Ajatuksia onnelliselta pitkää työuraa tavoittelevalta leppoistajalta

Tänään olen yhteiskunnallisella päällä, joten taidan kirjoittaa blogini tästä teemasta.

Jotkut filosofit väittävät, että olemme siirtymästä modernista ja postmodernin pessimismismin ajasta transmoderniin, uudenlaisen optimismin, aikaan. Transmoderin tietoisuustaitoja omaavan ihmisen arkea on hyväksyvä ja leikkiviä suhde omaan monipuoliseen minuuteen sekä muihin ihmisiin, kuten työyhteisön erilaisiin jäseniin.

Uudessa kulttuurissa organisaatiotaan ohjaava johtaja huolehtii siitä, että hänen verkostossaan olevat ihmiset kasvattavat tietoisuustaitojansa ja kanavoivat voimavaransa yhteisesti hyväksyttyihin organisaation tavoitteisiin. Tällaisessa organisaatiossa ihmiset kuuntelevat ja ymmärtävät arvostavasti toinen toisiansa, koska ihmisten välistä erilaisuutta pidetään voimavarana eikä hankaluutena. Ihmiset ymmärtävät myös omien tunteittensa merkityksen arvojensa ohjaajina. Siksi he kuuntelevat niiden viestejä. Totuus löytyykin yllättäen sisältämme eikä itsemme ulkopuolelta.

Työnteko ei ole uudessa kulttuurissa pelkästään ryppyotsaista kilpailua statussymboleista eikä pelkää voiton tahkoamista, vaan tietoisuustaitoja omaavassa työyhteisössä voiton rinnalla on vähintään yhtä tärkeinä asioina merkityksellinen työ ja/tai voimaannuttava työyhteisö. Työpaikalla voidaan välillä levätä ja pitää hauskaakin, koska tämä lisää ihmisten luovuutta, tehokkuutta ja vähentää heidän sairastavuuttaan.

Monet ajattelevat, että tietoisuustaidot ovat vain hippien ”huuhaata”, kuten  meditaatiota, erilaisia hiljentymiskäytäntöjä, jossa mieli ”puhdistetaan”. Tämä onkin omalla tavallaan totta. Mieli ei kuitenkaan puhdistu sillä, että torjutaan ajatuksia (Pois tämä inhottava ajatus! En saa ajatella pahaa työtoverista!). Sen sijaan se puhdistuu kun suhtaudumme hyväksyvästi ja jopa humoristisesti omiin tunnepitoisiin ajatuksiimme. Sillä ajatuksemme eivät ole tosiasioita, vaan ne ovat vain ajatuksiamme! Kun opimme kuuntelemaan tunteitamme, löydämme oman aidon arvomaailmamme. Suurin ongelma vielä tänä päivänä on, että monet luulevat edelleen satunnaisia päähänsä pälkähtäviä ajatuksiansa faktoiksi.

Tietoisuutemme on kuin samea lampi. Kun ihmisellä ei ole tietoisuustaitoja, hän sukeltaa vedessä täysin sattumanvaraiseen suuntaan automaattisessa, tunnetilojensa satunnaisessa, ohjauksessa. Tietoisuustaitojen harjoittamisen tarkoitus on puhdistaa mielemme samea vesi, jolloin henkilö voi itse ohjata omaa sukellustaan kirkkaassa vedessä. Ihmisestä kasvaa tietoisuustaitojen avulla itseohjautuva. Kun työntekijä vapautuu ajatustensa automaattisesta ohjauksesta, kykenee hän suuntaamaan erilaisia tunnepitoisia ajatuksiaan. Hän ohjaa tietoisesti ja eettisesti niitä, eivätkä ne enää satunnaisesti ohjaa häntä.

