Ajatuksiani Sonja Lyubomirskyn onnellisuusaktiviteeteista, osa 2

Tässä kuvassa näet miltä näyttää, kun peilaan ajatuksiini uusia muotoja.

Palataanpas kuitenkin asiaan, siis näihin Sonja Lyubomirskyn onnellisuusaktiviteetteihin. Hänen mukaansa kannattaa muuten pitää mielessä, ettei onni ole jotakin, joka tipahtaa taivaalta. Jos haluat juosta maratonin, joudut tekemään töitä paljon ja säännöllisesti, jotta pystyt tämän unelmasi toteuttamaan. Samaan tapaan jos haluat olla satasella onnellinen, täytyy sinun löytää omat onnellisuusaktiviteettisi, joita sinun täytyy toteuttaa aktiivisesti ja pitkäjännitteisesti. Lybomirsky siis ajattelee samoin kuin Henryk Skolimowski, että onni on jotakin joka tulee sivutuotteena silloin, kun ihminen keskittyy tekemään joitain itseä  palkitsevia asioita aktiivisesti ja intohimoisesti.

3)  Älä vatvo äläkä vertaile itseäsi sosiaalisesti muihin

Asioiden liika pyörittely ja märehtiminen sisällä päässä, ei tuota yleensä muuta kuin harmia ja se syö energiaamme. Lyubomirsky kehottaa ihmisiä yksinkertaisesti kiinnittämään huomion muualle silloin kun märehtiminen on alkamassa päässämme. Mene vaikka marjastamaan tai ala siivoamaan kaappeja. Toinen konkreettinen tapa on sanoa itselle yksinkertaisesti ”Seis!” silloin kun pyörittely meinaa aloittaa päässämme toimintansa. Eräs hyvä vaihtoehto on etsiä toinen ihminen peiliksi. Voit keskustella viisaan ja luotettavan läheisesi kanssa märehtimästäsi aiheesta, ja saatat löytää uutta näkökulmaa hyödyttömään lukkiutuneitten ajatusten pyörittelyyn. Älä tee kuitenkaan tätä liian usein, sillä masennus on ”sosiaalisesti tarttuva sairaus”.  Ystäväsi voi väsyä. Neljänneksi voit harjoitella rentoutumista tai meditaatiota ja viimeiseksi Luybomirsky kehottaa ihmisiä kirjoittamaan ajatuksensa paperille. Tämä kirjoittaminen on juuri se, joka lopetti minun märehtimiseni.

Kun olin masentunut, vatvoin päiväkaudet ja etenkin yöt ongelmiani. Tällä tarkoitan sitä, että olin negatiivisen ajatteluni noidankehässä, josta ei tuntunut olevan ulospääsyä. Kärsin vuosikaudet unettomuudesta ja pessimistisestä maailmankuvasta. Tätä kutsun sisäisessä teatterissani oman depressiivisen rva Otsaryppyni sisäiseksi monologiksi. Pääsin tästä monologista eroon, kun lähdin leikkimään omilla mielenosillani ja tein tämän nimenomaan kirjoittaen. En siis käyttänyt peilinäni vain muita ihmisiä, vaan rakensin itselleni mielentilat, joita käytin oman sisäavaruuteni peileinä. Löysin minänosiani ja loin uusia mahdollisia minuuksia. Käyttäen mielikuvitukseni voimaa ja psykoterapeuttista tietämystäni loin itselleni sisäisen mielenmaisemani ja mielen teatterin. Prosessi oli improvisoitua näkökulmien välistä leikkiä. Hyödytön vatvominen muuttui myönteiseksi muutosenergiaksi. Taiteen keinoin, esimerkiksi kirjoittaen, musisoiden tai kuvataiteiden kautta, voimme siis antaa ajatuksillemme uusia muotoja, ja voimme vapatua  lukkiutuneista ajatusmalleista. Tässä prosessissa voi parhaimmillaan vapautua suuret määrät tietoisuutta laajentavaa myönteistä energiaa.

Lyubomirsky korostaa, että kirjoittaa ihminen sitten päiväkirjaan, tietokoneelle tai paperinpalalle, asioiden pyörittely kirjoittaen voi auttaa järjestämään ajatukset. Se voi auttaa myös ymmärtämään itseämme ja saattamme havaita niissä toistuvat lukkiutuneet kuviot. Kun yhdistin tähän kirjoittamiseen vielä aktiivisen mielikuvitukseni ja psykoterapeuttisen tietämykseni, vuoden aikana minussa tapahtui valtava muutos. Seurauksena elämäni laatuni parantui ja lähdin katsomaan elämää uudesta näkökulmasta. Tiedän, etten ole koskaan elämässäni ”varmalla alustalla” siinä mielessä,että voisin olla ehdottoman varma, etten koskaan joudu enää syöksykierteeseen pimeään kaupunkiini. Edelleen on huonompia ja parempia päiviä, mutta elämäni perusvire on muuttunut. Kirjoittaminen on meditaatiotani ja joskus oikeastaan rukoustani, jossa annan ajatuksilleni uusia muotoja.

