löytää kokemuksellisesti levollisuutta itselleni, vaikka järkevä puoleni tietää, että se on vain fantasiamaailmaani.

Voin symbolisoida runoilla ja kuvilla sieluuni SangiLan levollisuutta. Helsinki on reaalimaailman paikka, ja SangriLa on mielikuvitukseni paikka, mutta niistä molemmista voin löytää ja ammentaa  kokemuksellista rauhaa mielelleni.  Helsingissä voin tehdä sitä olemalla reaalisesessa peilaavasti suhteessa ihmisiin, sisäisessä todellisuudessa olemalla peilaavasti luovassa suhteessa sisäisen maailmani kokemustiloihimme. Ollakseni vakaa persoona, tarvitsen näiden kahden intentionaalisen kokemuksen erottamista toinen  toisistaan. Mielikuvitusmaailma tarvitsee rinnalleen hyvän ja turvallisen, aikuisen ihmisen,  realiteettitajun.

Sisäisessä teatterissa huomioidaan tietysti se, että meidän on opittava peilaamaan mielikuvituksemme tuottama materiaali järkeemme. Jotta Sisäinen teatteri onnistuu ja hyödyt siitä, sinulla täytyy olla kohtuullisen turvallinen kokemus itsestä ja hyvä realiteettitaju. Muuten erinäiset mielesi ristiriitaiset tilat voivat ohjata sinut ikäviin todellisuuksiin, turvattomuuteen  ja typeriin käyttäytymismalleihin. Itseinhosi saattaa vain lisääntyä, epäonnistumisten kautta. Älä tunne tästä huonommuutta. Minullekin kaksikymmentä vuotta sitten meditaatioharjoitukset olisivat ahdistavia. Hae apua terapiasta/terapeuttisesta ryhmästä  ja tee mahdollisimman paljon egonvahvistamis- ja juurruttamisharjoituksia.
Neurosculptning – aivojen muovaamista

Sisäisen teatterin kirjoitus-, mielikuva- ja meditaatioharjoituksilla harjoittelemme muovaamaan aivojamme. Aloitamme vahvistamalla ja juurruttamalla kehomieltämme. Hyödynnämme  luovuudella ja parantavilla mielikuvilla aivojemme muovautuvia ominaisuuksia. Sisäinen teatteri antaa meille työkalut siihen, että voimme tehdä kimmoisuuttamme edistävää aivojemme muovaustyötä. Menetelmä muistuttaa oikeastaan hyvin paljon Lisa Wimbergerin Neurosculptning -menetelmää. Näissä molemmissa  ongelmanratkaisutaitoja synnytetään keskittyneissä, muuttuneissa tajunnantiloissa, flow-, meditaatio- itsehypnoositiloissa.

🎀

Kun työstät tilojesi, kannattaa tätä työtä tehdä aluksi pieninä annoksina. Prosessi voi imaista sinut mukaasi, ja on tärkeää, että osaat säädellä tunteiden sietoikkunaasi. Ja muista leikillinen suhde itseesi! Asioita kannatta käsitellä vaikkapa asuttamalla minätilojen SangriLahan, jossa leikit erilaisilla tilojesi todellisuuskäsityksillä.

👼🏿

Lisäät Sisäisen teatterin luovalla menetelmällä  tietoisuustaitojasi ja vapaudut yhä enemmän epäterveistä, opituista, automatisoituneista, vahingollisista tunnetiloista ja  kehomielen tavoista. Opit aistimaan, havainnoimaan ja nimeämään lempeästi, minkälaisia kehomielitiloja käyttäytymisesi takana on. Eri osasi, kokemustilasi, ovat oikeastaan “egosi osia”. Jotta kykenet irtaantumaan nistä, on sinun ensiksi rakennettava vahva ego (joskus terapiassa).

🎀

Opit tietoisuustaidoillasi ohjaamaan sisäistä puhetta itseäsi integroivaan ja kehittävään suuntaan. Vapaudut epäterveestä itsekritiikistä tai uhriutumisesta, ja enemmän tai vähemmän elämääsi rajoittavista uskomuksista. Löydät identiteettiäsi kannattelevan tarinan, ”narratiivin”,  jonka jälkeen vapaudut menneisyytesi haamujen kivusta.  Läsnäolon taitosi lisääntyvät. Vahvistat tietoisuustaidoillasi toimivia kokemustiloja, ja opit lempeydelläsi ja hyväksynnälläsi ohjaamaa sivuun epäajankohtaiset, reaktiiviset kokemustilasi. Oman epätäydellisyyden myöntämistä on se, että kaikilla meillä on monenlaisia tiloja. Jotkut ovat näiden reaktiivisten tilojen uhreja koko elämänsä ja toiset puolestaan valmennuksen ja/tai terapian kautta löytävät oman tietoisuutensa ohjauksen.

 

❤️

Kun työstät tilojesi, kannattaa tätä työtä tehdä aluksi pieninä annoksina. Prosessi voi imaista sinut mukaasi, ja on tärkeää, että osaat säädellä tunteiden sietoikkunaasi. Ja muista leikillinen suhde itseesi! Asioita voi käsitellä vaikkapa asuttamalla kokemustilasi SangriLahan, jossa leikit erilaisilla tilojesi todellisuuskäsityksillä.

Opit tietoisuustaidoillasi ohjaamaan sisäistä puhetta itseäsi kehittävään, ja kokonaisvaltaista hyvinvointiasi sekä ympäristösi hyvinvointia edistävään suuntaan. Tunnetaitosi, erityisesti mielitajusi kehittyy. Vapaudut epäterveestä itsekritiikistä tai uhriutumisesta, elämääsi ja läsnäoloasi rajoittavista uskomuksistasi. Opit leikillisyydellä vahvistamaan toimivia kokemustiloja, ja opit lempeydelläsi ja hyväksynnälläsi ohjaamaan sivuun epäajankohtaiset, reaktiiviset kokemustilasi. Oman epätäydellisyyden myöntämistä on se, että kaikilla meillä on näitä tiloja. Jotkut ovat näiden reaktiivisten tilojen uhreja koko elämänsä ja toiset, onnekkaat, puolestaan saavuttavat valmennuksen ja/tai terapian kautta tietoisuutensa ohjauskyvyn.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s