On olemassa tietoisuustaitojen harjoittamisen tapoja, joissa mieli täytetään erilaisilla näkökulmilla. Näitä voi olla oman persoonan erilaiset minätilat, ja niiden tunnepitoiset näkökulmat (vrt. Sisäinen teatteri). Tietoisuustaitoinen ihminen tajuaa, että saamme olla asioista montaa eri mieltä, koska juuri erilaisten egon osien, minätilojen, spontaanissa mielikuvituksellisessa ja leikkivässä vuorovaikutuksessa tietoisuutemme samea vesi alkaa kirkastua. Luovuutemme menee ongelmanratkaisutaidoissa järkevän minämme edelle tai vähintääkin tasa-arvoiseen suhteeseen sen rinnalle. Tämä johtuu siitä, että kyky oman tietoisuuden luovaan heijastukseen, itsereflektioon, on keskeinen tietoisuustaitomme.

Transmoderni ihminen ei siis ole pelkästään minä, vaan hän  on me- muotoinen minuus. Hän on joustava, virtaava ja leikkivä minuus, joka kykenee sopeutumaan erilaisiin olosuhteisiin rikkomatta kuitenkaan omia tietoiseksi tekemiänsä arvojansa. Hän ei ole enää ”massaihminen”, joka toimii yksiarvoisesti auktoriteettien valtauskomusten mukaisesti. Moderni länsimaalainen kulttuuri kasvatti keskiarvoille rakentuvan normiminuuden, yksipuolisen egon, joka tukahdutti ihmisen monipuolisuuden. Se myi omat arvonsa kansalle itsestään selvyytenä tekniseen tieteeseen kätkettyinä.

Mutta kansaa ei enää naruteta! Tämän päivän moniarvoisessa kulttuurissa on noussut yhden egon tilalle monitilainen minuus ja tiedon integraatio. Tietoisuutaitojen avulla saavutamme oivalluksen siitä, että leikin ja luovuuden kautta voimme moniminuuksina paljastaa ristiriidoista oman aidon itseytemme. Saamme olla montaa mieltä asioista ja me eri ihmiset voimme perustellusti valita erilaisia oikeita elämäntapoja.

Todellinen luovuus vaatii hiljaisia hetkiä, leikkiä ja mielikuvitusta. Mikäli yhteiskunnallisena tavoitteena on työurien pitäminen, täytyy yhteisömme pitää huolta siitä, että ihmiset tietoisuustaitojen kehittymisen kautta kokevat elämänsä kokonaisuuden, työ mukaan lukien, merkitykselliseksi.

Parhaillaan työtä määritellään kulttuurissamme uudelleen. Työntekoa ei ole vain se, että tahkotaan rahaa. Työtön ei ole välttämättä transmodernissa maailmassa työtön, vaan hänkin on työvoimaa. Palkkatyön ulkopuolella oleva ihminen voi hyödyttää hänkin yhteisönsä: Hän voi onnellistuttaa itseänsä ja yhteisönsä osallistumalla vapaaehtoistyöhön.

Selvää on, että moniarvoiseen maailmaan siirtyminen ei tapahdu ilman kasvukipuja. Kun yhä useampi ihminen haluaa elää elämäänsä itseänsä ja ympäristöänsä kunnioittaen, jää moderni Nallen ja hänen kumppaniensa maailma, ja sen moderni utopia jatkuvasta aineellisesta talouskasvusta vain yhdeksi menneeksi utopiaksi muiden joukkoon. Ehkä transmodernissa maailmassa määritellään vielä tämä ”vapaamatkustajuuskin” toisella tavalla. Se kuka eilen määriteltiin vielä vapaamatkustajaksi, voi huomenna olla arvostettu yhteisönsä jäsen ja päin vastoin.