Sosiaalinen vertailu on oravanpyörämme ytimessä, sen voi ajatella olevan ekologisesti tuhoisan elämäntapamme energiaa. Ihminen ei voi olla samanaikaisesti kateellinen ja onnellinen. Se johtaa yleensä vain alemmuudentunteeseen, ahdistukseen ja omanarvontunnon laskuun. Jos vertaat itseäsi muihin, vertaa mieluiten itseäsi niihin, joilla menee huonommin kuin sinulla. Äläkä tyydy pelkästään vertailuun vaan toimi. Onnelliset ihmiset eivät Lyubomirskyn mukaan yleensä vertaa itseään toisiin ”menestyneempiin ihmisiin”. Olen päässyt pääsääntöisesti irti tästä sosiaalisesta vertailusta (edelleen joskus joudun tsemppaamaan), mikä on tehnyt elämästäni huomattavan paljon helpompaa.

4) Hyvien tekojen harjoittaminen

Oman kokemusmaailmani puitteissa tuon esiin vielä sen, että on tärkeää tietää omat rajansa. On kilttejä ihmisiä, jotka eivät ikinä ilkeä kieltäytyä erinäisistä vapaaehtoisuustehtävistä, ja näitä ihmisiä saatetaankin ”käyttää hyväksi”. Siksi on hyvä auttaa, mutta on hyvä tietää omat rajansa. Henkilökohtaisesti vanhemmiten olen alkanut toimimaan mukana erilaisissa yhdistyksissä ja niiden vapaaehtoisessa toiminnassa, mikä on tuottanut samalla lisäarvoa omaan elämääni. Pyrin myös muistamaan erilaisia hyväntekeväisyysjärjestöjä pienillä avustuksilla. En voi kehua olevani suuren mittakaavaan hyväntekijä, mutta uskokin, että jokainen ihminen kun tekee elämässään eri kokoisia pieniä ja suurempia hyviä tekoja, voimme saada aikaiseksi hyvän kierteen. Joskus köyhän ropo voi olla arvokkaampi kuin rikkaan suurempi lahjoitus.

Lyubomyrski muistuttaa, että toistaiseksi on tutkittu hyvin vähän sitä, että onko asia todella niin, että muuttuminen jalomielisemmäksi, myötätuntoisemmaksi ja epäitsekkäämmäksi tekisi ihmisestä onnellisemman kuin suuret tulot. Anekdoottista todistusaineistoa sen sijaan tästä on jo paljon. On paljon esimerkkeja varakkaista ihmisiä, jotka ovat luopuneet suuresta osasta omaisuuttaan toisten ihmisten hyväksi. Esimerkiksi Bill ja Melinda Gates säätiö on lahjoittanut vuoden 2000 jälkeen yli 6 miljardia dollaria köyhien maiden terveydenhuollon parantamiseksi. Toisena esimerkkinä Lyubomyrski ottaa Sherry Lansingin, entisen Paramount Picturesin naisjohtajan, joka luopui vallastaan, maineestaan ja rikkauksistaan tehdäkseen päätoimisesti humanitaarista työtä. Oma skandinaavinenkin esimerkki meillä on tästä; hän on Peter Hoeg. Hän on tanskalaisten Robin Hood, joka lahjoittaa koko ajan suuren osan tuloistaan kehitysmaiden naisille ja lapsille. Nämä ihmiset ovat pitäneet ilmeisesti rahasta luopumista palkitsevampana toimintana kuin sen keräämistä.

Mainokset

Ajatuksiani Sonja Lyubomirskyn onnellisuusaktiviteeteista, osa 1

Sonja Lyubomirsky to esille kirjassaan ”Kuinka onnelliseksi? Uusi tieteellinen lähestymistapa” kaksitoista onnellisuusaktiviteettia, joista ihminen voi hyötyä etsiessään mielekkyyttä omaan elämäänsä. Kirja kolahti sen verran voimakkaasti, että päätin peilata omia kokemuksiani hänen kahteentoista onnellisuusaktiviteettiinsa.

Mitä on onni? Henkilökohtaisesti pidän tästä Aristoteleen määritelmästä, jonka mukaan ihmisen onni tulee siitä, että hän kokee oman elämänsä jotenkin merkitykselliseksi ja sillä on siis tarkoitus. Tämä oman elämän merkityksellisyyden löytäminen on vaativa, usein koko elämän läpi tapahtuvaa jatkuvaa etsimistä ja löytämistä.  En tiedä, ehkä toiset pääsevät helpomalla kuin minä, ja jotkut eivät puolestaan löydä koskaan elämällensä mitään mielekkyyttä.  Elämän merkityksettömyyden ja merkityksellisyyden kokemukset saattavat vaihdella samallakin yksilöllä, mutta yksilöitymisprosessin onnistuessa, uskon, että hänen  voi olla mahdollista  löytää itselleen sisäinen, entistä vakaampi, elämän onnellisuuden ja  merkityksellisyyden levollinen kokemus. Monille ihmisille hengelliset merkitykset yhdistyvät tärkeäksi osaksi elämän tarkoitusta ja ne ovat siis näille ihmisille keskeinen osa tätä prosessia.

Lyubomirsky korostaa, että meillä jokaisella on tietty onnellisuuslähtötaso, jonka perimä määrää eli toisilla on geneettisesti taipumusta enemmän melankoliaan kuin toisilla. Moni ihminen vaihtaa toistuvasti asuinympäristöään tullakseen onnelliseksi. Tällä ympäristön vaihdoksella on kuitenkin hyvin vähän osuutta onnellisuuteemme. Enemmän voimme vaikuttaa tyytyväisyyteemme erilaisilla onnellisuusaktiviteeteilla. Lyubomirsky korostaa, että kaikille ei sovi kaikki aktiviteetit. Jotkut näistä voivat tuntua mielestäsi typeriltä, ja silloin kyseessä ei ehkä ole sillä hetkellä sinun juttusi. Osa hänen onnelisuusaktiviteeteistaan voi olla kliseisiä, mutta hän painottaa, että jos ne ovat sellaisia, tieteelliset faktat osoittavat aktiviteettien olevan kuitenkin tehokkaita. Lyubomirsky kehoittaa meitä valitsemaan itsellemme ne onnellisuusaktiviteetit, jotka sopivat parhaiten omaan mielenmaisemaamme.

  1. Kiitollisuuden ilmaiseminen

Sonja Lyubomirsky väittää, että kiitollisuuden ilmaisemisella on suora syy-yhteys fyysiseen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen. Esimerkiksi kirjoittaminen on hyvä tapa harjoittaa kiitollisuutta. Voit kirjoittaa päiväkirjaa pienistä arkisista kiitollisuuden hetkistäsi. Voit kirjoittaa myös vaikkapa kirjeitä niille eläville ja kuolleille ihmisille, joille koet olevasi kiitollisuuden velassa myönteisistä asioista elämässäsi. Kirjeet voi lähettää asianosaisille, jos se on mahdollista ja jos se tuntuu hyvältä. Kirjeet voi myös pistää säilöön omaan pöytälaatikkoon ihan vain itselle muistoksi.

Kiitollisuus auttaa meitä irrottautumaan hedonistisesta jatkuvan kasvun oravanpyörästä. Voimme tuntea kiitollisuutta ja hyvää olo arjen pienistä kauniista asioista. Se ilo, mikä voi syntyä lapsen hymystä tai ystävän halauksesta, voi olla kestävämpi ja merkittävämpi ilo kuin se mikä tulee uuden asunnon hankkimisesta.

Omassa eheyttävässä kirjoittamisprosessissani huomaan saavuttaneeni tilan, jossa olen kiitollisempi elämääni kuin aikaisemmin. Kuten aikaisemmin olen tuonut esille, yritän muistaa kiittää Luojaa jokaisesta päivästä, jonka olen saanut. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki päiväni olisivat euforisen hyvänolon täyttämiä. Joskus on kurjiakin päiviä, mutta olen oppinut kiittämään myös näistä päivistä. Luulen, että olen niitä ihmisiä, jotka tarvitsivat kunnon ravistelun (=työuupumus, syöpä), ennen kuin opin kiittämään elämän lahjasta ja arjen kauniista pienistä asioista. Tällä hetkellä koen omaavani vilpittömän lapsen tilan, joka tuntee päivittäin aitoa elämän pienten ihmeiden hämmästystä.

  1. Optimistmin vaaliminen

Optimistmi vaaliminen ei tarkoita Lyubomirskyn mukaan sitä, että ihmisen pitäisi teeskennellä elävänäsä ”parhaassa mahdollisessa maailmassa”. Sen sijaan optimismi voi olla esimerkiksi positiivisen tulevaisuuden odotusta tai esimerkiksi uskomusta siitä, että voin saavuttaa oman tavoitteeni. Optimismia/pessimismiä voi edustaa tapa jolla selität epäonnistumistasi. Tästä esimerkkinä tulee mieleen poikani, joka 6-vuotiaana hävisi juoksukilpailun, koska hänellä oli ”väärät lenkkitossut jalassa”. Selitys oli pienen optimistin selitys. Pessimisti hakee epäonnistumiseensa selityksiä omasta persoonastaan: ”Olen synnynnäinen epäonnistuja, aina minulle käy näin.”