Kun kierrätämme mahdollisimman paljon tavaroita ja vältämme tarpeetonta kuluttamista, paljastaa moderni maailmankuva mahdottomuutensa. Uudessa välittämisen kulttuurisessa ihmisiltä tullaan vaatimaan paljon yhteistä tahtoa ja yhteisöllisyyttä, vapaaehtoista toisista välittämistä. Toisaalta kun kuuntelemme itseämme, kehomieltämme sekä toisia yhteisömme jäseniä, on todennäköistä, että psykosomaattiset sairaudet ja monet stressisairaudet vähenevät. Ehkä tulevaisuudessa osa terveys- ja sosiaalihuollon palveluista tullaan korvataan osittain vapaaehtoisin voimin? Selvää on, että joudumme pienentämään julkisia kuluja ja suuria kipeitä säästöjä joudutaan tekemään. Tämä ei välttämättä vähennä onnellisuuttamme, vaan se todennäköisesti lisää sitä. Luulen, että moni nukkuu yönsä paremmin, kun esimerkiksi taloudellisesti hyödyttömät varattomat mummot ja papat eivät ole yhteisöllensä vain kilpailutettavaa ongelmajätettä, vaan heistä taas aidosti välitetään.

Olen huomattavan paljon optimistisempi kuin Nalle ihmiskunnan tulevaisuuden suhteen. Näen ympärilläni satoja hyväntahtoisia ihmisiä, jotka haluavat tehdä vapaaehtoistyötä. Vaikka he edustavat erilaisia arvomaailmoita, näyttäisi heillä olevan yksi yhteinen tahto: He tiedostavat jo törsäkuluttamisen mahdottomuuden; koska he haluavat antaa elinkelpoisen maapallo jälkeläisilleen perinnöksi. He tajuavat, että ehkä seuraavaksi jätteitämme ei lähdetä kuitenkaan viemään Afrikan ja Aasian sijaan Marsiin. Viisaampaa on rajoittaa kuluttamista. Sitä paitsi monet meistä haluavat olla läsnä lapsilleen ja toinen toisillensa. Aika on heille rahaa ja paitsi raha, myös tieto on heille valtaa. Eikä pelkästään teknistieteellinen tieto, vaan kokonaisvaltainen viisaus.

Transmodernissa elämäntavassa työ on osa elämää eikä vain tapa hankkia rahaa. Jospa monet leppoistajista haluavat jatkaa monipuolista, uudelleen määriteltyä työuraansa, elämänsä loppuun saakka, niin kauan kuin terveyttä vaan riittää.  Kun työtä tekee itseään, esimerkiksi rajojansa ja samalla terveyttään kunnioittaen, siitä ei ole kiire pois.

Minusta näyttää siltä, että on kasvamassa uusi sukupolvi, joka on paljon meitä vanhempiansa viisaampi. Muutos ei ehkä vielä näy suuren suurena, mutta uskon, että yhä useampi on havahtunut. Pinnan alla ruohonjuuritasolla jo kuohuu. Joka päivä tapahtuu heräämisiä: Ihminen toisensa jälkeen tajuaa, että elämässä on tärkeintä saadakaikille  arjen jokapäiväinen leipä, ja pieniä halpoja eettisiä kokemuksia ja elämyksiä.

Piti kirjoittaman selkeä ja lyhyt blogi, ja tässä sitä taas ollaan! Luovuuteni päästi minätilat vauhtiin… Seurauksena kasvoi yllä olevan kaltainen mielleyhtymäketju.

Mainokset

Nalle ja Anja

Siirtolan Emäntä niiaten kiittää Nalleamme, Björn Wahlroosia sekä Hesarin toimittajaa hienoista sununtaijutusta (12.2.2012). Täytyy sanoa, että Nalle-haastattelussa maalattiin erinomainen muotokuva kapitalistista, jonka uskontona on valistuksen ajan perinteen taloustiede.

Täytyy silti myöntää, että Emännän ensimmäistä reaktiota kuvaa hänen huudahduksensa: “Voi Pyhä Sylvi!”. Kuinka Nallemme tohtii 2000-luvulla sanoa ääneen luutuneet ajatuksensa: “Yksi asia, joka minua häiritsee, on se, että kun he (kansalaiset) luulevat puhuvansa analyyttisesti, kun he tuovat keskusteluun puhtaasti emotionaalisia sanoja, kuten ahneus.” Emäntä miettii, että toivottavasti lipsahdus Nallelta oli pila. Edellisessä lauseessa kun kirkastuu “taloususkovaisten” kylmä ja epäinhimillinen ajattelu, jossa tieto leikataan irti inhimillisestä kokemuksesta.