Oma optimismini nousi oikeastaan ratkaisevasti eräässä kataraktisessa kokemuksessa. Eräs menestynyt yrityssaneeraja piti tulevaisuudentutkimusesitelmänsä eräässä psykoterapeuttisessa seminaarissa. Odotin, että häneltä tulee jotakin ”jatkuvan kasvun ideologian-propagandaa”, mutta mies pääsikin yllättämään. Hän pitikin hyvin humaanin ja ekologisen esityksen siitä, kuinka maailmasta voi tulla parempi paikka elää. Hän toi esille, ettei tämä elämäntapamme tällaisenaan voi jatkua. Tarvitsemme tieteellistekniistä kehitystä, mutta tarvitsemme samanaikaisesti myös ihmisten asenteiden ja kulutustottumusten muutosta. Oikeastaan oli aika koomista, että minä purskahdin lopuksi kunnon itkuun. Tajusin, etten enää ole yksin polskimassa vastavirtaan, vaan meitä alkaa olla koko ajan yhä enemmän ihmisiä, jotka haluavat löytää uudenlaisen ekologisesti kestävämmän elämäntavan.

Yllätyksekseni on siis myös ekologista ekonomiaa. Entiset pessimistiset skenaarioni pikaisesta maailmanlopusta ovat kadonneet. Uskon globaaliin horisontaaliseen ihmisten väliseen yhteistoimintaan. Maailmasta voi tulla parempi paikka elää. Uskon siihen, että jokainen voi omilla henkilökohtaisilla elämänvalinnoillaan, toiminnallaan ja asenteillaan olla rakentamassa entistä parempaa maailmaa. Voimme esimerkiksi kierrättää tehokkaasti tavaramme ja ostovalinnoillamme voimme tukea ekologisesti vastuullisia yrittäjiä. Meidän ei tarvitse suostua osaksi oravanpyörää. Me voimme yhdessä vaikuttaa asioihin ja me voimme yhdessä hyötyä uusista näkökulmista.

Jos optimistinen, myönteinen ajattelu ei onnistu, niin kuuntele tämä video, ehkä musiikkikin voi joskus helpottaa oloa.

Tässä professori Sonja Lyubomirsky pitämässä virtuaalista luentoansa.

Tulevaisuuden tekijät – Kuhmon ja Helsingin kohtalonyhteys

Tulevaisuuden tekijät

Minulle tarjottiin kunnia olla mukana Kuhmo-talolla ”Tulevaisuuden tekijät” seminaarissa. Paikalle oli saatu joukko yhteiskunnallisia vaikuttajia talouselämän, tieteen sekä Helsingin ja Kuhmon kunnallispoliittisesta piireistä .

Jouduin kesken seminaarin käväisemään brutaalisemmassa todellisuudessa Seilosen Arjan vastaanotolla, kun hampaaseeni oli tullut reikä. Eikö ole epäoikeudenmukaista, että hammaslääkärinkin hampaaseen voi ilkeä hammaspeikko rakentaa pesänsä? Edellisestä reiästä onkin kyllä jo kymmenkunta vuotta aikaa. Lisäksi jouduin lähtemään seminaarista hieman ennenaikaisesti hoitamaan toisten kuhmolaisten hampaita, joten en saanut täydellistä kuvaa päivän koko annista.

No, se mitä mieleeni tapahtumasta tarttui, oli erittäin myönteistä. Tuntui siltä, että jotakuinkin kaikki alustajat toivat esille huolensa erinäisistä ekologisista kysymyksistä kuten ilmaston lämpenemisestä. Ratkaisuja ekologisiin haasteisiin haetaan sekä poliittisin ja tieteen keinoin sosiaalisista innovaatioista, sekä yritysmaailman ja tieteen tekemistä uusista teknisistä innovaatioista. Puu oli tämänkertaisen seminaarin sydämessä. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että olemme eri yhteiskunnallisilla sektoreilla puhaltamassa yhteiseen ekologisempaan suuntaan, mikä on erinomainen asia.

Huomioni kiinnittyi erityisesti Helsingin kaupunginjohtajan Jussi Pajusen puheenvuoroon. Pajunen aloitti alustuksensa meitä kainuulaisia imartelevalla tarinalla. Hän kertoi, että kun Pekingin kaupunginjohtaja oli käynyt Helsingissä, oli häneltä kysytty, onko jokin asia, mihin hän erityisesti kiinnittää Helsingissä huomionsa. Pekingin vieras oli vastannut: ”Yes, serenity” eli siis seesteinen, mielenrauhaa stimuloiva ympäristö. Pajunen kertoi, että istuessaan Kalevala hotellin ravintolassa ja katsoessaan sieltä käsin Lammasjärven näkymää, hän tunsi, mistä Pekingin kaupunginjohtaja oli puhunut.

Erityisesti Pajusen ajattelu kiehtoi minua ehkä juuri siksi, että näin hänen ajatuksissaan yhtymäkohtia omaan ”Sisäinen Teatteri” – ajatteluuni. Pajunen oli nimittäin sitä mieltä, että elämme kontrasteista. Aivan, olen ehdottomasti samaa mieltä. Sekä ihmisen sisäinen että kollektiivinen yhteisöllinen maailma voivat käyttää luovuudessaan hyväkseen vastakohtaisuuksia ja ristiriitoja. Sen sijaan kaivamalla itsemme ”juupas-eipäs” -väittelyihin, löydämme itsemme kaivautuneina poteroihin. Toisin sanoin, elämme ”sekä-että” maailmassa, emmekä ”joko-tai” maailmassa.

Pajunen korosti, ettei kuntien tarvitse kilpailla keskenään tai edes käydä nollasumma peliä keskenään. Molemmat kunnat voivat yhdessä hyötyä yhteistyöstä. Aivan… onnistuneessa vuorovaikutuksessa kaikki osapuolet voivat nousta uudelle ymmärryksen tasolle, joissa voi löytyä täysin uusia innovatiivisia tapoja ajatella. Näistä vanhoista ennen keskenään kilpailleista näkökulmista voi syntyä uusia integratiivisia näkökulmia, joista kaikki hyötyvät.

Lisäksi Pajunen painotti, että myönteinen muutos tapahtuu käytännönläheisen tekemisen kautta. Totta, uskon erityisesti, että jokaisen yksittäisen ihmisen henkilökohtaiset elämänvalinnat ja ekologiset teot vievät meitä kohti parempaa tulevaisuutta. Olemme siirtymässä hierarkkisesta todellisuudesta horisontaalisempaan, monikulttuuriseen, yhteistoiminnalliseen ja toivon mukaan myös empaattisempaan kulttuuriin.

Lisäksi Pajunen korosti perusarvojemme tärkeyttä. Hän uskoi, että enemmistöllä kainuulaisista ja helsinkiläisistä on yhteiset arvot, joita ovat mm. ympäristöömme liittyvät arvot, rauha ja turvallisuus. Lisäisin tähän vielä, että emme tarvitse pelkästään sosiaalisia ja teknisiä innovaatioita, vaan tarvitsemme myös yksilötasolla tämän suuren asennemuutoksen, jossa lakkaamme kilpailemasta keskenämme ja löydämme keskeiseksi elämän tehtäväksemme jonkin muun asian, kuin aineellisen kuluttamisen lisäämisen.

Kainuulaisia ja helsinkiläisiä liittää toisiinsa Pajusen mukaan kohtalonyhteytenä kolme seikkaa. Molemmat ovat kuntia, joiden olemassaolon tarkoitus on olla sen asukkaiden hyvinvoinnin peruspilareita. Lisäksi Helsinkiä ja Kuhmoa yhdistää yhteistoiminta, jonka tavoite on löytää molemmille kunnille sopivat energiaratkaisut. Niissaä uusiutuvia energianlähteitä aletaan käyttää entistä suuremmassa mittakaavassa. Eri kokoisina yksikköinä ratkaisut eivät aina ole samoja. Ja vielä kolmantena erityisesti Helsinkiä ja Kuhmoa yhdistävä seikka on yhteinen kiinnostus puurakentamiseen.

Kun vietän enimmän aikani luonnon keskellä ”huitsin Nevadassa” eli Kuumussa, Kuhmon pohjoisimmassa kylässä, kaukana kaikesta (vain lähellä itseään), koin hyväksi saada vaihteeksi tällaisen piristysruiskeen uusista tuulista ja virtauksista. Tämä siitä huolimatta, että kyllä täällä Kuumussakin virtaa! Hiljaisuus nimittäin stimuloi erinomaisesti sisäistä virtausta. No, joka tapauksessa näyttäisi siltä, että olemme kulttuurissamme kulkemassa myönteiseen entistä vastuullisempaan suuntaan. Minusta tuntuu, että yhä useampi tajuaa, ettei meitä ole heitetty tänne maailmaan kilpailemaan keskenämme kauneudessa, vauraudessa ja terveydessä.

Ihminen  kun on siunattu tietoisuudella, jonka ainutlaatuinen ominaisuus on se, että se voi koko ajan ylittää itseään sekä tieteissä että taiteissa. Samalla se voi synnyttää uutta laajempaa ymmärrystä todellisuuden luonteesta. Tätä tietoisuutta hyväksi käyttäen moni meistä on oivaltanut, että vastuullinen käytännönläheinen toiminta, jolla pyrimme säilyttämään luonnon monimuotoisuuden tai pyrimme edistämään köyhimpien hyvinvointia, ei ole suinkaan itseltämme pois. Sen minkä menetämme vauraudessamme, saamme yleensä onnellisuutena takaisin. Myös Jussi Pajunen korosti tätä elämän läheistä käytännön tekemistä.