Nalle, oletko muuten koskaan tullut ajatelleeksi, ettei viisaksi tulla lukemalla ulkoa faktatietoa. Sellaiseksi tullaan kokemuksen kautta, ja kokemukset ovat aina sidoksissa tunteisiimme. Tämän päivän suurimpia ongelmia Emännän mielestä on, että kiellämme tunteemme ja tiedostamattoman mielemme. Emme ole rationaalisia koneita ja juuri se tekee meistä inhimillisiä ihmisiä.

Nallen kannattaisi Siirtolan Emännän mielestä lukea muitakin moraalifilosofeja kuin Adam Smithiä. Hän voisi aloittaa lukemisensa, vaikka Aristoteleen etiikasta. Sen lähtökohtana on, että IHMINEN ON YHTEISÖLLINEN JA PERUSLUONTEELTAAN TOISISTA VÄLITTÄVÄ! Viisaaksi ei tulla lukemalla ulkoa jonkun ihmisen “järkeviä” ajatuksia ja laskemalla euroja. Viisaksi tullaan kuuntelemalla omia sisäisiä tunteita, jotka ohjaavat aina toimintaamme. Sitä paitsi järki on aina sidoksissa siihen näkökulmaan, jonka valitsemme. Rationaalisuutta on monenlaista.

Siirtolan Emännän mielestä perinteisten valituksen ajan taloustieteilijöiden ongelmana on ollut juuri se, että heidän maailmankatsomuksensa mukainen ihminen leikkaa itsensä irti kokemuksesta. Se rakentaa ihmiskuvansa konemetaforalle ja yhdenlaiselle tunteettomalle järkevyyden lajille. Lisäksi monet näistä valistuksen taloustieteilijöistä eivät ota huomioon luonnon rajallisia resursseja, siksi syömme koko ajan lapsiemme leipää. Heidän ajattelunsa on kaiken kukkuraksi vastoin nykyisiä onnellisuustutkimuksia; se liittää aineellisen vaurauden ja onnen toisiinsa.

Ihminen ei tarvitse muuta kun aineellisen perusturvan, niin hänellä on kaikki mahdollisuudet onnelliseen elämään. Laadukas elämä syntyy siitä, että hänellä on ympärillänsä vaikka vain arjen kauneutta, merkityksellisiä sosiaalisia suhteita ja hän kokee tekevänsä jotakin mielekästä elämässään. Ihminen tulee onnelliseksi myös siitä, että hän TUNTEE elävänsä sopusoinnussa arvojensa kanssa.

Siitä juontui Siirtolan Emännän mieleen Hesarissa sunnuntaina haastateltu toinen merkkihenkilö, 74-vuotias naiskukkakauppias, Anja Tanninen. Hän näyttää oivaltaneen Nallea huomattavasti syvällisemmin elämän tarkoituksen. Hänen silmänsä näkevät arjen ja yksinkertaisten asioiden kauneuden. Hän kertoo haastattelussaan: “Asiakkaat ovat minulle toinen perhe. En viihtyisikään missään muualla. Täällä on hyvä ja turvallinen olla, meillä synkkaa naapuruston kanssa. Ihmisiä tulee ja jää juttusille. Vanhukset pysähtyvät tähän huilaamaan kesken lenkin, ja me jutellaan päivän asiat.”

Syrjäytyneisyyden suurin syy Emännän mielestä ei ole nuorten laiskuus. Sen sijaan edellistä merkittävämpi syy on se, että olemme rakentaneet vain materialistiselle maailmankatsomukselle rakentuvan oravanpyörän, jossa ihmiset ovat leikattuja irti omista tunteistaan ja yhteisöstään. Meidän on rakennettava kulttuurimme uudestaan henki, jossa työn teko tuntuu jälleen merkitykselliseltä, ja se näin taas tuo sisältöä sekä iloa elämään. Emme ole materialistisen vaurauden pumppauskoneita. Tämä tehokkuuspumppu pumppaa rahan lisäksi väkivaltaa, sairautta ja henkistä pahoinvointia.

Tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan juuri Anjan kaltaisia ihmisiä, jotka elävät aineellisesti kohtuullista elämää. Onkohan Nallelle juolahtanut koskaan mieleen, että jonakin päivänä, nämä kulutusjuhlat loppuvat – luultavammin vielä lähivuosina. Muutos tulee epäilemättä olemaan tuskaisa, niin kuin kaikki muutokset ovat. Sen jälkeen emme luultavammin ole vähemmän onnellisia, vaan pikemminkin meillä on kaikki mahdollisuudet siirtyä elämääntapaan, jossa löydämme jälleen elämänlaatua arjen toiminnasta ja kauneudesta. Meiltä vähenee tarve rakentaa egoamme aineellisten rahalla ostettavien symbolien varaan. Alunperin onnea elämään tuonut materialistinen maailmankatsomuksemme on muuttunut uskonnolliset mittasuhteteen saaneeksi hirviöksi. Sen palvontarituaalit tuovat yhä harvemman elämään enää merkitystä ja sisältöä. Niiden sijalle on tullut statusstressi.

Kuten näimme, vielä Sauli Niinistön kaltainen, modernia valistuksen perinnettä ja sen taloustiedettä edustava, onneksi melko maltillinen, presidentti menee Suomessa läpi. Ehkä enemmistöä pelottaa tapahtumassa oleva globaali kultuurinen muutos, koska matka kohti moniarvoista maailmankatsomusten dialogia ja kohtuullisuuden kulttuuria tuskin tule tapahtumaan ilman kyyneleitä. Silti yhä usempi uskaltaa kyseenalaista vanhan, koska he haluavat KUUNNELLA TUNTEITANSA! Yhä useampi tiedostaa, että kulutusjuhlien jatkaminen on vielä huonompi vaihtoehto.

On lukemattomia muita näkökulmia todellisuuteen kuin vain valistuksen ajan uusliberalistien ajattelumallit. Samoin myös muita analyyttisiä ajattelumalleja kuin mitä tämä Nallen adamsmithiläinen analyysi edustaa. Näistä mainittakoon vaikkapa psykoanalyysi, hermenutiikka ja fenomenologia. Siksipä Nalle, suosittelisin sinulle kovasti, että lukisit muitakin filosofeja, aloita vaikkapa suomalaisesta Georg von Wrightistä tai Lauri Rauhalasta. Heidän ajattelunsa ei rakennu hypoteettisille mallille maailmasta, joissa ei oteta huomioon maapallon ekologista kantokykyä.

Jos Emännän täytyisi sanoa, kumman ajattelu on syvällisempää, Nallen vai Anjan, Emäntä valitsisi ehdottomasti Anjan. Hän muuten päättää haastattelunsa kertomalla, ettei tiedä milloin lopettaa työntekonsa. Tulevaa eläkkeen määrää hän ei ole edes ajatellut: “Se ei niin kiinnosta. En ole rahan perään.” Maailma muuttuu paremmaksi paikaksi elää, kun saamme ympärillemme Anjan kaltaisia ihmisiä. Tällaisten ihmisten perususkomus elämästä on se, että ihminen on toimelias, eettinen, yhteisöllinen ja esteettinen.

Voimme itse onneksi valita millaisille uskomuksille haluamme rakentaa maailmankuvamme. Emäntä toivoo sydämestään, että tulevaisuuden ihminen löytää uuden merkityksen elämäänsä yhä useammin arjen ilmaisista kauniista asioista. Simone Weil on sanonut, että tärkeimmät asiat elämässä ovat ilmaisia. Sen kun oivaltaa, tulee elämästä huomattavan paljon helpompaa ja kohtuullisempaa.

Vielä kerran kiitokset Hesarille hienoista jutuista! Siirtolan Emäntä koki suurenmoisia tunteita, lukiessaan näitä tarinoita.