Kiitos, Pajusen Jussi ja kiitokset tietysti myös kaikille muille alustajille ja järjestäjille.

Ja nyt takaisin mustikkamehtään, isäntä män jo!

PS. Kerron teille salaisuuden. Jussi Pajusta Helsingistä  ja minua Kuhmosta yhdistää yksi asia. Poikamme ovat koulukavereita ja he molemmat ovat osakkaita yrityksessä ”Offroadpromotion Oy:ssä”.

Oravanpyörässä juostaan kovaa – ja turhaan?

Sonja Lyubomirsky, amerikkalainen psykologian professori, on kirjoittanut kirjan ”Kuinka onnelliseksi – uusi tieteellinen lähestymistapa”. Suhtaudun pienellä varauksella tieteeseen elämänviisauden tuojana. Miksi? Ehkä siksi, että mielestäni tiede on meidän kulttuurissamme yliarvosteettua. Amerikkalaisen filosofin Ralph Waldo Emersonin sanoin ”Elämän alkuaineemme on totuus, mutta jos joku kiinnittää huomionsa yhteen totuuden ulottuvuuteen ja omistautuu ainoastaan sille pitkäksi aikaa, totuus vääristyy eikä ole enää oma itsensä vaan epätotuutta”. Tiedekriittisyydestäni huolimatta, on toki hyvä välillä pohtia myös luonnontieteellistä näkökulmaa, koska tiede ankkuroi kokemuksemme reaalimaailmaan. Ihminen ei tällöin sido kokemuksiaan pelkästään ”mutu” maailmaan. Kuitenkin on hyvä muistaa samalla, että onni on näkökulman vaihtamisen taitoa ja tiede edustaa vain yhtä näkökulmaa.

Sonja Lyubomirskyn mukaan alttari, lottovoitto, rasvaimu tai huippuhieno omakotitalo eivät tuo tutkimusten mukaan onnea. Sen sijaan tällainen ajattelumalli on oravanpyöräelämämme ytimessä. Suomessahan on paljon puhuttu tästä ”sitku” elämästä. Sitten kun minulla on kaunis keho/koti/auto/puoliso, jota muut kadehtivat, olen onnellinen. Oravanpyörävaikutus perustuu siihen, että edellä mainitut asiat voivat tuoda hetkellisen onnen, mutta ihminen nopeasti sopeutuu uuteen tilanteeseen, ja vanha tyytymättömyys palaa nopeasti. Ihmisen elämään palaa ”hiipivä normalisoituminen”, jonka jälkeen aloitetaan uusi sosiaalinen vertailu. Aina löytyy joku toinen, jolla on asiat paremmin. Aina löytyy rikkaampi, kauniimpi, hienomman auton tai kauniimman vaimon omaava vertailupersoona. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka ihminen juoksee oravanpyörässänsä koko ajan lujemmin ja lujemmin, ja kuitenkin hän aina saapuu samaan alkupisteeseen. Juoksu pyörässä monella nopeutuu ja nopeutuu. Ja kaikesta energiankulutuksesta huolimatta, taas ikävä olo palaa juoksijan vieraaksi.

Sinänsä aika tragikoomista, että näyttäisi siltä, että koko länsimainen järjestelmä rakentuisi tällaiselle valheelliselle käsitykselle onnesta. Kulttuurissamme myydään ihmisille pienestä pitäen illuusiota materialismin mukanaan tuomasta onnesta. Ihminen on sitten onnellinen, kun hän on rikas, kaunis, laiha,  terve ja näyttävässä aviolittossa tai avoliitossa. Kulttuurimme kärsii materialistisesta projektiosta, jossa oma arvo, kun sitä ei muuten kyetä nostamaan, projisoidaan ulkoisiin statussymboleihin. Toki tämä ei tarkoita, etteikö vauraatkin ja kauniit ihmiset voisi saavuttaa onnea. Niitä ei Lyubomirskybn mukaan kuitenkaan voi löytää juoksemalla ulkoisten materialististen statussymbolien perässä.

Mikä kummallisinta, myöskään sairaus ei näyttäisi tekevän meitä onnettomammaksi. Lyubomirsky viittaa tutkimukseen, jossa tutkittiin rankoissa dialyysihoidoissa olevien ihmisten onnellisuustasoa. He olivat aivan yhtä onnellisia kuin terveet ihmiset. Ja sama totuus paljastuu monessa muussa tutkimuksessa. Meille myydään myös illuusiota siitä, että kehomme ollessa aina terve ja kaunis olemme onnellisia ihmisiä. Näin ei kuitenkaan ole. Ihminen mukautuu yleensä sairauteenkin. Hän iloitsee niistä asioista, joita voi edelleen tehdä. On mielestäni aika tragikoomista, että kulttuurissamme eletään ensisijaiseti onnen ulkoisten muotojen orjina, vaikka todellinen onni lähtee sisäisyydestä, intohimoisesta itsensä toteuttamisesta. Se on tietysti oma tarinansa se. Kullakin ihmisellä voi olla oma onnellisuusaktiviteettinsa. On äärimmäisen vapauttavaa tajuta, etten tarvitse kuin perustoimeentulon onneni tueksi. Kaikki muu on toissijaista.

Uskon, että montaa meistä ahdistaa kulttuuri, jossa sosiaalisen hyväksynnän saamiseksi, sinun täytyy yrittää toteuttaa elämässäsi onnen ulkoisia muotoja. Harva tiedostaa, että suurimman onnen tuoja on armo ja hyväksyntä, jonka ihminen itse antaa itsellensä. Elämä voi olla aineellisesti kohtuullisimmissa olosuhteisessa henkisesti rikkaampaa. Henkilökohtaisesti liitän tähän armoon mielusti myös mukaan Jumalan armon, sillä se tarjoaa minulle kaikkein syvimmän hyväksynnän, levollisuuden ja rakkauden lähteen. Uskon, että meillä on jokaisella elämässämme korkein voima, joka ohjaa elämäämme. Jos se ei ole Rakkaus niin onko se Materia?

Lyubomirsky kehoittaakin meitä seuraavasti: ”Jos olet tyytymätön työhösi, ystäviisi, avioliittoosi, palkkaasi, tai ulkonäköösi, ensimmäinen askel kestävään onneen on työntää nuo asiat pois mielestä. Niin vaikelta kun se tuntuu, yritä olla miettimättä niitä. Muistuta itseäsi jatkuvasti, siitä, etteivät ne ole todellisuudessa se, mikä estää sinua tulemasta onnellisemmaksi. On tärkeää oppia pois tästä yleisestä harhaluulosta, vaikka se vaatiikin paljon itsekuria, itsehillitnää ja välillä voi tapahtua lipsumista.”

Hauska huomata, että Lyubomirsky on tieteensä kanssa tullut kanssani samantapaisiin olettamuksiin onnellisuuden perusluonteesta. Hän ei myöskään pelkää tuoda esille uskonnollisia merkityksiä. Hänen yksi kahdestatoista onnellisuusaktiviteetista on uskonnon ja henkisyyden harjoittaminen. Uskonto on hänen mukaansa lahja terveydelle ja hyvinvoinnille.Tässä kohdassa haluaisin jälleen kerran erottaa uskonnolliset sekä tieteelliset suljetut ja avoimet järjestelmät. En usko, että indoktrinointi, aivopesu, yhteen ainoaan oikeaan fundamentalistiseen suljettuun totuuteen eheyttää ihmistä tai ihmiskuntaa, vaan se voi päinvastoin vahingoitaa ihmisten sieluja. Terve hengellisyys merkitsee minulle yksilöllistä, hengellistä, rakkaudellista, monikulttuurisen suvaitsevaisuuden ainutlaatuista polkua.

Olen omat olettamukseni elämänfilosofista peruskysymyksistä saavuttanut luovan ajattelun, kuten aktiivisen mielikuvitukseni avulla. Lyubomirsky ankkuroi nyt tieteellisesti ajatteluani reaalimaailmaan. Lyubomirsky kytkee tietonsa tieteelliseen metodiin, minä puolestani kytken ajatteluni ”emersonilaisesti” käytännön järkeen, joka rakentuu elämänkokemukselleni. Haluan saada ajatteluni vahvistusta, muualtakin kuin pelkästään tieteestä – sen valikoivasta yksisilmäisestä havainnoinnista. Jos pelkästään ajattelisin ”tieteellisesti”, väitän, että tällöin vääristyisi oma kuvani todellisuudesta. Haen vahvistusta ajattelulleni itse elämästä, sen sadoista eri näkökulmista. Kun näin teen, tietoni ei enää ole irrallista itsestäni, vaan lähenen henkilökohtaista totuuttani. Totuutta ja viisautta tavoittelen siis näkökulmien välisessä vuorovaikutuksessa. Tiede on hyvä renki, mutta huono isäntä.

Hei, onko kolmas teollinen vallankumous tosiaan tulossa?

Mahtavaa, kun maailma on menossa tällaiseen suuntaan. Jeremy Rifkin, kansainvälisen kaupan asiantuntija ja suosittu kirjalija julistaa, että seisomme kolmannen teollisen vallankumouksen reuna-alueella. Maailmaa edelleen vielä pyörittävät valistuksen perinteen antiikkiset, jo muutama sata vuotta vanhat ajatukset, tulevat vihdoin kaatumaan. Näyttää siltä, että yhä useampi ihminen on luopumassa ajatuksesta, että ihminen on vain itseään ajatteleva toistensa kanssa kilpaileva yksilö. Tilalle nousee uusi vastuullinen empatiakykyinen ihminen. Vihdoin on tajuttu, että niin kauan kuin ihmisen ainut intressi on oman vaurautensa lisääminen, emme pysty pysäyttämään ekokatastrofia.

Tulevaisuudessa suuret rakennukset ja pienet maatilat omaavat uusiutuvia energian tuotantoteknologiaa, ja sitä kautta tulee tapahtumaan energiantuotannon uusijako. Internetverkkojen lisäksi tulemme muodostamaan horisontaalisia energiantuotantoverkostoja.Tällaisia ajatuksia Amerikoissa. Meillä ei tämmöisiä hömppäajatuksia hyväksytä. Täällähän ollaan sitä mieltä, että lisää vaan ydinvoimaloita, jotta taloudellinen kilpailu ja kasvu saadaan jatkumaan!

Millä tavalla tämä energian uustuotanto tulee vaikuttamaan ihmistietoisuuteen? Rifkinin mukaan tietoisuutemme on koko ajan muuttunut, ja aika ajoin sen historiassa on tapahtunut suuria hypähdyksiä. Ihmiset alkavat yksilötasolla kantamaan vastuuta omasta biosfääriä vahingoittavasta toiminnastaan. Ihminen on sosiaalinen, itseään jatkuvasti peilaava eläin. Empatialla ja sosiaalisella vastuullisuudella voimme lisätä sekä omaa että itsemme hyvinvointia. Oma hyvinvointimme on riippuvainen naapurin hyvinvoinnista. Empatia ja toisesta välittäminen tulevat olemaan tulevaisuuden muutosta ohjaavia arvoja. Muutos tulee lähtemään ruohonjuuritasolta. Ihmiset ympäri maailmaa aloittavat horisontaalisen yhteistoiminnan, jossa kaikkien yhteinen intressi on kestävä kehitys ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Yltiöpäinen kuluttaminen on vanhanaikaista ja kohtuullinen, aineellisesti vaatimaton elämäntapa trendikästä!

Kööpenhaminan ilmastokokous epäonnistui, koska siihen osallistujilla ei ollut yhteistä biosfääristä intressiä. Kullakin politiikan edustajalla oli vain omat geopoliittiset vanhat intressinsä. Poliitikot ajoivat maansa etua, eivätkä biosfäärin etua. Tulevaisuuden politiikkaa tulee ohjaamaan biosfäärinen tietoisuus eikä geopolittinen tai yksilöllinen itsekkyys. Muutos alkaa alhaalta, ja ja vanhat hierarkiset rakenteet purkautuvat automaattisesti.

Kulttuuri ei ole talouden jatke vaan talous on kulttuurimme jatke. Tällä hetkellä monesti tuntuu täällä Suomessa vielä siltä, että kulttuurimme on vain talouselämän jatke. Jopa taiteestakin tehdään tuotteita. Horisontaalisesti tapahtuva kulttuurinen ruohonjuuritason muutos, ihmisten arkinen yhteistoiminta, tulee automaattisesti luomaan myös uuden empaattisemman ja ekologisemman tavan tehdä ”pisnestä”. Mielenteatterini näkökulmasta on kiva huomata, että Rifkin on juuri samaa mieltä kuin minäkin siitä, että tietoisuuden integroitumiseen ei tarvita pelkästään empiirisanalyyttistä luonnontiedettä, vaan tarvitsemme myös luovia, hyvän mielikuvituksen omaavia ihmisiä.

Rifkin tuo muuten esiin sen mielenkiintoisen seikan, että jo Goethe oli tieteestä täysin eri mieltä kuin Descartes. Goethe oli sitä mieltä, että todellisuutta ymmärretään osallistuvan tutkimuksen kautta, eikä seisomalla syrjässä ja tarkkailemalla todellisuutta objektiivisesti. Edelleen erityisen mielenkiintoista mielenteatterini näkökulmasta on se, että Rifkin on sitä mieltä, että itsensä tunteminen on empaattisen asennoitumisen ytimessä. Jotkut nimittäin ovat pitäneet tällaista sisäsisen teatterin kaltaista itsetutkimusta egoistisena turhanpäiväisenä toimintana. Rifkinin, kuten niin monen psykologin mielestä, ainoastaan silloin kun ihminen kykenee rakkaudellisesti kohtaamaan itsensä, oman häpeänsä ja haavoittuvaisuutensa, kykenee hän empatiaan toista ihmistä kohtaan.